31. Ruch ładunku w polu elektrostatycznym, Fizyka - Lekcje


Temat: Ruch ładunku w jednorodnym polu elektrycznym

0x08 graphic

Ruch ładunku w jednorodnym polu elektrycznym odbywa się on pod wpływem niezrównoważonej siły o wartości:

0x01 graphic

Zgodnie z II zasadą dynamiki, ładunek elektryczny porusza się ruchem jednostajnie zmiennym, z przyspieszeniem lub opóźnieniem o wartości:

0x08 graphic
0x01 graphic

Jeśli 0x01 graphic
, to po czasie 0x01 graphic
wzrośnie ona do wartości:

0x01 graphic

Ruch ładunku jest jednostajnie opóźniony, gdy zwrot siły jest przeciwny do zwrotu jego prędkości.

- - - - - - -

+ + + + + + +

0x01 graphic

+

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

+

0x01 graphic

+ + + + + + +

- - - - - - -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
17 Ruch ladunku w polu elektromagnetycznym Prad elektryczny (2)
26. Ruch ciał w polu grawitacyjnym, Fizyka - Lekcje
40. Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym, Fizyka - Lekcje
Kompendium Fizyka, 23-35, 17.17 Ruch ?adunk?w w polu elektrycznym.
34. Mechanizm przepływu prądu elektryc55/7983

więcej podobnych podstron