20 3SH~1

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie swiatowej

Kategoria:
Geografia


Zakres:
Geografia


Tytuł:
Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie swiatowej


Dodano:
1999.08.27
Po II wojnie światowej szczególnie szybko rozwijały się miasta, gdzie zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe. Lata 50-te przyniosły pierwsza fale wzrostu ludności miejskiej, co było spowodowane napływem ludności wsi do miast, wzrostem przyrostu naturalnego i zmiana granic miast. Głównym obszarem napływu ludności był Górny Śląsk i duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Łódź. Drugi etap przypada na lata 70-te, jednak nie jest on już tak silny. Głównym kierunkiem migracji wieś-miasto stały się miasta wybrzeża. Migracje wewnętrzne ograniczył dopiero kryzys gospodarczy lat 80-tych. Na te lata i na lata 90-te przypada stagnacja współczynnika urbanizacji.
Obecnie w miastach mieszka 62% ludności Polski. W Polsce jest 860 miast. Miast powyżej 200 tyś. mieszkańców jest 20, a powyżej 100 tyś. jest 43
( mieszka tam 30% ludności).
Największe miasta:
- Warszawa - 1 600 000 - Łódź - 818 000 - Kraków - 740 000
- Wrocław - 640 000 - Poznań - 580 000

Rozmieszczenie miast jest nierównomierne, na co maja wpływ dzieje historyczne kraju oraz procesu uprzemysłowienia. Szczególnie gęsta sieć jest na terenach, z którymi wiążą się początki naszej państwowości oraz tam gdzie przemysł pojawił się najwcześniej - Wielkopolska, Kujawy, Górny i Dolny Śląsk).

Cecha charakterystyczną dla ostatnich kilkudziesięciu lat jest formowanie się aglomeracji. Są to:
- aglomeracja górnośląska - 3 200 000, jest to konurbacja, a więc zespół miast równorzędnych bez miasta centralnego. Konurbacja to powiązana jest wydobyciem surowców mineralnych. Składa się na nią wiele miast (40), np. Katowice, Gliwice, tarnowskie Góry, Bytom, Sosnowiec, Rybnik, Dąbrowa Górnicza.
- Aglomeracja warszawska - 2 400 000, jest to aglomeracja monocentryczna z jednym miastem centralnym - Warszawą i wieloma miastami satelitarnymi (30).
Np. Pruszków, Marki, Piaseczno.
- aglomeracja łódzka - 1 300 000, aglomeracja monocentryczna z głównym miastem - Łódź. Wszystkie miasta połączone są przemysłem włókienniczym. (13)
- aglomeracja trójmiejska - prawie konurbacja, złożona z miast: Sopot, Gdynia, Gdańsk.
- aglomeracja krakowska - aglomeracja monocentryczna

Inne aglomeracje: wrocławska, bydgosko-toruńska, poznańska, szczecińska.
Duże aglomeracje skupiają 75% ludności kraju.
>>>>

Funkcje miast:
- administracyjne - Warszawa
- przemysłowe - GOP, Łódź, Warszawa
- kulturalne - Warszawa, Kraków
- turystyczne - Zakopane, Kraków, Częstochowa, Krynica, Muszyna, Gdańsk
- naukowe - Lublin, Kraków, Warszawa, miasta uniwersyteckie
- komunikacyjne, handlowe - Poznań

Autor: Wojtek

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
27 3SH~1
33 3SH~1
75 3SH~1
59 3SH~1

więcej podobnych podstron