Ustawa z dnia 25 06 1999 r o świadcz pien z ubezp społ w razie choroby i macierz

background image

Ustawa z dnia 25 czerwca

1999 r.

o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego

w razie choroby i

macierzyństwa

(Dz. U. Nr 60, poz. 636).

background image

Ustawa zasiłkowa

kontrola prawidłowości orzekania o
czasowej niezdolności do pracy

przedłużenie okresu pobierania zasiłku
chorobowego

przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

orzekanie o potrzebie rehabilitacji
zawodowej

background image

Art. 2

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia
społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, zwanego
dalej „ubezpieczeniem chorobowym”,
obejmują :

zasiłek chorobowy,

świadczenie rehabilitacyjne,

zasiłek wyrównawczy

zasiłek macierzyński

zasiłek opiekuńczy.

background image

Art. 4

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku

chorobowego :

po upływie 30 dni nieprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega
obowiązkowo temu ubezpieczeniu,

Po upływie 180 dni nieprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest
ubezpieczony dobrowolnie.

background image

Do okresów ubezpieczenia

chorobowego,

o których mowa w ust. 1, wlicza

się poprzednie okresy

ubezpieczenia chorobowego,

jeżeli przerwa między nimi

nie przekroczyła 30 dni lub była

spowodowana urlopem

wychowawczym, urlopem

bezpłatnym albo odbywaniem

czynnej służby wojskowej przez

żołnierza niezawodowego.

background image

Od pierwszego dnia ubezpieczenia

chorobowego prawo do zasiłku

chorobowego przysługuje :

absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy

zostali objęci

ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do

ubezpieczenia

chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia

szkoły lub

uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została

wypadkiem

w drodze do pracy lub z pracy,

ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają

wcześniejszy co

najmniej 10-letni okres obowiązkowego

ubezpieczenia

chorobowego,

posłom i senatorom, którzy przystąpili do

ubezpieczenia

chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia

kadencji.

background image

Art. 6

1.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który
stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie
trwania ubezpieczenia chorobowego.

2.

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby
traktuje się niemożność wykonywania pracy :
w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo
uprawniony podmiot na podstawie przepisów o
zwalczaniu
chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy,
z powodu przebywania w :
- stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu
leczenia uzależnienia alkoholowego,
- stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu
leczenia
uzależnienia od środków odurzających lub
substancji
psychotropowych.

background image

Art. 7

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała
się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez
przerwy co najmniej 30 dni i powstała :

nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu

ubezpieczenia
chorobowego,

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu

ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej,
której
okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej
choroby,
której objawy chorobowe ujawniają się po okresie
dłuższym niż
14 dni od początku choroby.

background image

Art. 9

Do okresu o którym mowa w art. 8, zwanego dalej
„okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy
nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy
niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w
art. 6 ust. 2

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej
niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą,
jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a
powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie
przekraczała 60 dni.

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności
do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w
art. 4 ust. 1.

background image

Art. 57

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej
niezdolności do pracy z powodu choroby
lub pobytu w stacjonarnym zakładzie
opieki zdrowotnej informacje o
okolicznościach mających wpływ na
prawo do zasiłku chorobowego lub jego
wysokość
w myśl art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2,
art. 11 ust 2 pkt 1 i art. 16 podaje się z
zastosowaniem następujących kodów
literowych :

background image

kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po

przerwie nie

przekraczającej 60 dni – spowodowaną tą samą

chorobą, która

była przyczyną niezdolności do pracy przed

przerwą,

kod B - oznacza niezdolność do pracy

przypadającą w okresie

ciąży,

kod C - oznacza niezdolność do pracy

spowodowaną nadużyciem

alkoholu,

kod D - oznacza niezdolność do pracy

spowodowaną gruźlicą,

kod E - oznacza niezdolność do pracy

spowodowaną chorobą,

o której mowa w art. 7 pkt 2.

W zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek

ubezpieczonego,

nie umieszcza się kodu „B” i „D”.

background image

Z dniem 8 lutego 2005 r. weszła w życie

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach

pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa oraz niektórych innych

ustaw

(Dz. U. Nr 10, poz. 71), która nie przewiduje

już możliwości przedłużania okresu

zasiłkowego.

Wydanie przez lekarza orzecznika ZUS

orzeczenia

o przedłużeniu okresu zasiłkowego może

nastąpić,

o ile zostanie ustalone, że prawo do zasiłku

chorobowego powstało przed dniem wejścia

w życie nowych przepisów

i w okresie od tego dnia nie wystąpiła

przerwa

w niezdolności do pracy.

background image

REHABILITACJA

ZAWODOWA

O potrzebie przeprowadzenia

rehabilitacji zawodowej orzeka

wojewódzki ośrodek medycyny

pracy lub lekarz orzecznik Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych.

background image

Świadczenie rehabilitacyjne

Muszą być spełnione łącznie następujące warunki :

wyczerpano zasiłek chorobowy (6, p lub 12

miesięcy)

 istnieje nadal niezdolność do pracy ze względu na

konieczność dalszego leczenia lub rehabilitacji

 pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do

dotychczasowej pracy w okresie nie przekraczającym

12 miesięcy


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chor
Ustawa z 25 czerwca 1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
u o świadczeniach pieniężnych z ubezp społ w razie choroby i macierzyńsywa tj
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
ustawa o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa 33 0
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Medycyna, Z
BHP o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 1 ubezp
D19250897 Ustawa z dnia 25 listopada 1925 r o Trybunale Kompetencyjnym
USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
PPG opracowanie, 6 samorz. zaogi, USTAWA z dnia 25 września 1981 r
PPG opracowanie, 5 przd.pastwowe, USTAWA z dnia 25 września 1981 r
Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych
PPG opracowanie, 2 prawo dzia., USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r
USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym
Ustawa pack, Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, USTAWA z dnia 25 września 1981 r

więcej podobnych podstron