proces pielęgnowania, proces interna


Pacjent M.J. lat 47, I dobie pobytu w szpitalu. Został przyjęty na oddział w trybie nagłym. M.J. Trawił do oddziału z objawami hipoglikemii (bladość powłok skórnych, zlewne poty, pobudliwość, drgawki oraz szybkie tętno). Poziom glukozy we krwi wynosił 60mg%(pomiar wykonano za pomocą glukometru). Po zjedzeniu obfitego posiłku poziom glukozy wyniósł 425 mg% U pacjenta rozpoznano cukrzycę.

Pacjent jest świadomy czasu, miejsca i sytuacji. Kontakt słowny prawidłowy.

U pacjenta w rodzinnie nikt nie chorował na cukrzycę.

Pacjent mieszka w mieszkaniu w bloku wraz z żoną oraz dwójką dzieci. Jego sytuacja materialna jest dobra.

Stan ogólny:

Układ krążenia: Ciśnienie tętnicze w normie 130/80, tętno dobrze wyczuwalne, szybkie o częstości 89u/min; powłoki skórne blade, na czole zlewny pot.

Układ oddechowy: Oddech bez zapachu acetonu, bez szmerów, częstość oddechów 18/min.

Układ pokarmowy: Pacjent ma wdrożoną dietę cukrzycową. Stolec o prawidłowej konsystencji.

Układ moczowy: Pacjent nie ma problemów z oddawaniem moczu. W momencie wzrostu poziomu cukru we krwi wykryto cukier w moczu.

Stan psychiczny: Pacjent jest zaskoczony chorobą. Nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji. Czuje niepokój i lęk przed dalszym życiem z chorobą.


Diagnoza pielęgniarska

Problem

Planowanie

Realizacja

Ocena działań pielęgniarskich

Możliwość wystąpienia hipo - i hiperglikemii.

Cel: Unormowanie poziomu glukozy we krwi.

 1. Wdrożyć dietę cukrzycową.

 2. Regularne posiłki.

 3. Regularny pomiar poziomu glukozy we krwi.

 4. Podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi.

 5. Prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi.

 1. Wdrożenie diety cukrzycowej.

 2. Pacjent je regularnie.

 3. Wykonałam pomiar poziomu glukozy we krwi.

 4. Podałam insulinę w zależności od poziomu glukozy we krwi.

 5. Prowadziłam karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi.

Problem wymaga dalszej obserwacji w celu ustalenia przyjmowania przez chorego dawek insuliny.

Dyskomfort spowodowany hospitalizacją.

Cel: Zapewnić komfort psychiczny.

 1. Umożliwienie kontaktu choremu z rodziną.

 2. Umożliwić kontakt telefoniczny.

 1. Umożliwiłam choremu kontakt z rodziną.

 2. Umożliwiłam kontakt telefoniczny.

Samopoczucie pacjenta uległo poprawie.

Lęk i niepokój spowodowany pojawieniem się choroby.

Cel: Poprawa samopoczucia.

 1. Wyjaśnić istotę choroby.

 2. Dostarczyć ulotki informacyjne na temat cukrzycy.

 1. Wyjaśniłam istotę choroby.

 2. Dostarczyłam ulotki informacyjne na temat cukrzycy.

Lęk i niepokój zmniejszył się. Pacjent z chęcią czerpie wiadomości na temat choroby.

Możliwość wystąpienia powikłań późnych w cukrzycy takich jak (pogorszenie wzroku, utrata wzroku, stopa cukrzycowa, białkomocz, miażdżyca)

Cel: Zapobieganie powikłaniom.

 1. Kontrolować regularnie poziom glukozy we krwi.

 2. Przyjmować regularnie insulinę.

 3. Stosować się do zaleceń dietetycznych.

 1. Zapoznać pacjenta z objawami hipoglikemii i hiperglikemii oraz nauczyć jak postępować w razie ich wystąpienia.

 1. Skontrolowałam poziom glukozy we krwi.

 2. Podałam insulinę.

 1. Pacjent stosuje się do zasad dietetycznych.

 1. Pacjent zapoznał się z objawami hipoglikemii i hiperglikemii oraz wie jak ma się zachować w razie ich wystąpienia.

Pacjent chętnie przyjmuje nowe wiadomości. Zdaje sobie sprawę jak ważna jest samokontrola poziomu glukozy we krwi.

Deficyt wiedzy na temat cukrzycy.

Cel: Zapoznanie pacjenta z jednostką chorobową.

 1. Wyjaśnić istotę choroby.

 2. Dostarczyć ulotki, książki o cukrzycy.

 3. Wizyta u diabetologa.

 1. Wyjaśniłam istotę choroby.

 2. Dostarczyłam ulotki, książki o cukrzycy.

 3. Pacjent spotkał się z diabetologiem.

Pacjent współpracuje z zespołem terapeutycznym. Pogłębia wiedzę na temat swojej choroby.

Deficyt wiedzy na temat diety cukrzycowej.

Cel: Zapoznanie pacjenta z dietą cukrzycową.

 1. Ograniczać produkty o dużej ilości glukozy.

 2. Jeść regularne ( 6 - 7 posiłków na dobę w tym 3 główne).

 3. Nie podjadać. (Kontrola rodziny, by nie donosiła jedzenia)

 4. Uświadomić skutki złych nawyków żywieniowych.

 1. Umożliwić spotkanie z dietetykiem w celu opracowania indywidualnego jadłospisu, przykładowych diet.

 1. Wykluczyć alkohol

 1. Kontakt z rodzinną i edukacja w zakresie żywienia.

 1. Pacjent ograniczył spożycie dużej ilości glukozy.

 2. Spożywa posiłki regularnie.

 1. Skontrolowałam zapasy jedzenia pacjenta.

 1. Uświadomiłam pacjentowi skutki złych nawyków żywieniowych.

 2. Umożliwiłam spotkanie z dietetykiem.

 1. Uświadomiłam jak groźny jest alkohol w cukrzycy.

7. Edukowałam żonę w zakresie żywienia w cukrzycy.

Pacjent jest coraz bardziej świadomy swojej choroby. Zna zasady żywienia w cukrzycy.

Deficyt wiedzy na temat pomiaru poziomu glukozy we krwi oraz podaży insuliny.

Cel. Zapoznanie i przygotowanie do samokontroli oraz samodzielnego podania insuliny.

 1. Zapoznać z zasadami

i techniką pomiaru poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru.

 1. Zapoznać z zasadami

i techniką podania insuliny.

1. Zapoznałam pacjenta z zasadami i techniką pomiaru poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru.

2. Zapoznałam pacjenta z zasadami i techniką podania insuliny.

Pacjent wykazuje chęć przy nauce. Uważnie słucha wszystkich uwag. Chętnie wykonuje zabiegi sam.Wyszukiwarka