transport - materiały, pytania na egzamin, 1


1.podatność transportowa (co to jest, rodzaje itd.)

2.rodzaje olinowania w lesnych kolejkach linowych (z wózkiem i lina

nośną; bez wózka i liny nosnej)......

3.szlak operacyjny (definicja i funkcje)

4.forwarder - wszystko co wiecie

5.wskaźniki techniczno-ekonomiczne (z podziałem na grupy i wszystkie

wymienić i opisac)

1. Def.podatności ładunku + wymienic podatności.

2. Opisać forwarder

3. Def.szlaku operacyjnego + jego funkcje

4. Systemy linowe w kolejkach linowych.

5. Wskaźniki, wymienic grupy wskaźników, podac przykładowe.

1. Specyficzne cechy transportu leśnego.

2.Forworder.

3.Szkody od zrywki w środowisku leśnym (3 rodzaje zrywki, najlepsza,

najgorsza itd.)

4.Próg rentowności - definicja i sposoby obliczania.

5.Wskaźnik wykorzystania czasu pracy.

1.specyficzne cechy transportu leśnego

2.forwarder

3.szkody od zrywki w środ. leśnym (3 rodzaje zrywki, najlepsza, najgorsza

itp.)

4.próg rentowności - def. i sposoby obl.

5.wsk. wykorzystania czasu pracy

1.def. podatności ładunku + wymienić podatności

2.forwarder

3.def. szlaku operacyjnego i jego funkcje

4.systemy linowe w kolejkacg linowych

5.wskaźniki. wymienić grupy, podać przykłady

Skidder - to wykorzystywany w leśnictwie ciągnik do zrywki półpodwieszonej dłużyc. Załadunku dokonuje się przy pomocy wciągarki linowej.

Ciągniki typu skider są przystosowane do półpodwieszonej zrywki drewna. Rama ciągnika składa się z dwóch części połączonych ze sobą przegubowo , co daje ciągnikowi dużą zwrotność. Skidery mają napęd na wszystkie koła. Są to zasadniczo ciągniki czterokołowe. Na przedniej ramie umieszczony jest silnik , kabina kierowcy oraz mygłownica poruszana hydraulicznie. Na tylnej ramie znajduje się wciągarka linowa jedno - lub dwu bębnowa i masywna tarcza osłaniająca tylne koła. Lina robocza wciągarki przechodzi przez rolki na wysokim wsporniku.Wyszukiwarka