praca dyplomowa, strona tytulowa praca dyplomowa

background image

P

OLITECHNIKA

W

ARSZAWSKA

Wydział Geodezji i KartografiiPraca dyplomowa inżynierska/magisterska


Tytuł pracy dyplomowej inżynierskiej

lub magisterskiej


Imię i nazwisko autoraPraca napisana
w Instytucie/Katedrze/Zakładzie ...................
pod kierunkiem

Tytuł, imię i nazwisko opiekuna


Warszawa, rok

background image

P

OLITECHNIKA

W

ARSZAWSKA

Wydział Geodezji i KartografiiPraca dyplomowa inżynierska/magisterska


Tytuł pracy dyplomowej inżynierskiej

lub magisterskiej


Imię i nazwisko autoraPraca napisana
w Instytucie/Katedrze/Zakładzie ...................
pod kierunkiem

Tytuł, imię i nazwisko opiekunaWarszawa, rok

PW (Arial, Bold, 20 pkt, kapitalik, rozstrzelone)
GiK (Arial, Bold, 16 pkt)

Godło PW pośrodku pomiędzy
tekstem o rozmiarze 2,3x2,3 cm

(Arial, 14pkt)

Pośrodku strony tytułowej
(Arial, Bold, 18 pkt)

Dwa wiersze pod tytułem pracy
(Arial, Bold, 14 pkt)

W ostatnim wierszu strony
(Arial, 12 pkt)

Wcięcie od lewej akapitu 7,5 cm,
wytłuszczona tylko nazwa Instytu-
tu/Katedry (Arial, 12 pkt)

Odstęp przed akapitem 6 pkt
(Arial, Bold, 12 pkt)

Strona tytułowa stanowi wizytówkę pracy i jej autora, zatem powinna wyglądać schludnie i przejrzyście. Poniżej znaj-

duje się zalecany wygląd strony tytułowej pracy napisanej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

background image
Streszczenie pracy:


W streszczeniu należy przedstawić cel oraz zakres pracy dyplomowej, krótko scharakteryzować

wykonane eksperymenty lub analizy, oraz przedstawić główne wnioski. Streszczenie nie powinno
przekroczyć 2/3 strony (około 40 wierszy), ale też nie powinno być zdawkowe (np. dwa zdania).
Streszczenie powinno być napisane czcionką o jeden punkt mniejszą niż treść pracy z pojedynczym
odstępem pomiędzy wierszami (Arial, 10pkt / Times New Roman, 11pkt). Tekst Streszczenie pracy
należy napisać pogrubioną czcionką (Arial Bold, 12pkt / Times New Roman Bold, 13pkt) i poprzedzić
czterema pustymi wierszami. Pierwszy wiersz akapitów streszczenia wcięty (1 cm), tekst wyrównany
do lewej i prawej (wyjustowany) z dzieleniem wyrazów. Przed tekstem streszczenia zostawić dwa
wiersze odstępu, a po trzy wiersze.

Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy.

Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst
streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst stresz-
czenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst
streszczenia pracy. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst
streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst stresz-
czenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy.
Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. To jest tekst streszczenia
pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst
streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia.
Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst
streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst stresz-
czenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia.
Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst
streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia
pracy. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia.
Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst
streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia
pracy. Tekst streszczenia. To jest tekst streszczenia pracy. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia.
Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia. Tekst streszczenia.

Bezpośrednio pod tekstem streszczenia należy podać słowa kluczowe (maksymalnie pięć).

Słowa kluczowe to pojedyncze słowa (np. ortofotomapa, geodynamika, kataster) lub wyrażenia (np.
zdjęcia satelitarne, księga wieczysta, odwzorowania wiernopolowe), które bezpośrednio wiążą się z
treścią pracy i pozwalają na ich podstawie zidentyfikować tematykę pracy (np. w bazie danych).


Słowa kluczowe

: słowa kluczowe


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Praca dyplomowa Strona tytułowa etc
strona tytulowa, WNPiD, moje, praca dyplomowa
do druku moja strona tytułowa, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedag
strona tytułowa pracy, prace na studia, prace dyplomowe, praca lic
Strona+tytułowa+pracy+dyplomowej-+studia+drugiego+stopnia+-wzór, Prywatne, Praca Mag + Obrona
105406-umcs-praca-dyplomowa-strona-tytulowa-1
praca dyplomowa strona tytulowa praca dyplomowa
strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej, praca dyplomowa
Praca dyplomowa Strona tytułowa etc
strona tytulowa, WNPiD, moje, praca dyplomowa
105406 umcs praca dyplomowa strona tytulowa 1
105406 umcs praca dyplomowa strona tytulowa 1
Monografia strona tytułowa, Praca licencjacka
02 Strona tytulowa, SEMINARIUM DYPLOMOWE
praca kontrolna strona tytulowa - dwuletnia policealna szkola zak, bhp, bhp(1)
praca dp mgr strona tytulowa energetyka, PWr Energetyka, VII semestr
Strona tytułowa pracy dyplomowej, przykład

więcej podobnych podstron