w2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń PKM, PKM, PKM


Wykład 2

Struktura świata społecznego

Poziomy rzeczywistości społecznej

0x08 graphic

Cechy grupy społecznej

Grupę od zbioru jednostek różni wiele cech.

 1. Członkowie grupy wchodzą we wzajemne interakcje.

 2. Mają wspólny cel.

 3. Posiadają zespół norm, które nadają kierunek i określają granice ich odpowiedzialności

 4. Wytwarzają zespół ról.

 5. Tworzą sieć atrakcyjności interpersonalnej.

Komponenty grupy społecznej

 1. Powstaje więź selektywna pomiędzy członkami grupy.

 2. Myślenie i działanie w kategoriach „my”.

 3. Dyspozycja dobrami materialnymi i duchowymi.

Co to znaczy być członkiem grupy?

 1. Trzeba przynajmniej częściowo zinternalizować wartości grupy, identyfikować się z jej dążeniami, uznać cele za własne.

 2. Zaakceptować (przynajmniej częściowo) wzór wyglądu zewnętrznego członka grupy.

 3. Zaakceptować (przynajmniej częściowo) wzór moralny członka grupy

Kontrola społeczna

Funkcjonowanie jednostek w grupach zgodnie z oczekiwaniami społecznymi jest związane z mechanizmem kontroli społecznej.

Kontrola społeczna to: wszelkie mechanizmy uruchamiające, a także wymuszające współdziałanie, które utrzymuje porządek społeczny.

Działanie kontroli społecznej

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Socjalizacja

Socjalizacja to:

Złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek - istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa, członkiem określonej kultury.

Socjalizacja to proces stawania się takim, jakim chce nas widzieć nasze otoczenie społeczne.

W toku socjalizacji człowiek przyswaja sobie:

Normy i wzory zachowań

Wartości

Umiejętność posługiwania się przedmiotami

Kształtuje osobowość

Określa tożsamość

Rodzaje socjalizacji

Socjalizacja pierwotna

Kształtuje się osobowość podstawowa, najbardziej zakorzeniona w świadomości. Dziecko żyje w świecie zdefiniowanym przez rodziców (znaczący inni).

Socjalizacja wtórna

Jednostka uczy się posługiwać wieloma światami społecznymi. Często eliminuje treści nabyte w toku socjalizacji pierwotnej.

Człowiek jako istota społeczna

Przekonanie, że jednostka ludzka zyskuje człowieczeństwo dopiero dzięki życiu społecznemu.

Człowiek nie rodzi się ludzki - staje się nim dzięki społeczeństwu

Osobowość człowieka

OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA JEST WYTWOREM SPOŁECZEŃSTWA I JEGO KULTURY

Składniki osobowości człowieka

Elementy biogenne

/Własności anatomiczne/

Elementy psychogenne

/Pamięć wyobraźnia, inteligencja/

Elementy socjogenne:

Kulturowy ideał osobowości narzucony w toku socjalizacji

Role społeczne

Jaźń subiektywna

/Wyobrażenie o sobie wytworzone pod wpływem innych /

Jaźń odzwierciedlona

/Wyobrażenia o sobie odczytane z wyobrażeń innych ludzi o nas samych/

Typy grup społecznych

Grupa pierwotna: małe grupy, bliskie osobiste związki

Grupa wtórna: większa grupa, związki nie tak osobiste, dążą do realizacji celów, nie wywierają trwałego wpływu na jednostki

Grupa własna: uczestników grupy cechują stosunki pokoju i lojalności. Spostrzeganie grupy jako bardziej zróżnicowanej, zapamiętujemy zachowania dobre i pozytywne

Grupa obca: odwrotnie niż grupa własna

Grupa odniesienia:

Poziom działających jednostek

Poziom mikrostruktur

Poziom mezzostruktur

Poziom makrostruktur

Kształtowanie osobowości

Prawo

Religia

Tradycja

Opinia publiczna

Kontrola wewnętrzna

Kontrola zewnętrzna

Kontrola społeczna

Sankcje

Kary i nagrodyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
AOL2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
A4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tab lam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
tabsworzen, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do ob
w7, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tabsr1, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
w5, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
w10, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
tab cp, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
AOL4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
podkładka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obl
tabpodkladka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do
tab f, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicze
tab cv, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
tabzawleczka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do
gniazda, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
r4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tablamda, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obli

więcej podobnych podstron