ODPRAWA I ODSZKODOWANIE, PORADY BHP


Odprawa i odszkodowanie w razie cofnięcia wypowiedzenia

Odprawę i odszkodowanie

wypłacone przez pracodawcę można niekiedy zatrzymać, nawet wtedy, gdy pracodawca próbuje cofnąć wypowiedzenie.

Niejeden pracownik w praktyce stanął wobec wątpliwości, jakie świadczenia mu się należą, w sytuacji gdy pracodawca próbuje jednostronnie, bez zgody pracownika, wycofać się ze złożonego wcześniej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. W szczególności: co jeśli wypłacono już odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub jeśli pracownik wniósł do sądu pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego bądź też dokonanego z naruszeniem przepisów (np. w czasie pobytu pracownika na urlopie lub w czasie jego choroby) wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę?

W części wątpliwości te rozwiewa niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, którego teza stanowi, że „Firma, która wypowie umowę o pracę choremu pracownikowi, nawet jeśli się z tego wycofa, zapłaci odszkodowanie. Nie musi tego robić, tylko jeśli pracownik wyrazi zgodę na wycofanie wypowiedzenia” (sygn. akt I PK 92/2008).

W kwestii odpraw zaś Sąd Najwyższy wypowiedział się jednoznacznie już wcześniej. Chociażby w uchwale z dnia 7 lutego 1991 r. (sygn. III PZP 26/90, publikacja OSNCP 1991, nr 27, poz. 89) Sąd Najwyższy orzekł, że „prawo do odprawy nabywa także pracownik, który nie zgodził się, aby pracodawca z powodu tego, że w okresie wypowiedzenia przestały istnieć dotyczące pracodawcy przyczyny wypowiedzenia, cofnął złożone mu wypowiedzenie”.

Jak wynika z powyższego, w obu rozpatrywanych przypadkach wiele zależy od samego pracownika, w szczególności zaś - od jego woli kompromisu z pracodawcą, której przejawem jest zgoda na cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Karol JokielWyszukiwarka

Podobne podstrony:
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU, PORADY BHP
ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH, PORADY BHP
FELIETON- WEKSEL, PORADY BHP
Kopia (10) Kopia Kopia 5, PORADY BHP
Prowadzenie szkoleń bhp przez technika bhp, BHP, PORADY BHP
INFORMACJE O RYZYKU - CHEMIA, PORADY BHP
Kopia (7) 7, PORADY BHP
Szkolenia okresowe bhp dla pomocy domowej i opiekuna osoby starszej, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY,
Kopia (4) 9, PORADY BHP
Kopia 2, PORADY BHP
INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, PORADY BHP
RYZYKO - PYŁ, PORADY BHP
Wymagania bhp dla serwerowni, BHP, PORADY BHP
Kopia (17) 4, PORADY BHP
PRZYDZIAŁ ODZIEŻY ROBOCZEJ, PORADY BHP
Kopia (18) Kopia Kopia 5, PORADY BHP
WYKAZ PRAC SZCZEHÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH q, PORADY BHP

więcej podobnych podstron