Podstawowe pojecia z zakresu ruchu drogowego

background image

Temat: Podstawowe

Temat: Podstawowe

pojęcia z zakresu ruchu

pojęcia z zakresu ruchu

drogowego.

drogowego.

background image
background image

Droga- wydzielony pas terenu

składający się z jezdni, pobocza,

chodnika, drogi dla pieszych lub

drogi dla rowerów, łącznie z

torowiskiem pojazdów szynowych

znajdującym się w obrębie tego

pasa, przeznaczony do ruchu lub

postoju pojazdów, ruchu pieszych,

jazdy wierzchem lub pędzenia

zwierząt.

background image

Rodzaje dróg

Rodzaje dróg

:

:

Droga twarda

Autostrada

Droga ekspresowa

Droga dla rowerów

background image

Droga twarda - drogę z jezdnią o
nawierzchni bitumicznej,
betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowcowej oraz
z płyt betonowych lub kamienno-
betonowych, jeżeli długość
nawierzchni przekracza 20 m.
inne drogi są drogami gruntowymi

background image

Autostrada - droga dwujezdniowa,

oznaczoną odpowiednimi znakami

drogowymi, na której nie dopuszcza

się ruchu poprzecznego, przeznaczoną

tylko do ruchu pojazdów

samochodowych, które na równej,

poziomej jezdni mogą rozwinąć

prędkość co najmniej 40 km/h, w tym

również w razie ciągnięcia przyczep.

Dopuszczalna prędkość na

autostradzie 130 km/godz.

background image

Droga ekspresowa- droga

dwu- lub jednojezdniowę, oznaczonę

odpowiednimi znakami drogowymi, na
której skrzyżowania występują
wyjątkowo, przeznaczoną tylko do
ruchu pojazdów samochodowych.
Dopuszczalna prędkość na drodze
ekspresowej dwujezdniowej 110
km/godz. lub 100 km/godz. na drodz

e

jednojezdniowej.

background image
background image

Droga dla rowerów- droga lub
jej część przeznaczoną do
ruchu rowerów
jednośladowych, oznaczoną
odpowiednimi znakami
drogowymi.

background image

Jezdnia- część drogi
przeznaczona do ruchu
pojazdów; określenie to nie
dotyczy torowisk wydzielonych
z jezdni.

background image

Pas ruchu- każdy z podłużnych
pasów jezdni wystarczający do
ruchu jednego rzędu pojazdów
wielośladowych, oznaczony lub
nieoznaczony znakami
drogowymi.

background image

Chodnik- część drogi
przeznaczona do ruchu
pieszych.

background image

Uczestnik ruchu- pieszego,
kierującego, a także inne osoby
przebywające w pojeździe lub na
pojeździe znajdującym się na
drodze.


background image

Kierowca- osoba uprawniona do
kierowania pojazdem silnikowym.

background image

Kierujący- osoba, która kieruje
pojazdem lub zespołem pojazdów,
a także osobę, która prowadzi
kolumnę pieszych, jedzie
wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie.

background image

Pieszy- osoba znajdująca się poza
pojazdem na drodze i
niewykonującą na niej robót lub
czynności.

 

                               

      

background image

Obszar zabudowany- obszar
oznaczony odpowiednimi znakami
drogowymi. Dopuszczalna prędkość
50 km/godz. w godzinach od 5-23

i 60 km/godz. 23-5

background image

Koniec 1 wykładu

background image
background image
background image
background image

Strefa zamieszkania- obszar
obejmujący drogi publiczne lub
inne drogi, na którym obowiązują
szczególne zasady ruchu
drogowego, a wjazdy i wyjazdy
oznaczone są odpowiednimi
znakami drogowymi.
Dopuszczalna prędkość 20
km/godz.

background image

Skrzyżowanie- przecięcie się w
jednym poziomie dróg mających
jezdnię, ich połączenie lub
rozwidlenie, łącznie z
powierzchniami utworzonymi przez
takie przecięcia.

background image
background image

Przejście dla pieszych-
powierzchnię jezdni, drogi dla
rowerów lub torowiska
przeznaczoną do przechodzenia
przez pieszych, oznaczoną
odpowiednimi znakami drogowymi.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
podstawowe pojecia i zasady w ruchu drogowym
PODSTAWOWE AKTY PRAWNEDOTYCZĄCE RUCHU DROGOWEGO PPRZESTRZEGA
Podstawowe pojęcia w zakresie motywacji i motywowania
Podstawowe pojęcia z zakresu położnictwa, Zdrowie, medycyna itp, Położnictwo, Różne
33 II 6 PODSTAWOWE ZASADY OGÓLNE RUCHU DROGOWEGO (4)
Podstawowe pojecia w teorii ruchu
PODSTAWOWE AKTY PRAWNEDOTYCZĄCE RUCHU DROGOWEGO PPRZESTRZEGA
Podstawowe pojęcia z zakresu gotowości kryzysowej
Demografia (wykład), demografia alicja szuman, Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych
Podstawowe pojecia z zakresu ped.spol
Podstawowe pojęcia z zakresu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu
Gogola J W OCD, Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki
Podstawowe pojęcia z zakresu mistyki cz 1
Podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki, szkola
Podstawowe pojęcia z zakresu orien i por zaw i Klasyf Zaw i Specjalnosci, Studia, poukladac

więcej podobnych podstron