D19220896 Dekret z dnia 20 października 1922 r o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy

background image

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
D19220949 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza
D19220895 Dekret z dnia 20 października 1922 r o wywłaszczeniu posesji na rzecz kościoła parafialne
D19220049 Dekret z dnia 14 stycznia 1922 r o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia żydowskiego
D19220948 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r o wywłaszczeniu gruntu na rzecz założenia nowego cmenta
D19220048 Dekret z dnia 12 stycznia 1922 r o wywłaszczeniu gruntu na rzecz utworzenia nowego cmenta
D19220038 Dekret z dnia 12 stycznia 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy rzymsko katolick
D19220208 Dekret z dnia 29 marca 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz komitetu budowy kolonji le
D19220120 Dekret z dnia 18 lutego 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz kolei państwowych przy st
D19220446 Dekret z dnia 19 czerwca 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz kolei państwowych przy s
D19220784 Dekret z dnia 28 września 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej
D19220207 Dekret z dnia 29 marca 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Zarządu Polskich Kolei Pań
D19220701 Dekret z dnia 9 września 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza g
D19210781 Dekret z dnia 7 grudnia 1921 r o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grz
D19220821 Dekret z dnia 9 października 1922 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy państwowej ko
D19220502 Dekret z dnia 15 lipca 1922 r o wywłaszczeniu nieruchomości we wsi Czyste i Mokotowie na
D19220977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 1922 r w przedmiocie wprowadzenia
D19220408 Dekret z dnia 14 czerwca 1922 r o wywłaszczeniu rzeźni końskiej w Grochowie na rzecz gmin
D19220658 Dekret z dnia 29 sierpnia 1922 r o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Sz
D19200769 Dekret z dnia 7 grudnia 1920 r o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza gr

więcej podobnych podstron