WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7425a
Adobe Photoshop CS5 * Przetwarzanie wsadowe plików


... ... ... ... ... .. .. ..


Adobe Photoshop CS5


Wyświetl plik pomocy (PDF) ( 39MB)
Strona główna / Korzystanie z programu Photoshop / Automatyzacja pracy
/ Przetwarzanie wsadowe


Przetwarzanie wsadowe plików


Przetwarzanie wsadowe plików
Przetwarzanie wsadowe na różne formaty plików z folderów zagnieżdżonych
Polecenie Sekwencja wsadowa pozwala uruchomić zadanie dla całego folderu plików. Jeśli użytkownik dysponuje aparatem cyfrowym lub skanerem z opcją przesuwania papieru, to jedna operacja może służyć do importowania i opracowywania kilku obrazów. Niekiedy trzeba użyć w skanerze lub aparacie fotograficznym specjalnej wtyczki do pozyskiwania obrazów, która obsługuje operacje.
Uwaga: Jeśli wtyczka zewnętrzna nie pozwala importować kilku dokumentów jednocześnie, to podczas przetwarzania wsadowego lub wykonywania operacji urządzenie może przestać działać. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u producenta wtyczki.
Istnieje możliwość importowania obrazów PDF z innych programów, między innymi Acrobat Capture.
Podczas przetwarzania wsadowego wszystkie pliki mogą pozostać otwarte; można je zamknąć i zapisać zmiany lub zapisać zmienione wersje plików w nowym miejscu (pozostawiając oryginały bez zmian). W przypadku zapisywania przetworzonych plików w nowym miejscu może być konieczne utworzenie dla nich nowego folderu przed rozpoczęciem przetwarzania.
Aby przetwarzanie wsadowe obejmowało wiele operacji, należy utworzyć nową operację polegającą na wykonywaniu wszystkich innych operacji i przypisać przetwarzanie wsadowe do tej operacji. Aby przetworzyć wsadowo kilka folderów, należy utworzyć w folderze skróty do innych folderów, które mają zostać przetworzone, a następnie zaznaczyć opcję Uwzględniaj podfoldery.
W celu usprawnienia przetwarzania wsadowego należy zmniejszyć liczbę zapisanych stanów historii i usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne tworzenie pierwszej migawki na panelu Historia.

Przetwarzanie wsadowe plikówWykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz polecenie Plik > Automatyzacja > Sekwencja wsadowa (Photoshop)

Wybierz Narzędzia > Photoshop > Sekwencja wsadowa (Bridge)Określ operację, za pomocą której mają być przetwarzane pliki w menu podręcznych Zestaw i Operacja. W menu są wyświetlane operacje dostępne na panelu Operacje. Jeśli określona operacja nie znajduje się w menu, należy wybrać inny zestaw lub wczytać zestaw na panel.
Z menu podręcznego Źródło wybierz pliki przeznaczone do przetworzenia: Folder
Będą przetwarzane pliki z określonego folderu. Kliknij Wybierz, aby odnaleźć i zaznaczyć szukany folder.Importuj
Będą przetwarzane obrazy z aparatu cyfrowego, skanera lub dokumentu PDF.Otwarte pliki
Będą przetwarzane wszystkie otwarte pliki.Bridge
Będą przetwarzane pliki zaznaczone w programie Adobe Bridge. Jeśli nie zaznaczono żadnych plików, będą przetwarzane pliki z bieżącego folderu programu Bridge.

Opcje przetwarzania zestawu, zapisywania i nazywania pliku. Opis ustawień okna dialogowego Sekwencja wsadowa można znaleźć w sekcji Opcje przetwarzania wsadowego i za pomocą dropletów.


Przetwarzanie wsadowe na różne formaty plików z folderów zagnieżdżonychPrzetwarzaj foldery w normalny sposób, aż do kroku Cel.
Jako cel wybierz polecenie Zapisz i zamknij. Zaznacz opcję Przesłoń instrukcje operacji śZapisz jako”, aby osiągnąć następujące cele:Jeśli występujące w operacji polecenie śZapisz jako” będzie zawierać nazwę pliku, będzie ona zastępowana nazwą dokumentu zapisywanego; wszystkie polecenia śZapisz jako” będą traktowane, tak jakby były nagrane bez nazw plików.

Folder określony w poleceniu śZapisz jako” będzie zastępowany oryginalnym folderem dokumentu.


Uwaga: Aby procedura była realizowana poprawnie, w operacji musi występować polecenie śZapisz jako”, bowiem polecenie Sekwencja wsadowa nie powoduje automatycznego zapisywania plików.
Opisana procedura umożliwia na przykład wyostrzenie i zmianę rozmiarów obrazów JPEG oraz zapisanie ich w oryginalnych folderach. Ostatnim poleceniem tej operacji musi być śZapisz jako JPEG”. Operację tę można przetworzyć wsadowo " w tym celu należy wybrać opcję Uwzględnij wszystkie podfoldery, ustawić cel jako Zapisz i zamknij oraz zaznaczyć opcję Przesłoń instrukcje operacji śZapisz”.

