Fundraising referat jak zdobyć pieniądze

ekonomia społeczna, I SUM, 2016/2017Nasza fundacja: „Fundacja STOP Kleszczom”


Fundacja STOP kleszczom powstała, by zajmować się chorymi na boreliozę i choroby odkleszczowe. Oprócz chorymi, ma zajmować się ich rodzinami i przyjaciółmi. Działalność prowadzona będzie na terenie całego kraju i nie tylko. Fundacja ma działać w środowisku medycznym, politycznym, społecznym i w mediach publicznych. Misją fundacji jest niesienie pomocy wszystkim osobom dotkniętym chorobą jaką jest borelioza. Ma pokazać jak rozpocząć walkę z chorobą nie zastępując przy tym profesjonalnej opieki medycznej.

Do głównych celów i zadań fundacji mają należeć:


Inspiracją dla naszej fundacji jest pełniąca bardzo ważną rolę w społeczeństwie fundacja onkologiczna ALIVIA. Jest to Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstała
w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych. Ich życiowe doświadczenia stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy
w jej leczeniu, m.in. poprzez zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowanie decyzji dotyczących leczenia wspólnie
z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak
i na profilu ALIVIA na Facebook’u
1.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które ALIVIA prowadzi dla potrzebujących.

Misją fundacji jest mobilizowanie i aktywizowanie chorych na raka do bycia odważnym, aktywnym pacjentem, poszukującym najlepszych terapii, lekarzy i ośrodków, najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych i wszelkich innych informacji, które mogą poprawić ich wyniki leczenia i stan zdrowia. Fundacja ALIVIA edukuje i reprezentuje pacjentów onkologicznych w debacie publicznej oraz daje narzędzia, dzięki którym mogą oni odważniej decydować o swoim zdrowiu, miejscu i sposobie leczenia2.

Choć działalność ALIVIA zajmuje się całkiem inną chorobą, fundacja ta jest znakomitym przykładem do naśladowania dla innych organizacji pozarządowych. Nasza fundacja ma na celu czynne branie przykładu i chęć pomagania swoim podopiecznym
w walce z chorobą. Pragniemy, by w jak największym stopniu uświadamiać ludzi o chorobie
i zagrożeniach, jakie za sobą niesie. Staramy im się pomagać w znalezieniu jak najlepszej opieki medycznej, informować o jak najkrótszych kolejkach do lekarzy. W przyszłości chce nawiązać nowe kontakty w kraju i za granicą. Przede wszystkim fundacja ma zamiar nieść pomoc finansową dla osób chorych, ponieważ jak powszechnie wiadomo leczenie w naszym kraju jest bardzo drogie i bardzo dużo ludzi nie stać na nie. Wspieramy naszych podopiecznych i uświadamiamy im, że choroba to nie wyrok, tylko trzeba wiedzieć jak z nią walczyć.

Jak mówił Ken Burnett3 „Fundraiserzy, nie bójcie się testowania nowych metod
w podążaniu za darczyńcą. Nawet jeśli czasami wymaga to pewnych nakładów finansowych, to jest to jedyny sposób, aby się rozwijać”
4.

Ideą naszej organizacji jest tworzenie nowych narzędzi do zbierania funduszy. Fundraising, by stał się skuteczny, musi być prowadzony profesjonalnie i systematycznie, jest to proces planowany i starannie prowadzony.

Najważniejsze to budowanie relacji, gdyż największym potencjałem są ludzie oraz wizerunek naszej organizacji.

Fundraising w Polsce wciąż jest zawodem przyszłości5. Jest to dziedzina z obszaru dyplomacji społecznej, ponieważ zadaniem fundraisera jest prowadzenie dialogów społecznych pro publico bono6. Według badań z 2016 roku, około 30 % fundraiserów pracuje na podstawie stałej umowy, ponad 50% to pracownicy niestabilnych form zatrudnienia oraz niepełnych etatów, prawie 10 % wśród relacji znanych Polskiemu Stowarzyszeniu Fundraisingu oparta jest na prowizji, a znaczna większość, bo ponad 60% fundraiserów posiada inne obowiązki poza fundraisingiem7.


