spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 7, grupa 4

……………………………………………………………………..

1. Za patogenezę tężca odpowiedzialne są następujące substancje toksyczne:

a. tetanospazmina

b. tetanolizyna

c. odpowiedzi a i b

d. toksyna- (lecytynaza)

2. B.anthracis wytwarza egzotoksynę złożoną z trzech komponentów I, II, III (białek). Działanie toksyczne objawia się tylko wtedy, gdy działają:

a. mieszaniny czynników I i II

b. mieszaniny czynników II i III

c. mieszaniny czynników I i III

d. mieszaniny czynników I, II i III

3. Pacjent był leczony w szpitalu z powodu wypadku samochodowego. Antybiotyki, którymi go leczono to: Tobramycyna, Carbenicyllina, Clindamycyna. Pięć dni po antybiotykoterapii stwierdzono u niego rzekomobłoniaste zapalenie jelit,które z bakterii są czynnikiem etiologicznym:

a. B.fragilis

b. C.difficile

c. S.aureus

d. C.perfringes

4. Bakteriemia zębopochodna, może dotyczyć około 20-80% pacjentów bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym. Z krwi izolowane są bakterie beztlenowe takie jak:

a. S.aureus

b. C.perfringens

c. Fusobacterium

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Objawy kliniczne tężca obejmujące mięśnie głowy są związane z zaburzeniem funkcji jednego lub więcej nerwów czaszkowych. Najczęściej zajętym nerwem jest:

a. nerw VIII

b. nerw VII

c. nerw III

d. nerw V

Stomatologia test 7, grupa 5

……………………………………………………………………..

1. W przypadku rozległej, głębokiej rany (zanieczyszczonej ziemią), jeśli od podania anatoksyny tężcowej upłynęło ponad 10 lat podajemy pacjentowi:

a. anatoksynę tężcową

b. antytoksynę tężcową

c. odpowiedzi a i b

d. stosujemy tylko opracowanie chirurgiczne, antybiotyki I leczenie tlenem hiperbarycznym

2. Przyczyną zatrucia pokarmowego wywołanego przez B.cereus mogą być następujące potrawy:

a. gotowany ryż przechowywany w cieple

b. gotowane ziemniaki przechowywane do następnego dnia

c. sałatki jarzynowe z majonezem

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Które z następujących bakterii mogą być przyczyną zatruć pokarmowych:

a. C.botulinum i B.anthracis

b. C.difficile i C.botulinum

c. C.perfringens i B.cereus

d. C.tetani i B.cereus

4. Zwierzęta rzadko ulegają zatruciu jadem kiełbasianym (C.botulinum). Rzadkie przypadki obserwowano u koni, bydła i drobiu, a charakterystycznym objawem jest:

a. opadanie powiek

b. biegunka

c. chwiejność szyji

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Które antybiotyki należy zastosować w przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelit:

a. Ampicillinę

b. Ceftriaxon

c. Penicyllinę

d. Vancomycynę

Stomatologia test 7, grupa 6

……………………………………………………………………..

1. Bakteremia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych mogą wystąpić jako powikłanie następujących postaci wąglika:

a. postaci skórnej

b. postaci płucnej (choroba sortowaczy wełny)

c. wąglika przewodu pokarmowego

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Laseczki tężca bytujące w jelitach ludzi i zwierząt nie wykazują działania chorobotwórczego, ponieważ:

a. nie wydzielają toksyny

b. toksyna jest rozkładana przez enzymy proteolityczne

c. toksyna jest inaktywowana w temp. 36,6°C w ciągu 10 minut

d. żadne z wyżej wymienionych

3. Najsilniejszą toksyną pochodzenia biologicznego jest ( dla człowieka):

a. toksyna tężcowa

b. toksyna botulinowa

c. toksyna błonicza

d. toksyna zgorzelinowa

4. C.botulinum jest przyczyną silnych często śmiertelnych zatruć wywoływanych wydzielana przez bakterie egzotoksyną wchłanianą z przewodu pokarmowego. Wchłaniane toksyny z przewodu pokarmowego zależy od:

a. osobniczej wrażliwości

b. rodzaju pokarmu

c. odpowiedzi a i b

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Diagnostyka zakażeń C.difficile polega między innymi na wykrywaniu toksyn A i B. Jaki materiał biologiczny pobieramy od pacjenta:

a. krew

b. materiał biobsyjny

c. kał

d. wszystkie wyżej wymienione

1. Rezerwuarem laseczek zgorzeli gazowej może być:

a. przewód pokarmowy zwierząt

b. przewód pokarmowy człowieka

c. gleba

d. wszystkie wyżej wymienione

1. W ostatnich latach zwiększyła się wielokrotnie częstość bakteremii i posocznic po zabiegach chirurgicznych, ginekologicznych. Która z bakterii jest czynnikiem etiologicznym:

a. B.fragilis

b. C.perfringens

c. Fusobacterium sp.

d. C.difficileWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron