karta oceny ryzyka na stanowisku pracy

background image

KARTA ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
WEDŁUG POLSKIEJ NORMY PN-N-18002/2000

C – Ciężkość

P – Prawdopodobieństwo R – Ryzyko

Przed oceną Po

realizacji
zadań

Lp
.

Zagrożenie Możliwe źródła

zagrożeń

Możliwe
skutki
zagrożeń

C P R

Środki profilaktyczne

C P R

Uwagi

1

2

3

4

5 6 7

8

9 10 11

12Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY, Ocena ryzyka zawodowego(2)
9.3.5 karta oceny ryzyka na stanowisku pracy, Analiza i ocena zagrożeń
karta oceny ryzyka na stanowisku pracy
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY[1], KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY SPAWACZA
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY kierowca samochodu ciężarowego
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU - PUSTA, BHP
035 Karta oceny ryzyka kucharza, organizacja-pracy
Karta oceny ryzyka dla stanowiska Kierowca przewożący materiały niebezpieczne, oceny ryzyka zawodowe
036 Karta oceny ryzyka dozorcy, organizacja-pracy
034 Karta oceny ryzyka ksiegowej, organizacja-pracy
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY, KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU

więcej podobnych podstron