Nasze metody promocyjne:

 1. Wizerunek:

 1. Strona internetowa – prosta, intuicyjna, ale profesjonalna; na której znajdują się najważniejsze informacje o fundacji, przedstawione jej cele; system do dokonywania płatności (PayU, DotPay, transferuj.pl, paysafecard.com, tpay.com)

b) Media społecznościowe:

- Facebook – rozesłanie strony do wszystkich znajomych, by zdobyć jak największą liczbę „polubień”, dzięki którym trafimy do innych osób – metoda „łańcuszkowa”; stawiamy na aktywną obecność w mediach społecznościowych, które służą zbudowaniu zasięgu wśród potencjalnych darczyńców. Facebook to portal, na którym najszybciej przekażemy najświeższe informacje.

- Instagram – coraz bardziej popularna aplikacja; poprzez publikowanie atrakcyjnych zdjęć lub krótkich filmów video na Instagram’ie pokazujemy działania organizacji – pokazujemy codzienność oraz chwile wygranych kampanii itp.

- Twitter – komunikacja ze społecznością za pomocą krótkich wiadomości; korzystają z niego znani, wpływowi ludzie (politycy, biznesmani, aktorzy), a dzięki nim, nasza wiadomość może dotrzeć do osób, które mogą wesprzeć działalność naszej fundacji.

c) Media – gazeta, telewizja, radio – istotne jest pozyskiwanie sprzyjających organizacji dziennikarzy.

 1. Ambasador naszej fundacji – dzięki promowaniu fundacji przez ambasadora (np. Ewa Chodakowska) nasza organizacja zyskuje wiarygodność, dociera do miejsc i ludzi, do których sami byśmy nie dotarli.

Nasze metody fundraisingowe:

 1. Wpłaty przez stronę internetową, mobilną stronę internetową oraz aplikację mobilną.

 2. 1% podatku od osób fizycznych, czyli: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencyjnych, podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający
  z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 3. Wydarzenia specjalne, które poruszą mieszkańców naszej okolicy. Co roku będziemy przeprowadzać dane wydarzenie – współpraca z władzami miast Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, w tzw. „Dni Miasta” nasi wolontariusze będą zbierać pieniądze wśród mieszkańców.

 4. Przekazanie darowizny – darowizna to nie tylko pie­niądze, mogą to być również dary rzeczowe (sprzęt, oprogramowanie, ubrania itp.); najważniejsze, by określić, czego potrzebujemy i w jakiej ilości, a dzięki temu stworzymy swoisty ranking potencjalnych darczyńców, a także pomoc podczas biznesowych rozmów z naszymi darczyńcami. Działamy konkretnie, zatem należy przedstawić naszym dobrodziejom dokument, który potwierdzi nasze wyliczenia.

Zachętą do przekazania darowizny przez firmę czy osobę prywatną może być informacja o tym, co udało się zrobić dzięki ich pomocy. Informujemy o tym przy następnych spotkaniach, by jednocześnie zachęcić do przekazania kolejnych darowizn. Inną zachętą jest możliwość odliczenia darowizny od dochodu. Firma (osoba prawna) można odliczyć do 10% dochodu, podlegającego opodatkowaniu, od darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego, osoby prywatne mogą odliczyć do 6% dochodu. Bardzo istotnym elementem przy tej metodzie fundraisingu jest podziękowanie darczyńcy, m.in. poprzez poinformowanie innych o przekazanej przez niego darowiźnie. Należy podkreślić, iż jest to swego rodzaju reklama filantropijnych zachowań, która często jest bardzo istotna dla organizacji.

 1. Zbiórka pieniędzy w czasie kampanii; kampania skierowana do potencjalnych darczyńców. Pierwszych darczyńców możemy znaleźć wśród naszych znajomych, rodziny itp. Jednakże zależy nam, by kampania nie ograniczała się do kierowania wyłącznie ku lokalnym społecznościom.

Przygotowanie kampanii pod hasłem „Pieprzę kleszcze!” zacząć należy od określenia celu, grupy docelowej, określenia czasu oraz wyboru narzędzi promocyjnych. Kampania prowadzona przez nas po raz pierwszy (pierwsza edycja) ma na celu popularyzację tematu związanego z boreliozą.

 1. Aplikacja internetowa pomagam.zrzutka.pl, gdzie określamy cel zrzutki oraz kwotę. Zebrane środki można wypłacać w dowolnym momencie na podany rachunek bankowy.

 2. Wieczór darczyńców – spotkanie z darczyńcami, na którym podziękujemy za pomoc oraz wskażemy, co dzięki nim udało się zrobić.

 3. Bal charytatywny organizowany raz w roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

 4. Aukcje – licytacje fantów oraz spotkań z osobami znanymi i lubianymi; element wieczoru darczyńców i balu charytatywnego.

