Kolokwium - laborki z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, Laboratorium


1) na jakich próbkach określa się klasę wytrzymałości betonu, npC25/30
2) na jakich próbkach bada się moduł sprężystości betonu
3) na jakich poróbkach bada się wytrzymałość betonu na rozciąganie
4) na jakich próbkach bada się skurcz betonu
5) po ilu dniach od zabetonowania próbek bada się wytrzymałość betonu na podstawie badań 3 kostek o boku 150mm wyniki 23,0MPa,24,0MPa, 25,0MPa
7) określić klasę betonu na podstawie badań 20 kostek o boku 150 mm, wyniki średnie 49,5MPa, minimalna wytrzymałość 44,3Mpa, odchylenie standardowe 2,0
8) określić klasę betonu, badanie młotkiem schmidta dało średnią liczbę odbicia L=36
9)na zamówienie inwestora zostało przeprowadzone badanie młotkiem schmidta , czegoś brakuje ale jest jeszcze 8stopni C
10)po kontroli młotkiem schmidta średnia liczba odbicia wynosiła 84, czy młotek jest dobry?
11) czy można zbadać promień odkształcenia betonu i stali??Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedzi na lab z betonu, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBE
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
pytania z żelbetu wykładowe, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELB
beton ściąga, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady, ko
Grunty, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Laborki
laborBet, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe, BETON laborki
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
Martyna - WYTRZYMAŁOŚĆ MAT. - SPRAWKOcw 2, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, S
Zestaw III dobry, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, ŻELBET, wykłady
inne pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Budownictwo ogólne


więcej podobnych podstron