BWCZ Pytania BWCZ 1 seria id 64 Nieznany (2)

background image

1.Żródła sygnałów mikrofalowych.
Klistron, Magnetron, Oscylator z diodą Gunna,
Oscylator z diodą tunelową.
2.Parametry opisujące własności sygnałów
mikrofalowych.
Częstotliwość, Amplituda, Długość fali, Prędkość
propagacji
3.Pasmo X – zakres częstotliwości.
8,5 Ghz-12Ghz
4.Budowa i zasada działania klistronu
refleksowego.

Klistron to lampa mikrofalowa z modulacją
prędkości elektronów. Służy do wzmacniania i
generacji przebiegów mikrofalowych.
Strumień elektronów emitowany z katody zostaje
przyspieszony przez anodę do prędkości V

o

.

Po pierwszym przejściu przez siatki rezonatora
prędkość elektronu ulega zmianie. W obszarze
rezonator – reflektor następuje grupowanie
elektronów w paczki. W drodze powrotnej do
reflektora strumień elektronów jest przyspieszany
i ponownie przechodzi przez siatki rezonatora
przekazując energię elektronów polu wielkiej
częstotliwości.
5.Sposoby regulacji częstotliwości sygnału
generowanego przez klistron refleksowy.
Częstotliwość można regulować zmieniając
napięcie reflektora, lub rozmiary rezonatora.
6.Sposoby regulacji mocy sygnału
mikrofalowego w klistronie refleksowym.
Moc w klistronie refleksowym regulujemy za
pomocą zmiany napięcia reflektora.
7.Budowa i zasada działania diody Gunna.
Dioda Gunna - dioda półprzewodnikowa
stosowana w układach elektronicznych o bardzo
wysokich częstotliwościach pracy.
Efekt Gunna – polega na wzbudzeniu się
oscylacji

elektrycznych

w

niektórych

półprzewodnikach (GaAs, GaP) typu n. Wynika z
powstania

ujemnej

rezystancji

dynamicznej

wywołanej

między

dolinowymi

przejściami

elektronów

w

paśmie

przewodnictwa

pod

wpływem odpowiednio dużych pól elektrycznych.
Diody Gunna wykonane z arsenku galu mogą
pracować do częstotliwości 200 GHz, natomiast z
azotku galu działają nawet do 3 THz

8.Budowa z oscylatora z diodą Gunna.

9.Sposoby regulacji częstotliwości pracy
oscylatora z diodą Gunna.
Częstotliwość pracy oscylatora z diodą Gunna
regulujemy za pomocą położenia stroika.
10.Charakterystyka prądowo-napięciowa
diody Gunna.


11.Technika modulacji sygnału w oscylatorze
z diodą Gunna.
Modulator wykonywany jest w postaci falowodu z
zamocowaną w jego wnętrzu dioda PIN, której
opór zmienia się wraz ze zmianą sygnału
modulującego. Dla zerowej i ujemnej polaryzacji
dioda przedstawia bardzo niski opór, odbijając
sygnał.

Dla

dodatniej

polaryzacji

dioda

przedstawia bardzo wysoki opór i nie wpływa na
postać sygnału propagowanego w falowodzie.

12.Sposoby pomiaru częstotliwości w torze
mikrofalowym.
Pomiar za pomocą falomierza lub ławy
pomiarowej.

13.Pomiar długości fali sygnału
mikrofalowego –metodyka.
Pomiaru długości fali dokonuje się poprzez
określenie

położenie

dwóch

punktów

symetrycznych

względem

minimum

i

odpowiadających

jednakowemu

wskazaniu

układu detekcyjnego. Pomiar wykonuje sie przy
zwartym falowodzie. Długość fali równa jest
podwójnej odległości między minimami.

14.Zastosowanie ławy pomiarowej w torze
mikrofalowym.
Ława pomiarowa może służyć do pomiaru
współczynnika fali stojącej, częstotliwości
generowanego przebiegu oraz długości fali.
15.Technika pomiaru częstotliwości z
wykorzystaniem ławy pomiarowej.
W celu wyznaczenia częstotliwości sygnału w
falowodzie należy najpierw wyznaczyć długość
fali za pomocą ławy pomiarowej. Następnie
częstotliwość obliczamy za pomocą wzoru:

2

c

2

g

1

1

c

f

λ

+

λ

=

,

a

2

c

=

λ

a – długość boku falowodu

16.Funkcje pełnione przez izolator w torze
mikrofalowym.
Izolator – element umożliwiający przepływ energii
w jednym kierunku, natomiast pochłanianie
energii fali rozchodzącej się w przeciwną stronę.
Zastosowania:
-separacja generatora od obwodów
zewnętrznych;
- separacja między stopniami wzmacniaczy.
17.Rozkład sygnału wzdłuż linii szczelinowej
dla różnych stanów jej obciążenia-efekt fali
stojącej.

min

max

obl

U

U

VSWR

=

18.Współczynnik fali stojącej – geneza i
sposób jego pomiaru.
Współczynnik fali stojącej - WFS (ang. SWR)
jest to stosunek wartości amplitudy maksymalnej

do amplitudy minimalnej napięcia elektrycznego
fali stojącej w linii zasilającej antenę, określa
stopień dopasowania anteny do linii ją zasilającej.
Zależy od stosunku impedancji obciążenia do
impedancji falowej linii.

Pomiar współczynnika fali stojącej polega na
ustawieniu sondy w miejscu, w którym napięcie
jest maksymalne, a następnie na ustawieniu
wzmocnienia tak by miernik wskazywał wartość 1.
Następnie sondę przemieszczamy wzdłuż linii tak
by uzyskać minimum napięcia. Dla tego położenia
bezpośrednio ze skali odczytujemy wartość
współczynnika SWR.
19.Realizacja stanu zwarcia w torze
mikrofalowym.
Zwykle na końcu linii mikrofalowej umieszcza sie
zwieracze regulowane zapewniające mały opór
zwarcia przy zamianach długości zwieracza. Są
to zwieracze bezkontaktowe z podwójnym
transformatorem ćwierćfalowym.
20.Realizacja stanu dopasowania w torze
mikrofalowym.
Dopasowanie impedancyjne – zmniejsza do
minimum fale odbite, które interferując z falą
bieżącą,

tworzą

fale

stojące

.

Aby

zminimalizować

SWR

należy

precyzyjnie

wykonywać łączenia falowodu.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BWCZ Grupa B id 95718 Nieznany
BWCZ Grupa A id 95715 Nieznany
BWCZ Grupa B id 95718 Nieznany
angielski dla sprzedawcow id 64 Nieznany
fb pytania od krzaczka id 16898 Nieznany
angielski dla budowlancow id 64 Nieznany
angielski dla hydraulikow id 64 Nieznany
angielski dla kosmetyczek id 64 Nieznany
BMW BMW seria 5 id 640170 Nieznany (2)
CW 8 pytania kontrolne v2 id 12 Nieznany
BMW BMW seria 7 id 640171 Nieznany (2)
pdio pytania do kola 1 id 35294 Nieznany
chirurgia pytania na kola id 11 Nieznany
angielski tematyczny 2013 id 64 Nieznany
OU pytania id 342624 Nieznany
MG pytania id 297579 Nieznany
CW 8 pytania kontrolne id 12215 Nieznany
Cierpialkowska pytania id 11706 Nieznany

więcej podobnych podstron