mat rezystywne, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 4, Materiały dla elektroniki


Materiały dla elektroniki

Ćwiczenie 2. Materiały rezystywne (oporowe)

 1. Charakterystyka materiałów oporowych.

 2. Wpływ czynników zewnętrznych na przewodność materiałów rezystywnych.

 3. Metody wytwarzania rezystorów.

 4. Kriorezystywność.

 5. Nadprzewodnictwo - charakterystyka zjawiska i przykłady jego wykorzystania.

Literatura

 1. Antonowicz J.: „Wstęp do materiałoznawstwa elektronicznego”, WNT Warszawa, 1976.

 2. Ashby M.F., Jones D.R.H.: „Materiały inżynierskie”, Tom 1 i 2, WNT Warszawa, 1996.

 3. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”, WNT Warszawa 2006.

 4. Bojarska M., Kwiczała J., Pasecki E.: „Laboratorium elektroniki”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

 5. Celiński Z.: „Materiałoznawstwo elektrotechniczne", Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

 6. Dobrzański L.A. „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, WNT Warszawa 2006.

 7. Gonerski A., Leszczyński J.: „Laboratorium materiałoznawstwa elektrotechnicznego”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1993.

 8. Kaźmierowski M. P., Matysik J. T.: Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

 9. Kolbiński K.: „Materiałoznawstwo elektrotechniczne”, WNT Warszawa 1988.

 10. Kuta S.: „Elementy i układy elektroniczne”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1993.

 11. Pampuch R., Błażewicz S., Górny G.: „Materiały ceramiczne dla elektroniki”, Wydawnictwo AGH, Kraków 1993.

 12. Zioło K.: „Laboratorium elektroniki”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
Kompozyty ceramiczne, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PrzydziałZD2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Laboratorium MT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Obróbka Plastyczna, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierski
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In

więcej podobnych podstron