Jak zrobić prawo jazdy kategorii A(1)

Pobierz cały dokument
Jak zrobić prawo jazdy kategorii A(1).pdf
Rozmiar 52,1 KB
background image

Jak zrobić prawo jazdy kategorii A?

Schemat działania jest prosty: badania lekarskie, kurs, egzamin i już.

Do czego uprawnia prawo jazdy kat. A i A1
Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania motocyklem, również z
przyczepką lekką.
Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania motocyklem o
pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm

3

i mocy

nieprzekraczającej 11kW.

Odpowiedni wiek

Osoba, która stara się wydanie prawa jazdy musi osiągnąć
odpowiedni wiek:
• dla kat. A1 – 16 lat
• dla kat. A – 18 lat
Dotyczy to momentu w którym zdajemy egzamin. Na kurs można
zapisać się wcześniej.

Najpierw badania lekarskie

Zanim przystąpisz do kursu musisz przejść badania lekarskie, które
określą czy nie istnieją u Ciebie jakieś przeciwwskazania zdrowotne
do kierowania (ogólne badanie stanu zdrowia, wzroku, słuchu,
równowagi).
Na badanie takie skieruje Cię ośrodek w którym będziesz uczestniczył
na kurs. Badanie kosztuje około 150 zł, ale często jest wliczone w
cenę kursu.
Po badaniu lekarz wystawia orzeczenie bezterminowe lub terminowe
o braku przeciwwskazań. W przypadku wykrycia przeciwwskazań do
kierowania lekarz może nie wystawić orzeczenia.

Kurs

Kurs teoretyczny trwa 30 godzin (godzin lekcyjnych, czyli po 45
minut). Po zakończeniu kursu teoretycznego możesz wsiąść na
motocykl i zacząć kurs praktyczny. Trwa on 20 godzin zegarowych.
Zanim będziesz mógł przystąpić do egzaminu państwowego musisz
zdać egzamin wewnętrzny w ośrodku. Nie różni się on zasadniczo od

background image

państwowego, a pozwala realnie ocenić umiejętności kandydata.

WAŻNE

! Dobrze wybierz ośrodek szkolenia. Dowiedz się np. czy:

ośrodek posiada taki motocykl na jakim będziesz zdawać egzamin,
jaki ma plac manewrowy, sprawdź opinie wśród znajomych na temat
danego ośrodka/instruktora, sprawdź również ceny kursu.

Egzamin

Po zdaniu wewnętrznego egzaminu przyszedł czas na złożenie
wszystkich potrzebnych dokumentów (np. podanie, opłaty za
egzamin – 22zł za teoretyczny i 140 za praktyczny; zaświadczenia
lekarskiego, zaświadczenia o ukończeniu kursu, itp.) w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego. Podczas składania dokumentów ustalasz
się również datę egzaminu.

Egzamin teoretyczny

– to test wyboru. Składa się on z 18 pytań na

które odpowiedz wybierasz z pośród 3 propozycji A, B, C. Prawidłowe
mogą być wszystkie 3 propozycje, 2 lub jedna. Na rozwiązanie testu
masz 25 minut. Dopuszcza się 2 błędy w części zasadniczej i żadnego
w teście specjalistycznym.
Jeśli zdasz – zostaniesz dopuszczony do części praktycznej.

Egzamin praktyczny

- obejmuje on tzw. plac manewrowy

(przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca, ruszanie z miejsca do
przodu na wzniesieniu, slalom - jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i
po między 5 pachołkami) oraz jazdę w ruchu drogowym (około 25
minut).
Masz 3 podejścia do egzaminu. Jeśli nie uda Ci się zdać musisz
wykupić dodatkowe 5 godzin jazd. Dostaniesz później odpowiednie
zaświadczenie dopuszczające do kolejnych egzaminów. Pamiętaj, że
kolejne egzaminy to kolejne opłaty za nie.

Jeśli zdałeś

W wydziale komunikacji w Twoim mieście musisz uiścić opłatę (70zł)
za wydanie prawa jazdy. Na odbiór dokumentu czeka się 2-4 tygodni.

Pamiętaj, że do czasu odbioru prawa jazdy nie wolni Ci kierować

background image

pojazdem.

Pobierz cały dokument
Jak zrobić prawo jazdy kategorii A(1).pdf
Rozmiar 52,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jak zrobić prawo jazdy kategorii B lub B1
Prawo jazdy – kategorie – prawa – warunki ich uzyskania
Część 1 Prawo jazdy i kategorie pojazdów

więcej podobnych podstron