ankieta badawcza 69, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY


Ankieta badawcza dotycząca metod, technik oceny kandydatów, oraz udział metod statystycznych przy doborze pracowników w „Agencjach doradztwa personalnego” na terenie woj. Małopolskiego

1. Ogólna charakterystyka próby

1.1 Lokalizacja „Agencji doradztwa personalnego”

(prosimy o zakreślenie jednej właściwej odpowiedzi „x”)

X Duże miasto- Kraków, Tarnów

1.2 Zakres działalności

(prosimy o zakreślenie właściwych odpowiedzi „x”)

X Doradztwo personalne

1.3 Liczba zatrudnionych pracowników (ogółem wszystkich) w agencji doradztwa personalnego

(prosimy o zakreślenie jednej właściwej liczby„x”)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

X 50- 100

1.5 Liczba zatrudnianych konsultantów odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji

(prosimy o zakreślenie jednej właściwej liczby„x”)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

X 30- 40

1.6 Rok założenia firmy doradztwa personalnego

(prosimy o zakreślenie jednej właściwej odpowiedzi „x”)

X 1995- 2000

1.7 Źródło pozyskiwania kandydatów

(prosimy o zaznaczenie od 1- najczęściej stosowane, 2-czasami, 3- rzadko, 4 -bardzo rzadko)

X Poszukiwanie bezpośrednie

1.8 Ogłoszenia w prasie są najczęściej zamieszczane

(prosimy o zakreślenie jednej właściwej odpowiedzi „x”)

X Puls Biznes

1.9 Jakich pracowników poszukują „Agencje doradztwa personalnego

(prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi „x”)

X Specjaliści i menedżerowie szczebla średniego

1.10 Najczęściej oferowane rodzaje doradztwa personalnego

(prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi „x”)

X Audyt

2.1 Metody oceny pracowników tymczasowych

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X testy osobowości

2.2 Metody oceny kandydatów stosowane na stanowiska niższego szczebla;

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X rozmowa kwalifikacyjna ustrukturyzowana

2.3 Metody oceny kandydatów stosowane na stanowiska średniego szczebla;

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X testy osobowości

2.4 Metody oceny kandydatów stosowane na stanowiska wyższego szczebla;

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X testy praktyczne

2.1 Najczęściej stosowane metody oceny pracowników najwyższego szczebla

(prosimy o uszeregowanie od najczęściej (1,2,3) do najrzadziej stosowanych)

X testy praktyczne

2.5 Zastosowanie komputera w poszczególnych metodach do oceny kandydatów

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X testy praktyczne

2.6 Rozmowa kwalifikacyjna:

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X ocena wynikająca z liczby punktów, które kandydat uzyskał:

2.7 Testy językowe;

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X ocena w formie liczby lub liczby plus ocena opisowa;

2.8 Testy zdolności:

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X ocena wynikająca z liczby punktów, które kandydat uzyskał:

2.9 Testy praktyczne

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X ocenianie (za pomocą liczb)poszczególnych cech i umiejętności badanych daną metodą;

X ocena wynikająca z liczby punktów, które kandydat uzyskał:

2.10 Kwestionariusz:

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X ocenianie (za pomocą liczb)poszczególnych cech i umiejętności badanych daną metodą;

2.11 Analiza dokumentów aplikacyjnych:

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X sporządzenie wyłącznie oceny opisowej kandydata;

2.12 Czy stosowane są metody statystyczne przy ocenie kandydatów

2.13 Powody stosowania metod statystycznych przy selekcji kandydatów

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X zapewniają dokładność wyników

2.14 Przyczyny niestosowania metod statystycznych przy selekcji kandydatów

(prosimy o zakreślenie jednej lub kilku stosownych punktów „x”)

X nie mamy wystarczających dowodów ich przydatności

3.1 Jakie kłopoty prawne napotykają firmy doradztwa personalnego związane z działalnością?

(proszę podać własne spostrzeżenia )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Czy migracja Polaków jaka ma miejsce w ostatnim czasie stwarza większe możliwości rozwoju firm doradztwa personalnego?

X takWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

więcej podobnych podstron