  Wiadomości serwisów Twitter"ó i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons


Strona główna / Korzystanie z programu Photoshop / Automatyzacja pracy
/ Przetwarzanie wsadowe#menutop{ position:absolute; top:4px; right:24px; width:auto; font-size:11px; color:#fff; text-align:right; } #menutop a{ color:#fff; } #menutop a:hover{ text-decoration:underline; } // darken menu text for products with light backgrounds var path = document.location.href.toLowerCase(); if (path.indexOf("http://help.adobe.com/acrobat/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/acrobat.com/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/acrobatConnectPro/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/connect/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/presenter/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/scene7/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/flashMediaserver/") > 0 || path.indexOf("http://help.adobe.com/wave/") > 0 ) { document.write('#menutop a{color:#505050}'); } if (typeof('terms_AHV_PRODUCT_SUPPORT') != "undefined" && ! use_robohelp_behavior ){ var supportlink = ''+terms_AHV_PRODUCT_SUPPORT+''; document.write( supportlink ); }
#online-privacy-policy{ margin:10px 40px; font-size:11px; } var pageLoc = "en_US"; var metaElements = document.all ? document.all.tags('meta') : document.getElementsByTagName ? document.getElementsByTagName ('meta') : new Array(); for (var m = 0; m < metaElements.length; m++) { if (metaElements[m].name == "lang") { pageLoc = metaElements[m].content; break; } } var ptn = /(..)-(..)/; if (ptn.test(pageLoc)) { var languageCode = pageLoc.replace(ptn, "$1"); var countryCode = pageLoc.replace(ptn, "$2"); pageLoc = languageCode + "_" + countryCode.toUpperCase(); } var policyLoc = "en_US"; var policyText = "Online Privacy Policy"; var policyPath = ""; var policyArray=[ "da_DK", "Online fortrolighedserklŚring", "de_DE", "Online-Datenschutzrichtlinie", "es_ES", "Política de confidencialidad en línea", "fi_FI", "Yksityisyyttń koskeva Online-toimintaohjelma", "fr_FR", "Confidentialité et sécurité", "it_IT", "Informativa sulla privacy online", "ja_JP", "ćććńćććźććććź", "ko_KR", "Adobe Śź인 ęś인 ł łŚ ą", "pt_BR", "Política de Confidencialidade On-line", "zh_CN", "śż隐żć"ż
" ]; var legalLoc = "en_US"; var legalText = "Legal Notices"; var legalPath = legalLoc; var legalArray=[ "ar_AE", "Ąشążążت ŁżŁąŁŁąŁة", "bg_BG", "ЮŃидиŃеŃки ąееśки", "cs_CZ", "PrĄvní upozornění", "da_DK", "Juridiske meddelelser", "de_DE", "Rechtliche Hinweise", "el_GR", "Łηźεąώσεąς νżźąκżć περąεχżźένż", "es_ES", "Avisos legales", "et_EE", "Juriidilised teated", "fi_FI", "Lakisńńteiset ilmoitukset", "fr_FR", "Mentions légales", "he_IL", ""Ś"רות śשńŚיות", "hr_HR", "Pravne napomene", "hu_HU", "Jogi kśzlemények", "it_IT", "Informazioni legali", "ja_JP", "ćł律上ććłć"Ź", "ko_KR", "법 ęł ż Ź항", "lt_LT", "Teisins pastabos", "lv_LV", "Juridisks paziąojums", "nb_NO", "Juridiske merknader", "nl_NL", "Juridische kennisgevingen", "pl_PL", "Informacje prawne", "pt_BR", "Aspectos jurídicos", "ro_RO", "Prevederi legale", "ru_RU", "ЮŃидиŃеŃкаŃŹ инŃ"оŃźаŃąиŃŹ", "sk_SK", "PrĄvne upozornenie", "sl_SI", "Pravni pouk", "sv_SE", "Upphovsrńtt", "tr_TR", "Yasal uyarąlar", "uk_UA", "ЮŃидиŃна Ń
нŃ"оŃźаŃąŃ
ŃŹ", "zh_CN", "ćł律ŁćŚ", "zh_TW", "ćł律ćłć"Ź事 " ]; ruPolicy = "http://www.adobe.com/ru/misc/privacy.html"; trPolicy = "http://www.adobe.com/tr/misc/privacy.html"; // Bug 2846992: LOC: RUS, TUR: The link to "Online Privacy Policy" should include language, currently it is not appearing. if (pageLoc == "ru_RU") { policyPath = "ru"; } else if (pageLoc == "tr_TR") { policyPath = "tr"; } for (var i = 0; i < policyArray.length; i+=2) { if (pageLoc == policyArray[i]) { policyLoc = pageLoc; policyText = policyArray[i+1]; var ptn = /(..)_(..)/; if (ptn.test(policyLoc)) { var countryCode = policyLoc.replace(ptn, "$2"); policyPath = countryCode.toLowerCase(); } break; } } for (var i = 0; i < legalArray.length; i+=2) { if (pageLoc == legalArray[i]) { legalLoc = pageLoc; legalText = legalArray[i+1]; legalPath = legalLoc; break; } } if(agt.indexOf("community help client") > -1 ){ document.write(''+legalText+''); document.write(' | '); document.write(''+policyText+''); }else{ //Open the privacy policy in a new window document.write(''+legalText+''); document.write(' | '); document.write(''+policyText+''); }
document.write(' ' + '');Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7964a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 78a9a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 77f8a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7416a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 75d6a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7969a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 777ca
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 75ada
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7967a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 78d2a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 760aa
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 796ca
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7710a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7570a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 773da
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 7612a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 77f7a
WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64 764ca

więcej podobnych podstron