szkolyikierunki, Zestaw 2 kliniczna zaoczne termin A%5b1%5d, 1

Pobierz dokument
szkolyikierunki.zestaw.2.kliniczna.zaoczne.doc
Rozmiar 27 KB

 1. Pytanie dot. psychicznego determinizmu-dotyczy wszystkich osób

 2. Id - w postaci (naturalnych lub neurotycznych?) Wyobrażeń fantazji

 3. Obrona ego - antykateksje

 4. Charakter- konflikt id, ego i superego?

 5. Stefan zarzucający terapeucie bałagan-projekcyjna identyfikacja

 6. Rytuały - w anulowaniu

 7. Teoria relacji z obiektem-przeniesienie

 8. Wyjazd rodziny schizofrenika - indywiduacja

 9. Coś z Rogersem - odrzucenie ja?

 10. Mnisi-bodziec różnicujący

 11. Systematyczna desensytyzacja- oparta na warunkowaniu klasycznym

 12. Zachowanie nieprzystosowane - niewłaściwe w oczach tego, kto kontroluje wzmocnienia

 13. Co oznacza, że psychoanaliza jest intrapsychiczna?

 14. Skuteczne leczenie fobii węży jest wtedy, gdy...

 15. Teoria wyuczonej bezradności

 16. Ukryte zwiększenie wrażliwości - indukcja lęku

 17. Lepienie bałwana -budowanie pozytywnych wspomnień

 18. Dot. rytuału, Mara Selvini Palazoli - musi być wyrazisty albo pozytywna konotacja?

 19. Poznawcza restrukturyzacja - wymiana negatywnego na pozytywne

 20. Erickson (opowieść o pomidorach)- żeby zasugerować naturalnie nadchodzącą kolej rzeczy

 21. Terapia humanistyczna, cos z motywacją - człowiek dąży do autodestrukcji

 22. Implozja - bycie martwym

 23. Pan i poddany - odpowiedź ze stwierdzeniem: próbując odnaleźć Ja?

 24. Pacyfista - karykatura uczynności

 25. Dodatnie sprzężenie zwrotne - a) zgodne z kier. zmiany, b) przeciwdziała kier. zmiany, c) niezależne od zmiany - nie znam prawidłowej odpowiedzi - ja zaznaczyłam `a'

 26. Komplementarna funkcja systemu, - co równoważy symptom

 27. `zupa za słona' Watzlawik - aspekt relacyjny?

 28. Trzeci negatywny nakaz - metakomunikacja?

 29. Pacjent, który w dniu x miał się zachowywać tak a w dniu y inaczej - pozwolenie na dokonanie wyboru takiego zachowania, które klient rzeczywiście chce wykonać, ale tego sobie nie uświadamia

 30. Mechanizm paradoksu - sytuacja, w której nikt nie traci

 31. Klient w interwencji paradoksalnej - uzyskuje kontrolę nad symptomem

 32. Przypisanie symptomu - obsesje?

 33. Deinstytucjonalizacja - skazanie na bezdomność

 34. Symptom - oznacza próbę współdziałania z innymi członkami rodziny

 35. Strategia Hemingwaya - tworzenie przygód

 36. Dot. terapii systemowej:, jaką rolę odgrywa symptom w rodzinie - funkcjonalny?

 37. Koany - próby zniechęcenia ucznia od intelektualnych spekulacji

 38. Ukryte zwiększenie wrażliwości - oparte na warunkowaniu?


Pobierz dokument
szkolyikierunki.zestaw.2.kliniczna.zaoczne.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
szkolyikierunki, Zestaw 1 kliniczna A, 1ego
szkolyikierunki, Zestaw 4 PYTANIA Z KLINICZNEJ, PYTANIA Z KLINICZNEJ
szkolyikierunki, Zestaw 7 pytania Kliniczna
Zestaw 6 kliniczna szkoły i kierunki pytania egzamin, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (
Zestaw 7 kliniczna szkoły i kierunki pytania egzamin, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (
Zdrowie zaoczni termin A
zadania zaoczne 2 termin
mięso egz zestawy zrobione z zerówki i terminu 08 2013, weterynaria, Higiena zwierząt rzeźnych

więcej podobnych podstron