 5. Dialog bezpośredni – rozmowa z przechodnimi; zachęcamy do wpłaty darowizny, przekazania 1% podatku bądź zadeklarowania stałych datków.

 6. List tradycyjny8 – stwarza możliwość bezpośredniego dotarcia do potencjalnych darczyńców. Pierwsze listy będą wysyłane z prośbą o stałe wpłaty, zaś kolejne to podziękowania oraz raporty i rozliczenia z akcji. Ta metoda połączona jest zwykle również z bezpośrednim kontaktem telefonicznym lub spotkaniem indywidualnym.

 7. Dotacje ze środków publicznych – ubieganie się o dofinansowanie danego projektu, np. unijne dotacje.

 8. Sponsoring9 – uruchomienie strony, którą codziennie będą odwiedzać tysiące osób,
  a poprzez kliknięcie potwierdzą swoją obecność; na stronie wyświetlane będą reklamy, z których dochód przeznaczymy na cele organizacji.

 9. Payroll – pozyskiwanie pieniędzy od pracowników dużych i małych firm, którzy zarabiają bardzo dobrze; ich deklaracja wpłat, np. końcówki swojej pensji jako darowizna na rzecz organizacji.

 10. Zakupy grupowe (groupon.pl, mydeal.pl, gruper.pl itp.) – np. „Złotówka dla chorych na boreliozę – pomóż podopiecznym Fundacji STOP Kleszczom” – jest to nowy sposób dotarcia do nowego segmentu darczyńców10.

 11. Wolontariat – zaczęcie współpracy z osobami, które bezinteresownie chcą włączyć się w zbiórkę pieniędzy i tym samym pomóc potrzebującym.

 12. Skarbonka - to z kolei możliwość wpłat indywidualnych, lecz niesystematycznych. Darowizny sumuje się i po kilku miesiącach przekazuje konkretnym podopiecznym.

 13. Akcja CEGIEŁKA – odwiedzenie szkół i uczelni wyższych w całym kraju, dzięki czemu uczniowie i studenci mogą wspomóc organizację np. za symboliczną złotówkę11.

 14. Pukanie do drzwi12 – akcja ma polegać na odwiedzeniu jak największej ilości domów w okresie przedświątecznym i opierać się będzie na sprzedaży kartek świątecznych własnoręcznie robionych przez podopiecznych fundacji.

 15. SMS charytatywny - wspomnianą wcześniej skarbonkę można zasilić, poza bezpośrednimi wpłatami na konto, również wysłaniem sms-a charytatywnego, z którego fundusze przekazywane są do fundacji.


Fundraising jest skuteczny, kiedy oparty jest na kilku źródłach finansowania i stałych relacjach z darczyńcami, podstawą są:


Budżet Fundacji STOP Kleszczom [jednoroczny]I Planowane przychody


Pozycja

Wartość [zł]

 1. Darowizny – gotówka

 2. Darowizny – przelewy

 3. Wpłaty sponsorów

 4. Aukcja organizowane na balu charytatywnym

 5. Aukcja organizowana na wieczorze charytatywnym

 6. Darowizny z 1% podatku (około 452 osoby)

28.500,00

31.000,00

35.000,00
46.000,00


75.000,00

2.080,00


RAZEM: 217.580,00
II Przewidywane wydatki organizacji


Pozycja budżetowa

Jednostka miary

Liczba jednostek

Cena jednostkowa [zł]

Wartość [zł]

 1. Wynagrodzenie dla pracowników

 2. Podróże służbowe

 3. Drukarka

 4. Usługi pocztowe i kurierskie

 5. Opłata za Internet

 6. Opłata za telefony

 7. Obsługa księgowo-rachunkowa

 8. Czynsz

1 m-ąc


1 m-ąc

1 szt.

1 m-ąc


1 m-ąc

1 m-ąc
1 m-ąc

1 m-ąc

12


12

2

12


12

12

12


12

8.400,00


50,00

600,00

45,00


59,99

139,99

230,00


2.600,00

76.800,00


600,00

1.200,00

540,00


719,88

1.679,88
2.760,00


31.200,00RAZEM: 139.499,76 złIII Przewidywane wydatki fundraisingowe


Pozycja budżetowa

Jednostka miary

Liczba jednostek

Cena jednostkowa [zł]

Wartość [zł]

