grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz


1) Z parciem biernym mamy do czynienia gdy konstrukcja oporowa doznaje
przemieszczeń w kierunku do gruntu
2) Stosunek objętości porów do objętości szkieletu gruntowego
określa e-wskaźnik porowatości;
3) Podłoże budowlane - strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli.
4) Stopień zagęszczenia 0x01 graphic
gruntów sypkich stanowi stosunek zagęszczenia gruntu w stanie naturalnym do największego zagęszczenia tego gruntu możliwego w danych warunkach.
5) Krzywa konsolidacji
6) ID=0,72 to grunt jest zagęszczony (zg)
7) Kąt tarcia wewnętrznego dla naprężeń efektywnych jest <; =; > w
stosunku do kąta tarcia wewnętrznego??
8) Metoda do badania składu granulometrycznego gruntów spoistych to
metoda analizy sedymentacyjnej
9) Pomiar ciśnienia wody w porach, aparat trójosiowego ścinania
10) Naprężenia pierwotne
11) Granicę płynności można zbadać metodą Casagrande;a lub metodą Wasiliewa
;
12) W jakim przedziale znajdują się rozmiary ziaren frakcji pyłowej? 0,05 mm > d > 0.002 mm
13) Wskaźnik zagęszczenia służy do oceny gruntów nasypowych;
14) Wzór na ciężar objętościowy 0x01 graphic

15) Wilgotność; podać definicję. Jest to stosunek masy wody zawartej w gruncie do masy szkieletu gruntowego (wysuszonego gruntu) w=0x01 graphic
x100 [%]
16) Jakie zadanie należy rozwiązać przy wyznaczania naprężeń od obciążeń
zewnętrznych.
17) Wzór Coulomba Mohra dla gruntów spoistych.
18) Wilgotność optymalna - 0x01 graphic
wilgotność przy której dany grunt osiągnął najlepsze zagęszczenie (mierzone wartością gęstości objętościowej szkieletu)
19) Co określa stan gruntów.
20) Grunt normalnie skonsolidowany to grunt..
21) Ile części organicznych mają grunty mineralne?? <=2%
22) Stosunek objętości porów wypełnionych wodą do ich całkowitej
objętości to;
23) Ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu oblicza się wg wzoru 0x01 graphic

24) Naprężenia pierwotne są wywołane przez ciężar wyżej leżących warstw gruntu
25) Proces dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach nosi nazwę konsolidacji
26) Wartość parcia geostatycznego jest <; =; > od parcia czynnego.
27) W jakim przedziale znajduje się wskaźnik plastyczności dla gruntów
zwięzło spoistych?? 20% - 30%
28) Ściśliwość gruntów to cecha polegająca na zmniejszaniu objętości pod wpływem przyłożonego obciążenia.
29) Podać wzór na wskaźnik krzywizny.
30) Konsystencję zwartą od plastycznej oddziela. 0x01 graphic
granica plastyczności
31) Stan odkształcenia próbki w endometrze.
32) dx?
33) prędkość przepływu wody w gruncie.
34) Bezpieczne nachylenie zbocza w gruncie sypkim suchym.
35) Ciśnienie spływowe ma miano?
Zadanie 1.
W aparacie skrzynkowym przy badaniu gruntu sypkiego pod naprężeniem
;n=100kPa próbka została ścięta przy ;f=55kPa. Jakie powinno
być ciśnienie wody w komorze aparatu trójosiowego ściskania, aby próbka
tego samego gruntu została w nim ścięta przy wartość;f=100kPa??
Wskazówka: skorzystać z koła Mohra

-podany stopien plastycznosci=0,32 okreslic jaka konsystencja
-dla jakiej wartosci U piasek nadaje sie pod nasyp
-def. aktywnosc koloidalna
-def. frakcji piaskowej
-def. spojnosci
- wzór równowagi (Fussiego czy jakos tak, nie mam pojecia)
- zależność E2>E1 naszkicowac to i podac def
- ktoras z def na gęstosc
-probki gruntu w geotechnice sa pobierane wg 3 kategorii i byla kat. B
- def. stopien zageszczenia
-granica płynnosci albo plastycznosci
-def. wytrzymałości na sciskanie
- jednostkowe parcie czynne def i wzor
-konsolidacja izotopowa (chyba tak to sie nazywa)
-wzor na zredukowana frakcje pylowa
-def konsolidacji
-def gruntu budowlanego
-przypływ laminary (nie moge sie odczytac napweno przeplyw;)
- wskaznik oznaczenia zageszczenia gruntuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
inne pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne
Egzamin Materiały wszystkie pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, II semestr, Materiały budowla
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
Zestaw III dobry, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady
pytania z żelbetu wykładowe, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELB
sc, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz
Martyna - MECHANIKA GRUNTÓW - SPRAWKO 5, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Sem
1 sprawozdanie, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Grunty, Sprawozda
Przykladowe pytania-odpowiedzi, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje be
Grunty, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Laborki
pytanka, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne 2, wy
Sprawozdanie 3 (tryb zgodności), Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4,
Martyna - WYTRZYMAŁOŚĆ MAT. - SPRAWKOcw 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, S
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
dodatek do stali, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt
Kolokwium - laborki z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻEL

więcej podobnych podstron