do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Róży z Limy


Litania do św. Róży z Limy

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców
Święta
Różo z Limy
Święta
Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej
Święta
Różo, lilio czystości
Święta
Różo, przykładzie pokory
Święta
Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi
Święta
Różo, pełna miłości Boga i bliźniego
Święta
Różo, tercjarko dominikańska
Święta
Różo, ozdobo zakonu dominikańskiego
Święta
Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości
Święta
Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy
Święta
Różo, rozpłomieniona miłością Boga
Święta
Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji
Święta
Różo, doznająca łask mistycznych
Święta
Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem
Święta
Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego
Świata
Różo, niezmordowana w cierpieniu
Święta
Różo, pokutująca za grzeszników
Święta
Różo, pełna surowości i wyrzeczenia
Święta
Różo, doświadczona cierpieniem
Święta
Różo, krocząca drogą umartwienia
Święta
Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary
Święta
Różo, oddana bezgranicznie Bogu
Święta
Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory
Święta
Różo, nękana przez złego ducha
Święta
Różo, niosąca pomoc potrzebującym
Święta
Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie
Święta
Różo, gorliwie posługująca bliźnim
Święta
Różo, opiekunko chorych i ubogich
Święta
Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych
Święta
Różo, obdarzona stałą wizją Anioła Stróża
Święta
Różo, Patronko Ameryki, Filipin i Antyli
Święta
Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem


Baranku
Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku
Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku
Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:  Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że Święta Roza obdarzona pełnią łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 

 

 Jej wspomnienie liturgiczne obchodzi Kościół 23 sierpnia. Święta Roza z Limy jest patronka doskonałego męstwa i wyrzeczenia się wszystkiego dla wyższych celów, wszystkiego co ziemskie i doczesne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Maksymiliana Marii Kolbe (1)
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Franciszka
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Gerarda
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Wojciecha
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Józefa
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Stanisława Kostki
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Jerzego
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Stanisława Kostki
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Jerzego
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Andrzeja Boboli
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Alojzego Gonzagi
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Marii Magdaleny
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do Męczenników i Świętych z katakumb św. Kaliksta
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Beaty
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Barbary
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Norberta
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Filomeny
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Lidii
do Świętych (M e m e n t o M o r i), Litania do św. Wojciecha, Patrona i Opiekuna Polski

więcej podobnych podstron