spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 10, grupa 4

.................................................................................................................................

1. Komórka permisywna to:

a. każda komórka hodowli tkankowej w odpowiedni sposób przygotowana

b. komórka zawierająca odpowiedni receptor dla wirusa

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Wirusy zbudowane są z jednego kwasu nukleinowego DNA lub RNA, który może być:

a. zakaźny

b. nie zakaźny

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

3. Wysoki stopień zakaźności nosiciela HBV może być stwierdzony na podstawie profilu markerów:

a. HBsAg, anty HBs

b. HBsAg, HBeAg

c. HBsAg, anty HBe

d. anty HBs, antyHBe

4. Jeżeli krew pobierana jest strzykawką, a nie do probówki próżniowej przed przelaniem krwi do pojemnika, (aby zapobiec hemolizie) należy:

a. szybko przelać do probówki

b. zdjąć igłę

c. włożyć strzykawkę do lodówki

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Droga szerzenia się zakażenia wirusami HAV jest taka sama jak enterowirusów. Zakażenia następuje, ponieważ wirusy HAV są obecne:

a. w wodzie

b. w wilgotnym środowisku

c. w pożywieniu

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test 10, grupa 5

.................................................................................................................................

1. Badania serologiczne wykonywane w przebiegu chorób wirusowych są w wielu przypadkach łatwiejszą metodą diagnostyczną. Potwierdzeniem zakażenia pacjenta jest:

a. zwiększenie stężenia swoistych przeciwciał IgM

b. czterokrotny wzrost miana przeciwciał w drugiej próbie

c. odpowiedzi a i b

d. stwierdzenie znamiennej różnicy w stężeniu przeciwciał IgM i IgG

2. U wirusów grypy łatwo dochodzi do resortacji genów. Zjawisko resortacji występuje:

a. u wirusów grypy B

b. u wirusów grypy C

c. u wirusów grypy A

d. u wszystkich wyżej wymienionych

3. Diagnostyka czynnego zakażenia wirusem typu D (WZW D) polega na:

a. wykrywaniu antygenu delta

b. wykryciu swoistego przeciwciała IgM we krwi

c. odpowiedzi a i b

d. nie wykonuje się tej diagnostyki

4. Do produkcji szczepionek używane są:

a. linie komórkowe diploidalne

b. linie komórkowe aneuploidalne

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Metody wykrywania wirusów w hodowlach tkankowych polegają na obserwacji zmian cytopatycznych takich jak:

a. ognisk lizy komórek

b. powstawaniu ciałek wtrętowych

c. syncytiów (zespólni)

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test 10, grupa 3

.................................................................................................................................

1. W przypadku wielu wirusów wnikających prze błony śluzowe wirusy absorbują się bezpośrednio do komórek nabłonka w których zachodzi wstępny cykl replikacyjny a wirus wnika przez:

a. uraz błony śluzowej - wyłącznie

b. ugryzienie (owad lub ssak) - wyłącznie

c. nie jest konieczny uraz

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Przeciwciała monoklonalne otrzymywane przez szczepienie zwierząt nieczyszczonymi antygenami wirusowymi używane w diagnostyce wirusologicznej skierowane są:

a. przeciw wirusom

b. przeciw antygenom wirusowym

c. przeciw swoistym antygenom wirusowym

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Odczyn ELISA wykorzystujemy w diagnostyce serologicznej chorób wirusowych do oznaczania przeciwciał np. IgM. Zasada tego odczynu przy takim jego zastosowaniu polega na opłaszczeniu plastikowej powierzchni:

a. swoistym antygenem wirusowym

b. antygenem wirusowym

c. przeciwciałami skierowanymi przeciw ludzkim IgM

d. żadna z wyżej wymienionych

4. Diagnostyka polegająca na izolacji wirusa u ludzi zakażonych wirusem HIV 1 polega na specjalnej technice (wirus namnaża się wyłącznie w ludzkich limfocytach) i może być przeprowadzona:

a. w specjalnych laboratoriach

b. w laboratoriach III kategorii

c. w laboratoriach w których uzyskuje się hodowle limfocytów

d. we wszystkich wyżej wymienionych

5. Odczyn immunoenzymatyczny EIA zastąpił większość technik immunologicznych ponieważ jest badaniem swoistym, uniwersalnych i stosunkowo prostym EIA można stosować do wykrywania:

a. antygenów

b. przeciwciał

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron