Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE


ZACHOWANIA TERYTORIALNE

1. ZACHOWANIA ANTAGONISTYCZNE

2. DYSTANS OSOBNICZY

3. RELACJE I DYSTANSE

4. KLASYFIKACJA E.T.HALL'A

W wyniku badań Hall wyznaczył dla człowieka:

5. KONKUROWANIE O ZASOBY

6. TERYTORIALIZM I TERYTORIUM

Taksonomia terytoriów

7. OBRONA TERYTORIUM

8. BIOLOGICZNA ROLA TERYTORIUM

9. STOSUNKI MIĘDZYOSOBNICZE ZWIĄZANE Z TERYTORIUM

10. ZJAWISKO PRZYJAZNEGO WROGA

11. STREFOWANIE TERYTORIUM W ETOLOGII

12.ADAPTACYJNA FUNKCJA TERYTORIALIZMU

Zgodnie z koncepcją optymalności terytorializm wyewoluuje, gdy będzie maksymalizował zysk osobnika

13. KONCEPCJA OPŁACALNEJ OBRONY ZASOBÓW

14. PATOLOGIA ZACHOWAŃ TERYTORIALNYCH

15. „IRRACJONALNE ZACHOWANIA”

Badanie Johna Christiana

Wymieranie na Wyspie Jerzego

Eksperymenty Johna Calhouna

Eksperyment z miastem szczurówWyszukiwarka