PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, pkm-egzamin, pkm wykłady esencja, PKM, PKM, PKM, pekaem


Pytanie 1

Opisz istotę działania nitu. Sporządź szkic połączenia nitowego dwóch blach.

Pytanie 2

Czy zastosowanie obciążeń wstępnych dla elementów obciążonych siłami zmiennymi może prowadzić do zwiększenia liczby stałości naprężeń? Odpowiedz uzasadnij.

Pytanie 3

Jakie należy stosować kryteria i zalecenia podczas konstruowania połączeń klejonych?

Pytanie 4

Jedno z kryteriów konstrukcyjnych sugeruje potrzebę równoważenia sił wewnętrznych w zespołach elementów. Sporządza szkic zespołu elementu będącego przykładem spełnienia tego zalecenia. Objaśnij dlaczego zespół ten spełnia podane kryterium.

Pytanie 5

Wyjaśnij dlaczego podczas weryfikacji wytrzymałościowej rozróżnia się obciążenia zmienne i zmienne warunki działania.

Pytanie 6

Czy liczba wpływu wielkości elementu stosowana podczas weryfikacji wytrzymałościowych rośnie czy też maleje ze wzrostem wielkości elementu? Odpowiedz szczegółowo uzasadnij.

Pytanie 7

Wyjaśnij w jaki sposób można wyznaczać dynamiczną cechę konstrukcyjną dla nie obciążonych połączeń gwintowych.

Pytanie 8

W procesie konstruowania stosowane są rożne kryteria. Podaj przykład kryterium którego uwzględnianie prowadzić będzie do rezygnacji ze stosowania tworzyw o wysokich własnościach użytkowych. Podaj przykład zastosowania takiego kryterium.

Pytanie 9

Wyjaśnij pojęcie : Minimalny Promień Karbu.

Pytanie 10

Skutki istnienia karbu opisywane są między innymi za pomocą liczby działania karbu i liczby kształtu. Opisz jak można wyznaczać doświadczalnie wartości tych liczb.

Pytanie 11

Porównaj własności 1 rzędowych łożysk tocznych kulkowych i wałeczkowych.

Pytanie 12

Brak pytanie

Powodzenia na poprawie termin 3 Pozdrawia New.BellWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
bazy, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 3,
Bazy+Danych+wykady+semIII (1), POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Bazy danych - wyk, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers

więcej podobnych podstron