pytania grI 1


Grupa I - szkoły podstawowe

.........................................................

(imię i nazwisko)

.........................................................

(szkoła)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne 200
8

 1. Patronem strażaków jest:

a) św. Józef

b) św. Hubert

c) św. Florian

 1. Najstarszym polskim czasopismem pożarniczym jest:

 1. „Przegląd Pożarniczy”

 2. „Strażak”

 3. „Ochrona Przeciwpożarowa”

 1. Szkołą pożarniczą kształcącą oficerów pożarnictwa jest:

 1. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

 2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 3. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

 1. Stopień starszego kapitana w Państwowej Straży Pożarnej symbolizują:

 1. dwie gwiazdki

 2. trzy gwiazdki

 3. cztery gwiazdki

 1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych działa na postawie:

a) ustawy Prawo o stowarzyszeniach

b) ustawy Prawo ochrony środowiska

c) ustawy o Ochronie przeciwpożarowej

 1. Symbole takie jak ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V oznaczają:

a) kategorie zagrożenia ludzi

b) klasy odporności pożarowej budynku

c) stopnie zagrożenia pożarowego lasu

 1. Telefonami alarmowymi do Straży Pożarnej są:

a) 912, 112

b) 998, 112

c) 999, 112

 1. Najwyższa władzą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest :

a) Prezes Zarządu Głównego Związku

b) Główny Sąd Honorowy

c) Zjazd Krajowy

 1. Jedną z konkurencji zawodów sportowo - pożarniczych OSP jest:

a) gaszenie pożaru

b) wspinanie przy użyciu drabiny hakowej

c) sztafeta pożarnicza 7 x 50

 1. Koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi:

 1. Urząd Gminy

 2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 3. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

 1. Minimalna odległość między butlą propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

 1. 2 m

 2. 1 m

 3. obecne przepisy nie regulują takich sytuacji.

 1. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje:

 1. Premier na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 2. Komendant Główny PSP w porozumieniu z Marszałkiem Województwa

 3. Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego PSP

13. Przyczyną zatruć w czasie pożaru najczęściej bywa:

 1. siarka

 2. dwutlenek węgla

 3. tlenek węgla.

14. Budynki wysokie to budynki o wysokości:

a) do 12 m do 25 m

b) od 25 m do 55 m

c) do 55 m do 75 m

 1. Długość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego powinna wynosić nie więcej niż:

a) 30 m

b) 20 m

c) 10 m

 1. Do grupy pożarów „F” zaliczamy:

a) pożary gazów palnych

b) pożary cieczy palnych

c) pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych

 1. Czy wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku inwentarskiego?

a) tak, w przypadku kiedy kubatura budynku przekracza 1500m3

b) tak, w każdym przypadku bez względu na kubaturę

c) nie ma takiego obowiązku

18. Wypalanie pozostałości roślinnych na polach w odległości w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań jest:

 1. dozwolone,

 2. dozwolone pod warunkiem poinformowania Straży Pożarnej

 3. niedopuszczalne

 1. Do podawania i wytwarzania piany gaśniczej ciężkiej służy:

 1. agregat pianowy

 2. prądownica pianowa

 3. wytwornice pianowe

20. Samochód gaśniczy o symbolu literowym GCBA oznacza, że jest to:

 1. średni samochód gaśniczy z autopompą i motopompą

 2. średni samochód gaśniczy posiadający tylko motopompę

 3. ciężki samochód gaśniczyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania grI
pytania grI 2
pytania grI 3
Mechanika Semest I pytania egz
prelekcja ZUM z pytaniami
pytania przykladowe exam zaoczne(1)
pytania nowe komplet
Pytania egzaminacyjneIM
EGZAMIN PKM2 pytania2011
Podstawy Teorii Okretow Pytania nr 4 (20) id 368475
haran egzamin opracowane pytania
NAI A2 pytaniaKontrolne
OU pytania id 342624 Nieznany
BWCZ Pytania BWCZ 1 seria id 64 Nieznany (2)
Prawo handlowe pytania odp
MG pytania id 297579 Nieznany
ZiIP%20Fiz1%20pytania%20z%20I%20sprawdzianu%2030%20kwietnia%202008

więcej podobnych podstron