OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 6, Obróbka ubytkowa, Kolokwium


 1. Różnica pomiędzy obróbka ubytkową skrawaniem a obróbką ubytkową ścierną.

 2. Zdefiniować, na przykładzie toczenia, głębokość skrawania, grubość warstwy skrawanej, szerokość warstwy skrawanej, pole przekroju warstwy skrawanej.

 3. Zdefiniować (szkic) kąta przystawienia (?) i pochyleni a krawędzi skrawającej. Który z nich może być ujemny?

 4. Porównać materiały narzędziowe pod względem wytrzymałości na zginanie i udarniość.

 5. Cechy węglików spiekanych.

 6. Definicja współczynnika spęczania wióra i jego znaczenie.

 7. Rozkład sił w strefie (chyba) ścinania (szkic).

 8. Od czego zależy temperatura ostrza narzędzia?

 9. Co nazywamy zużyciem ostrza a co stępieniem?

 10. Zdefiniować wskaźnik zużycia ostrza na powierzchni natarcia.

 11. Zdefiniować pojęcia kryterium trwałości ostrza

 12. Definicja okresowej prędkości skrawania

 13. Od czego zależy skrawalność stali?

 14. Szkic ostrza skrawającego ze zdefiniowanymi podstawowymi powierzchniami i krawędziami.

 15. Podać różnicę pomiędzy układami odniesienia (dla definiowania geometrii ostrza) narzędzia i roboczego.

 16. Jakie wymagania stawia się materiałom narzędziowym?

 17. Cechy stali szybkotnących

 18. Podstawowy podział wiórów z uwagi na postać geometryczną

 19. Rozkład sił skrawania z punktu widzenia narzędzia (szkic)

 20. Rozpływ ciepła w procesie skrawania i krótka charakterystyka

 21. Rodzaje zużycia ostrza

 22. Zdefiniować wskaźnik zużycia ostrza na powierzchni przyłożenia

 23. Zdefiniować pojęcie żywotności ostrza

 24. Rozszerzony wzór Taylora

 25. Zdefiniować pojęcia skrawalności materiału i podać wskaźnik skrawalności.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opracowanie OU, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
ou, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 6, Ob
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
Sprawozdanie - szlifowanie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inż
Rodzaje frezów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Obróbka Plastyczna, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierski
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn

więcej podobnych podstron