biofiza cw 31

background image
background image

Podstawowe pojęcia i prawa ruchu
falowego

Fale mechaniczne

Wielkości i pojęcia charakteryzujące ruch
falowy:

• częstotliwość,

• długość fali,

• prędkość fali,

• amplituda,

• energia fali,

• odbicie,

• ugięcie,

• załamanie.

background image

Prawo odbicia fali
Promień fali padający, promień odbity i
prostopadła do powierzchni padania leżą w
jednej płaszczyźnie, kąt odbicia jest równy
kątowi padania (oba mierzone od
prostopadłej).

Prawo załamania fali
Jeżeli fala nie ulegnie całkowitemu odbiciu to:

1)

załamanie zachodzi ku prostopadłej, jeżeli
drugie środowisko jest gęstsze,

2)

od prostopadłej – gdy jest ono rzadsze.

background image

Fala mechaniczna - fala rozchodząca się w ośrodkach

sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań

tego ośrodka. Np. fale morskie, fale dźwiękowe, fale

sejsmiczne.

Fale mechaniczne mogą być falami podłużnymi (np.

fala dźwiękowa) lub poprzecznymi (np. fala na

wodzie).

W procesie rozchodzenia się fali zasadnicze znaczenie

ma proces odwracalnych przemian potencjalnej

energii mechanicznej (energii ciśnienia bądź

naprężenia) w energię kinetyczną. W czasie tych

przemian część energii jest tracona. Zjawisko to

nazywamy tłumieniem fali. Poszczególne ośrodki

mogą znacznie różnić się własnościami

mechanicznymi, co prowadzi do znacznych różnic w

przebiegu zjawisk falowych w różnych materiałach.

background image

Częstotliwość – ilość drgań w jednostce czasu.

Można ją obliczyć ze wzorów:

Gdzie:
f – częstotliwość [Hz]
T – okres
ω – prędkość kątowa

background image

Długość fali - najmniejsza odległość pomiędzy
dwoma punktami o tej samej fazie drgań

Gdzie:
λ - długość fali
T – okres
v – prędkość fali
ω – prędkość kątowa
f - częstotliwość

background image

Prędkość fali - prędkość, z jaką rozchodzą się
miejsca fali o tej samej fazie.

Gdzie:
v

φ

– prędkość fali

ω – prędkość kątowa
k – wektor fali

background image

Amplituda - największe wychylenie z
położenia równowagi.

Napięcie
sinusoidalne
1 = Amplituda
2 = Wartość
międzyszczytowa
3 = Wartość
skuteczna
4 = Okres

background image

E

c

= E

k

+ E

p

W amplitudzie: E

c

= E

k0

+ E

p

W położeniu równowagi: E

c

= E

p0

+ E

k

Energia fali – energia, którą fale niosą ze sobą; pochodzi ze
źródła fali.
Moc źródła - ilość pracy wykonywanej podczas wytwarzania
fali w źródle w jednostce czasu

background image

zmiana kierunku rozchodzenia się fali na granicy

dwóch ośrodków powodująca, że pozostaje ona
w ośrodku, w którym się rozchodzi,

kąt odbicia jest równy kątowi padania.

background image

zmiana kierunku rozchodzenia się fali na

krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu

zachodzi zwłaszcza dla przeszkód o rozmiarach

porównywalnych z długością fali.

background image

zmiana kierunku rozchodzenia się fali związana ze
zmianą jej prędkości, gdy przechodzi do innego ośrodka.

inna prędkość powoduje zmianę długości fali,
a częstotliwość pozostaje stała.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw. 31 z maszyn, PWR ETK, Semestr V, Maszyny elektryczne - Laboratorium, sprawka maszyny
SPRAWOZDANIE Z LABOLATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI cw.5, biotechnologia inż, sem2, FiB, laborki, spraw
ćw.31, Fizyka, Skrypt do Laborek
Biofizyka Ćw 4
Biofizyka Ćw 02
cw.31
Cw 31 2005
Ćw-6 31.03.2008, studia, Ortopedia, Ćwiczenia
Ćw. 31, chemia fizyczna, Nowy folder
Cw 31, Elektronika
biofizyka cw 15 para nr 6, STUDIA, Biofizyka, Elektryczny model komórki
Cw 31 Symulacja zaklocen elektr Nieznany
SPRAWOZDANIE Z LABOLATORIUM Z FIZYKI I BIOFIZYKI cw.6, sprawka
napędyELEKTR(ćw.31), Automatyka i robotyka air pwr, VI SEMESTR, Notatki.. z ASE, naped elektrryczny
biofizyka ćw 11, Medycyna
biofizyka cw 15, studia, biofizyka
cw 31
biofizyka ćw 20, Medycyna

więcej podobnych podstron