 1. Projekt plakatu reklamowego

 2. Projekt banera reklamowego

 3. Projekt ulotki składanej

 4. Plakat B2 (48cmx68cm)

 5. Banery (3szt.x20m2)

 6. Ulotki składane (A5 składana do A6)

 7. Domena .pl

 8. Projektowanie strony przez przyjaciela

 9. Nagranie spotu na youtube.com

 10. Puszka na pieniądze

 11. Wolontariusz

 12. Badania serologiczne krwi:

- LTTborelioza

- Western Blott

 1. Leczenie

- rehabilitacja 20 osób (1h=15 zł)

- rehabilitacja 10 osób (1h=35 zł)

- leki (antybiotyki) dla 30 osób (kuracja trzymiesięczna)

 1. Wynajęcie sali na bal i wieczór charytatywny

 2. Catering

 3. Nagłośnienie

1 szt.


1 szt.


1 szt.


Komplet (2000 szt.)

1m2

Komplet (50.000 szt.)
1 rok

-


-


1 szt.

-1 badanie

1 badanie


2 m-ące

2 m-ące


3 m-ące


1 dzień


-
-

1


1


1


2


60m2

1


1

-


-


300

300


15
30


20

10


302


1
-

70,00


50,00


125,00


765,00


20,00

1.650,0014


122,99

0,00


0,00


3,50

0,00


460,00
80,00


600,00


1.400,00


150,00500,007.500,00
6.100,00

70,00


50,00


125,00


1.530,00


1.200,00

1.650,00


122,99

0,00


0,00


1.050,00

0,006.900,00

2.400,00


12.000,00


14.000,00


4.500,00


1.000,007.500,00

6.100,00


RAZEM: 60.197,99 złPlanowane przychody razem: 217.580,00

Przewidywane wydatki: 139.499,76 + 60.197,99 zł = 199.697,75 zł

Zostaje: 17.882,25 zł (do wykorzystania na kolejny rok działalności).


Harmonogram działań charytatywnych Fundacji STOP Kleszczom na rok 2017


01.05 2017, godz. 12:00 - majówka rodzinna w Jaworznie

W Parku Podłęże w Jaworznie będzie się Rodzinna Majówka z wieloma atrakcjami: występy wokalne i taneczne, grill, konkursy. Ponadto odbędzie się zbiórka pieniędzy, które zbierać będą do oznakowanych puszek nasi wolontariusze. Zebrane środki przeznaczymy na wydanie mini książek informujących o boreliozie oraz o tym, jak uniknąć ukąszenia przez kleszcza.


30.06 2017, godz. 16:00 - rozpoczęcie lata w Mysłowicach

Na festynach będzie prowadzona zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na pomoc podopiecznym fundacji. Przewidziane jest:

i skutków jakie niesie za sobą borelioza,

Na miejscu będą stać wolontariusze z puszkami, do których będzie można wrzucić dowolną kwotę. Zorganizowana zostanie loteria fantowa, z której zysk zostanie przeznaczony na cele fundacji. Przewidziane jest mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Jednym
z głównych celów będzie również pozyskiwanie nowych sponsorów i darczyńców, ale zostaną również przekazane oficjalne podziękowania dla obecnych darczyńców i sponsorów.

Zebrane środki zostaną przeznaczone również na wydanie wspomnianych wcześniej mini książek.


06.12 2017, godz. 19:00 – wieczór charytatywny, Kraków

Wieczór charytatywny połączony z balem. Zaplanowane jest:

Zebrane środki zostaną przeznaczone na badania oraz leczenie osób chorych – naszych podopiecznych.


Oprócz tego cały rok jest prowadzona kampania, która na celu ma promowanie działania naszej fundacji i uświadamianie społeczeństwa o chorobach odkleszczowych.
W ramach kampanii organizowane będą konferencje w całej Polsce ze specjalistami
i chorymi. Poniżej miesiące oraz miasta, w których będą się odbywać:Grudzień 2017 - Akcja cegiełka. Wolontariusze w całej Polsce pukają od drzwi do drzwi
i sprzedają cegiełki za symboliczną złotówkę.


Styczeń - marzec 2018 - kampania z Ewą Chodakowską w roli głównej, która namawiać będzie do przekazania 1% podatku na naszą organizację. Materiały zostaną udostępnione na youtube i innych portalach społecznościowych. Wizerunek Ewy zostanie wykorzystany również na naszych ulotkach, plakatach i banerach, aby sprawnie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.


Również przez cały rok otwarta jest skarbonka, na którą można wpłacać każdą kwotę. Oprócz uwzględnionych terminów, fundacja każdego dnia ciężko pracuje pomagając podopiecznym i stara się pozyskiwać nowe źródła środków finansowych.


CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu fundacji


Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, dzięki której firmy na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają ochronę środowiska, interesy społeczne, jak również relacje z różnymi grupami interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność to proces, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z innymi interesariuszami15.

Pragniemy, by nasza działalność była przejrzysta, zrozumiała, a przede wszystkim budziła pozytywny odbiór społeczny. Dlatego też uznajemy odpowiedzialne prowadzenie biznesu za integralną część funkcjonowania firmy w Polsce.

My jako podmiot ekonomii społecznej przykładamy bardzo dużą uwagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyjęliśmy taką strategię działania, w której najważniejszy jest interes społeczny, a nie tylko finansowy. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem naszej fundacji. Na bieżąco informujemy o naszych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności naszej fundacji i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Każdego dnia podejmowane jest mnóstwo zadań, które na celu mają dotarcie do jak największej liczby odbiorców i uświadamianie ich o chorobach odkleszczowych.

Najważniejsi są dla nas podopieczni, ale także pracownicy i wolontariusze, gdyż to oni każdego dnia angażują się w pomoc podopiecznym oraz budują siłę naszej fundacji. Szacunek dla pracowników i wolontariuszy, ich rozwój i bezpieczeństwo to bardzo ważne aspekty, na których koncentrujemy się każdego dnia. Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, która wsłuchuje się w pomysły i potrzeby ludzi oraz jesteśmy na nie otwarci.

Współpracować będziemy ze szkołami oraz edukować najmłodszych w ramach programu „NIE Kleszczom”, a także wspierać inne programy edukacyjne i charytatywne. Do innych naszych zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu należeć będą:


Fundacja STOP Kleszczom posiadać będzie wysokie standardy etyczne względem siebie, naszych podopiecznych i partnerów, gdyż szanujemy wszystkich interesariuszy.
W naszej działalności charytatywnej analizować będziemy wpływ na otoczenie oraz funkcjonować w taki sposób, by dać gwarancję rozwoju w długim okresie, a naszym podopiecznym zapewniać stuprocentową pomoc.Bibliografia


Publikacje:

 1. Aleksandrowicz A. i inni, Fundraising. Teoria i praktyka, Kraków 2014

 2. Burnett K., The Zen of Fundraising, The White Leon Press

 3. Grzegorczyk A., Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011


Internet:

 1. http://www.alivia.org.pl/o-fundacji/historia/

 2. http://www.alivia.org.pl/o-fundacji/misja-i-wizja/

 3. http://www.borelioza.org/onas.html/

 4. http://www.borelioza.org/prezentacje.html/

 5. http://www.fundraising.org.pl/

 6. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html

 7. https://instytutfundraisingu.pl/tag/groupon/

 8. Informacja o zawodzie Fundraiser, Profesjonalny pośrednik dobra, http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodowe-1/o-zawodach-pliki/fundraiser.pdf,

1http://www.alivia.org.pl/o-fundacji/historia/, 17.03.2017 r.

2http://www.alivia.org.pl/o-fundacji/misja-i-wizja/, 18.02.2017 r.

3 Brytyjski wykładowca i konsultant ds. fundraisingu.

4The Zen of Fundraising, Ken Burnett, The White Leon Press

5Jak zbudować fundraising w organizacji?, R. Kawałko, [w:] Fundraising. Teoria i praktyka, A. Aleksandrowicz i inni, Kraków 2014, s. 29.

6 Tamże.

7 http://www.fundraising.org.pl/, 19.03.2017r.

8 Znaczenie Korespondencji w Fundraisingu, A. Rębisz, [w:] Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 93-129.

9 Informacja o zawodzie Fundraiser, Profesjonalny pośrednik dobra, http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/informacje-zawodowe-1/o-zawodach-pliki/fundraiser.pdf, 20.03.2017

10 https://instytutfundraisingu.pl/tag/groupon/, 27.03.2017

11„Jeden człowiek może uczynić mnóstwo fantastycznych rzeczy” – o darczyńcach i podopiecznych programu „Srzydła”, czyli jak pozyskują fundusze organizacje katolickie?, [w:] Fundraising. Teoria i praktyka. Aleksandra Aleksandrowicz i inni, Kraków 2014, s. 201-205.

12 Tamże, s. 249.

13Tamże, s. 206-209.

14 Kompilo.com

15 http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html, 14.05.2017 r.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jak zdobyć szczęście jak zdobyć pieniądze

więcej podobnych podstron