Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Sprawdzian Poprawkowy III rok stomatologii

………………………………………..……………………………….

imię i nazwisko

1. Jaki czynnik jest odpowiedzialny za gronkowcowe zatrucie pokarmowe:

a) obecność żywych bakterii

b) enterotoksyna

c) fibrynolizyna

d) plazmokoagulaza

2. Jakie bakterie spośród podanych poniżej najczęściej wywołują zakażenie dróg moczowych u młodych kobiet:

a) Streptococcus viridans

b) Staphylococcus epidermidis

c) Staphylococcus saprophyticus

d) Streptococcus pyogenes

3. Gronkowcowe złuszczające zapalenie skóry (SSSS - staphylococcal scalded skin syndrom) wywoływane jest przez szczepy wytwarzające:

a) fibrynolizynę

b) toksynę eksfoliatywną

c) hemolizyny

d) enterotoksyny

4. Wysypka szkarlatynowa spowodowana jest przez:

a) toksynę erytrogenną

b) streptolizynę O

c) hialuronidazę

d) dermonekrotoksynę

5. Wysokie miano ASO świadczy o przebytym zakażeniu wywoływanym przez:

a) Staphylococcus aureus

b) Streptococcus pyogenes

c) Streptococcus pneumoniae

d) Staphylococcus saprophyticus

6. Odczyn Widala wykonujemy w diagnostyce

a) duru brzusznego

b) salmonelowych zatruć pokarmowych

c) zakażeń EPEC

d) zakażeń EHEC

7. Biegunka podróżnych najczęściej wywoływana jest przez:

a) EHEC (enterokrwotoczne E.coli)

b) ETEC (enterotoksykogenne E.coli)

c) EJEC (enteroinwazyjne E.coli)

d) EPEC (enteropatogenne E.coli)

8. Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) rozwija się w wyniku zakażeń:

a) Shigella dysentheria serotyp 1

b) EHEC

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

d) ETEC

9. W durze brzusznym (choroba zakaźna) źródłem zakażenia jest:

a) tylko człowiek

b) zwierzęta i ludzie

c) zwierzęta

d) środowisko

10.Zakażenie pałeczkami krztuśca szerzy się na drodze:

a) kropelkowej

b) przyrannej

c) pokarmowej

d) wszystkie w/w

11. Wiropeksja jest to wnikanie wirusa do komórki, które następuje przez:

a) zlewanie się z błoną komórkową

b) endocytozę z udziałem receptorów

c) odpowiedzi a i b są prawidłowe

d) żadne z w/w

12. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit rozwija się w wyniku uwalniania cytotoksyn przez:

a) Clostridium tetani

b) Clostridium difficile

c) Clostridium botulinum

d) Bacillus cereus

13. Rumień wędrujący (ECM) jest objawem specyficznym dla zakażenia wywoływanego przez:

a) Chlamydia trachomatis

b) Mycoplazma hominis

c) Borelia denticola

d) Borelia burgdorferi

14. Trachoma (jaglica) jest to:

a) ostre zapalenia błon śluzowych układu moczowego

b) przewlekłe pęcherzykowate zapalenia rogówki

c) przewlekłe pęcherzykowate zapalenie skóry

d) ostre zapalenia wsierdzia

15. Stosując odczyny immunoenzymatyczne wykrywa się:

a) obecność swoistych przeciwciał

b) obecność określonych antygenów wirusowych

c) obie możliwości

d) żadna z powyższych możliwościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron