Fitosocjologia pytania I termin

background image

Zestaw A:
1.Charakterystyka gatunkowa grądu (d-stan, krzewy, runo, warstwa mszysta)
2.Uporządkuj wg wzrastającej żyzności: grąd, łęg jesionowo-olszowy, Bb, kwaśna dąbrowa
3.Regresja fitocenoz (istota i przykład)
4.Zespoły leśne Polski zachodniej.
5.Do jakich zespołów leśnych i nieleśnych nawiązuje świetlista dąbrowa?

Zestaw B:
1.Charakterystyka olsu porzeczkowego.
2.Uporządkuj wg wzrastającej kwasowości: Bb, BM, grąd, łęg
3.Regeneracja fitocenoz (istota i przykład)
4.Zespoły leśne Polski wschodniej.
5.Do jakich zespołów leśny i nieleśny nawiązuje BM niski?

Zestaw C:
1.Charakterystyka boru świeżego.
2.Uporządkuj wg wzrastającej wilgotności: kwaśna dąbrowa, łęg, BM wilgotny, Bs
3.Fluktuacja fitocenozy leśnej (istota i przykład)
4.Zespoły leśne Polski północnej.
5.Do jakich zespołów leśny i nieleśnych nawiązuje łęg jesionowo-olszowy?

Zestaw D:
1.Charakterystyka łęgu jesionowo-olszowego.
2.Uporządkuj wg ilości światła docierającego do dna lasu: żyzna buczyna, kwaśna dąbrowa,
BM wysoki, Bs
3.Zmienność sezonowa zbiorowisk leśnych (na czym polega i przykład)
4.Zespoły leśne Polski południowej.
5.Do jakich zespołów leśnych i nieleśnych nawiązuje grąd?

Zestaw E:
1.Charakterystyka boru mieszanego.]
2.Uporządkuj wg wzrastającej kwasowości: Bb, kwaśna dąbrowa, łęg jesionowo-olszowy,
żyzna buczyna
3.Sukcesja wtórna fitocenozy leśnej (przykład i opis)
4.Zespoły leśne występujące na terenie całej Polski.
5.Do jakich zbiorowisk leśnych i nieleśnych nawiązuje ols porzeczkowy?


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fitosocjologia pytania I termin
Pytania z terminów poprawkowych z ubiegłego roku, farma
Zagrozenia chemicze-pytania (0 termin)[1].(1), BHP, BHP, wszop
mito pytania I termin
Pytania terminIiII
FIZJOLOGIA PYTANIA I TERMIN 2014 dzienne grupa A, żywienie człowieka i ocena żywności, semestr 4, fi
koło ogrzewnictwo pytania 2 termin
biosfera opracowane pytania z I terminu
Anatomia pytania termin I
pytania I termin fizyczna
Pytania z terminów poprawkowych z ubiegłego roku
SAMOOCENA A DOBROSTAN JEDNOSTKI PYTANIA TERMIN A 12

więcej podobnych podstron