Odpowiedzi do testow id 332432 Nieznany

background image

ODPOWIEDZI DO TESTÓW

PROPONOWANE

Test 1 – Ekonomia pozytywna i normatywna:
1P 2F 3P 4F 5F 6P 7P 8P 9F 10P 11P 12F 13P 14P 15P 16F 17P 18F 19F 20P 21P 22P 23P 24P
1a 2c 3b 4d 5c

Test 2 – Możliwości produkcyjne gospodarki:
1F 2P 3P 4F 5F 6P 7P 8F 9P 10F 11F 12P
1d 2c 3d

Test 3 – Popyt, podaż:
1b 2c 3d 4c 5a

Test 4 – Elastyczność popytu, podaży:
1P 2F 3P 4P 5F 6P 7F 8F 9P 10F
1d 2d

Test 5 – Analiza ekonomiczna:
1P 2F
1c 2b

Test 6 – Pieniądz, banki:
1P 2F 3F 4F 5P 6F 7P 8P 9P 10P 11P 12F 13F 14P 15F

Test 7 – Pieniądz i system bankowy:
1P 2F 3P 4P 5P 6P 7F 8F 9P 10F 11F
1b 2c 3b 4d 5b 6c 7b 8b 9a

Test 8 – Myśl ekonomiczna:
1F 2P 3P 4F 5P 6F 7P 8P 9F 10F 11P 12P 13P 14F 15P 16P 17P 18F
1d 2a 3c 4a


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
odpowiedzi do egzaminu id 33240 Nieznany
Odpowiedzi do pytan id 332417 Nieznany
OWI odpowiedzi do OWI id 797562 Nieznany
odpowiedzi do testu id 332437 Nieznany
cw 16 odpowiedzi do pytan id 1 Nieznany
ccna odpowiedzi do testow z roz Nieznany
cw 16 odpowiedzi do pytan id 1 Nieznany
Montaz zamka do drzwi id 307578 Nieznany
mnozenie do 25 2[1] id 304290 Nieznany
Zestaw pytan testowych id 587 Nieznany
DO Gimn 1 id 137870 Nieznany
dodawanie do 10 4 id 138940 Nieznany
F Zadania do kol 1 id 167111 Nieznany
Droga Polski do NATO id 142564 Nieznany
mechanika do poprawki id 290847 Nieznany

więcej podobnych podstron