test z gastrologii(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY


GASTROLOGIA TEST

 1. Skrzep pokrywający owrzodzenie -który to stopień wg skali krwawienia z ppok wg Forrestera? (II b)

  1. aktywne

   1. tętniące, pulsujące

   2. broczące, sączące

  2. przebyte

   1. widoczne niekrwawiące naczynie w dnie owrzodzenia

   2. skrzep pokrywający zmianę

   3. barwna pigmentacja dna owrzodzeń -kawałki skrzepów

  3. owrzodzenie o czystym dnie pokrytym włóknikiem

Przy okazji: do IIa leczy się endoskopowo, od IIb farmakologicznie.

 1. Co nie należy do objawów dekompresji marskości wątroby?

Należą: wodobrzusze, żylaki przełyku, encefalopatia wątrobowa, płyn w opłucnej i skaza krwotoczna, ale NIE skaza krwotoczna z niedoboru wit. K! Taka pułapka była.

 1. Czego nie oceniamy w klasyfikacji czynności wątroby Child-Pugh?

Oceniamy: wodobrzusze, encefalopatię, bilirubinę, albuminę, czas protrombinowy. Nie oceniamy żylaków przełyku.

 1. Marskość nieaktywna -jaki jest wskaźnik aktywności? TYLKO aktywność enzymów wątrobowych!

 1. O uzupełnienie czego głównie chodzi w substytucji enzymatycznej w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki? Lipazy.

 1. Jaka metoda jest nieprzydatna w ocenie skuteczności eradykacji H. pylori? Test ureazowy, testy oddechowe, ocena histologiczna, testy serologiczne, wszystkie są przydatne. Serologia jest do niczego, bo utrzymują się nawet ponad rok. Chyba, że akurat spadną, ale generalnie to o to chodzi.

 1. Opis zaostrzenia colitis ulcerosa -wybór stopnia ciężkości i leczenia. Trzeba wybrać, że to łagodne i że chcemy dać wlewkę z sulfasalazyny/mesalazyny.

 1. Co jest nieprzydatne w przesiewowych badaniach raka jelita grubego? Wymienionych jest wiele metod przydatnych. Nieprzydatne jest oznaczanie antygenu karcynoembrionalnego (CEA). Nim można przesiewać dopiero na wypadek przerzutów i wznów.

 1. Opis młodej kobiety z objawami typowymi dla choroby Leśniowskiego-Crohna (np. tumor w prawym dolnym kwadrancie brzucha) i pytanie, na co jest chora. Wśród odpowiedzi rzuca się w oczy choroba Leśniowskiego-Crohna.

 1. Objawy zespołu jelita nadwrażliwego. Jest długa lista (bóle nadbrzusza z ulgą po wypróżnieniu, zmiana rytmu wypróżnień, zmiana wyglądu stolca, domieszka śluzu w stolcu, >3 wypróżnienia dziennie (=biegunka), <3 wypróżnienia na tydzień (=zaparcia))i trzeba wybrać, które są prawidłowe, więc trzeba je znać dosyć dobrze, albo znać pobieżnie i trochę pomyśleć. Do odrzutu były krew w stolcu i objawy występujące przez co najmniej 3 tygodnie (Kryteria Rzymskie II mówią, że >12 niekoniecznie kolejnych tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy), może coś jeszcze.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test Interna 2007a(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2008v2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2006, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro1, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin3, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Regulamin egzaminu testowego z chorób wewnętrznych dla studentów V roku(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMI
2008, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2004, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
matuszkiewicz rowinska, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
interna przyklad 2008(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
b(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
test srodowy z interny koło I, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy

więcej podobnych podstron