spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 6, grupa 1

……………………………………………………………………………………

1. Dodatni odczyn tuberkulinowy wskazuje na:

a) obecność żywych prątków w organizmie człowieka

b) istnienie aktywnego procesu gruźliczego

c) obydwie możliwości

d) skuteczne leczenie przeciwgruźlicze

2. Postacią ostrą gruźlicy jest:

a) gruźlica płuc

b) gruźlica kości

c) gruźlica skóry

d) gruźlica prosówkowa

3. Szczepionkę BCG podaje się:

a) wszystkim noworodkom

b) tylko noworodkom z ujemną próbą tuberkulinową

c) wszystkim osobom mającym kontakt z chorymi na gruźlicę

d) po przebytej antybiotykoterapii przeciwgruźliczej, w celu zapobiegania

nawrotom

4. Do namnażania Mycobacterium leprae stosuje się:

a) podłoże Lővensteina-Jensena

b) podłoże wzbogacone krwią

c) próby biologiczne na pancernikach

d) wszystkie wyżej wymienione

5. W diagnostyce Mycobacterium tuberculosis stosuje się:

a) bakterioskopię

b) hodowlę

c) test niacynowy

d) wszystkie wyżej wymienione metody

Stomatologia test 6, grupa 2

……………………………………………………………………………………

1. Zapobieganie gruźlicy polega na:

a) eliminacji chorych krów

b) stosowaniu szczepień

c) izolacji i leczeniu chorych prątkujących

d) wszystkie powyższe

2. Metoda Ziehl-Neelsena służy do:

a) różnicowania prątków gruźlicy od szczepów MOTT

b) różnicowania prątka typu ludzkiego od innych

c) wykrywania prątków kwasoopornych

d) różnicowania prątków chorobotwórczych od saprofitycznych

3. Celem homogenizacji jest:

a) zagęszczenie prątków w jednostce objętości

b) zabicie innych bakterii znajdujących się w materiale

c) upłynnienie materiału

d) wszystkie wymienione

4. Mycobacterium leprae jest chorobotwórczy:

a) wyłącznie dla ludzi

b) wyłącznie dla zwierząt

c) dla ludzi i zwierząt

d) nie należy do gatunków chorobotwórczych

5. Możliwe drogi zakażenia prątkami Mycobacterium to:

a) droga wziewna

b) droga pokarmowa

c) droga przyranna

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Stomatologia test 6, grupa 5

……………………………………………………………………………………

1. W rozpoznaniu laboratoryjnym gruźlicy stosuje się:

a) hodowle na podłożach

b) diagnostykę za pomocą PCR

c) obydwie metody

d) testy serologiczne

2. Gruźlica prosówkowa lub rozsiana rozwija się:

a) gdy zostaną pokonane miejscowe mechanizmy obronne i prątki dostaną

się do krwioobiegu

b) w następstwie pęknięć czynnego ziarniniaka do naczyń krwionośnych

c) obie odpowiedzi są prawidłowe

d) obie odpowiedzi są nieprawidłowe

3. Do najczęstszych zakażeń prątkowych u chorych z AIDS należą zakażenia wywołane przez:

a) Mycobacterium tuberculosis

b) Mycobacterium smegmatis

c) Mycobacterium avium-complex

d) Mycobacterium bovis

4. Możliwe drogi zakażenia prątkami Mycobacterium to:

a) droga wziewna

b) droga pokarmowa

c) droga przyranna

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. Dodatni test tuberkulinowy zależy od:

a) obecności uczulonych limfocytów T

b) swoistych przeciwciał

c) obu typów odpowiedzi immunologicznej

d) żadnej z nich

Stomatologia test 6, grupa 3

……………………………………………………………………………………

1. Materiałem do badań w kierunku gruźlicy może być:

a) plwocina

b) płyn mózgowo rdzeniowy

c) mocz

d) wszystkie wyżej wymienione

2. Gruźlica jest chorobą, którą mogą być zajęte różne narządy i układy. Najczęstszymi miejscami zakażenia są:

a) płuca i węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe

b) jelita i otrzewna

c) kości i stawy

d) opony mózgowo-rdzeniowe

3. Czynna postać gruźlicy może się rozwijać:

a) w następstwie zakażenia pierwotnego

b) w następstwie reinfekcji lub reaktywacji wcześniejszego zakażenia

c) obie odpowiedzi prawidłowe

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

4. Dodatni test niacynowy jest diagnostyczny dla:

a) Mycobacterium avium

b) Mycobacterium leprae

c) Mycobacterium tuberculosis

d) Mycobacterium bovis

5. Prątki gruźlicy hoduje się na podłożu:

a) Lővensteina-Jensena

b) Clauberga

c) Loefflera

d) bulionie Todd-Hewitta

Stomatologia test 6, grupa 4

……………………………………………………………………………………

1. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy polega na:

a) hodowli prątkow gruźlicy

b) badaniach mikroskopowych preparatów barwionych metodą Ziehl-Neelsena

c) wszystkie wyżej wymienione

d) badaniach serologicznych

2. Przy pobieraniu materiału biologicznego w gruźlicy należy uwzględnić:

a) objętość pobranego materiału

b) ilość pobranych próbek

c) czas pobierania materiału

d) wszystkie wyżej wymienione

3. Gruźlica może rozwijać się:

a) w płucach

b) w jelitach

c) w nerkach

d) we wszystkich wyżej wymienionych narządach

4. Dodatni test niacynowy jest diagnostyczny dla:

a) Mycobacterium avium

b) Mycobacterium leprae

c) Mycobacterium tuberculosis

d) Mycobacterium bovis

5. W zapobieganiu gruźlicy stosuje się:

a) szczepionkę inaktywowaną

b) szczepionkę atenuowaną

c) antytoksynę

d) wyłącznie antybiotyki

Stomatologia test 6, grupa 6

……………………………………………………………………………………

1. Czynnikiem etiologicznym gruźlicy u ludzi jest:

a) Mycobacterium leprae

b) Mycobacterium tuberculosis

c) Mycobacterium avium complex

d) Mycobacterium microti

2. Która z wymienionych metod diagnostycznych pozwala skrócić czas uzyskania dodatniego wyniku (unikając fałszywie dodatnich wyników) :

a) hodowla na podłożu Lővenstein-Jensena

b) technika molekularna

c) metody radiometryczne

d) wszystkie wyżej wymienione

3. W diagnostyce Mycobacterium tuberculosis stosuje się:

a) bakterioskopię

b) hodowlę

c) test niacynowy

d) wszystkie wyżej wymienione metody

4. Do najczęstszych zakażeń prątkowych u chorych z AIDS należą zakażenia wywoływane przez:

a) Mycobacterium tuberculosis

b) Mycobacterium smegmatis

c) Mycobacterium bovis

d) Mycobacterium avium complex

5. Szczepionkę BCG podaje się:

a) wszystkim noworodkom

b) tylko noworodkom z ujemną próbą tuberkulinową

c) wszystkim osobom mającym kontakt z chorymi na gruźlicę

d) po przebytej antybiotykoterapii przeciwgruźliczej, w celu zapobiegania

nawrotomWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz

więcej podobnych podstron