Medycyna spr1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MEDYCYNA 2005-2006


Medycyna spr.I

.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

 1. Sprzęt jednorazowy (igły, strzykawki, wzierniki ginekologiczne) jest sterylizowany:

 1. tlenkiem etylenu lub radiacyjnie

 2. w suszarce

 3. w autoklawie

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Filtry bakteriologiczne służą do wyjaławiania:

 1. płynów infuzyjnych

 2. niektórych postaci leków

 3. niektórych podłoży bakteriologicznych

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

 1. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

 2. odpowiednie pH

 3. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

 4. wszystkie wyżej wymienione parametry

4. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

 1. usunięcia tylko przetrwalników bakteryjnych ze środowiska

 2. zniszczenia wszystkich form żywych mikroorganizmów łącznie z przetrwalnikami bakteryjnymi

 3. całkowitego usunięcia ze środowiska tylko wirusów, form wegetatywnych bakterii i grzybów

 4. ograniczenia liczby postaci wegetatywnych bakterii oraz wirusów i grzybów w środowisku

 1. 3-5% wodny roztwór betadine

 2. 3% nadtlenek wodoru

 3. 2-5% lizol

 4. 5% chloramina

Medycyna spr.I

.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

 1. Całkowite powiększenie w mikroskopie oblicza się:

 1. mnożąc wartość powiększenia obiektywu przez wartość powiększenia okularu

 2. mnożąc wartość powiększenia obiektywu przez aperturę

 3. mnożąc wartość powiększenia obiektywu do kwadratu

 4. dodając powiększenie obiektywu do powiększenia okularu

 1. Sporal A służący do kontroli autoklawu zawiera:

 1. formy wegetatywne bakterii opornych na działanie wysokiej temperatury

 2. substancje ulegające topnieniu pod wpływem określonej temperatury

 3. przetrwalniki bakterii B.stearothermophilus

 4. substancje zmieniające zabarwienie pod wpływem określonej temperatury

 1. Narzędzia chirurgiczne sterylizowane w autoklawie lub tlenkiem

etylenu są pakowane:

 1. w rękawy z jednej strony papier z drugiej folia

 2. w rękawy z obu stron papier

 3. w rękawy z obu stron folia

 4. żadne z wyżej wymienionych

 1. Podłoża wzbogacone są używane celem:

 1. hodowli bakterii urzęsionych

 2. hodowli bakterii o dużych wymaganiach odżywczych

 3. hodowli bakterii o niskich wymaganiach odżywczych

 4. hodowli drobnoustrojów przetrwalnikujących

5. Zadaniem aseptyki jest:

 1. proces niszczenia zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących

Medycyna spr.I

.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

 1. Technika barwienia met. Grama wykorzystuje różnice w:

 1. budowie ściany komórkowej bakterii

 2. składzie cytoplazmy bakterii

 3. budowie błony cytoplazmatycznej bakterii

 4. właściwościach enzymatycznych bakterii

 1. Promieniowanie ultrafioletowe może być stosowane do:

 1. niszczenia zużytych materiałów bakteriologicznych

 2. dezynfekcji pomieszczeń

 3. sterylizacji narzędzi chirurgicznych

 4. sterylizacji podłoży bakteriologicznych, których składniki mogą ulec degradacji w wysokiej temperaturze

 1. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

 1. podłoża wybiórczo-różnicujące

 2. podłoża proste

 3. podłoża wzbogacone

 4. podłoża specjalne

4. Dezynfekcja jest procesem prowadzącym do:

 1. całkowitego usunięcia ze środowiska wirusów bakterii i grzybów

 2. usunięcia tylko przetrwalników bakteryjnych ze środowiska

 3. ograniczenia liczby postaci wegetatywnych bakterii oraz wirusów i

grzybów w dezynfekowanym środowisku

 1. zniszczenia wszystkich form mikroorganizmów łącznie z przetrwalnikami

bakteryjnymi

5. W procesie sterylizacji tlenkiem etylenu istotne parametry to:

 1. ilość tlenku etylenu

 2. temperatura i wilgotność

 3. tylko temperatura

 4. żaden z wyżej wymienionych

Medycyna spr.I

.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

 1. Co należy zrobić ze zużytymi opatrunkami:

 1. sterylizować tlenkiem etylenu

 2. dezynfekować silnymi środkami dezynfekcyjnymi

 3. sterylizować w autoklawie

 4. spalić

 1. Preparaty barwione najczęściej obserwuje się pod mikroskopem używając:

 1. obiektywu powiększającego 10X

 2. obiektywu powiększającego 40X

 3. obiektywu powiększającego 100X

 4. obiektyw nie ma znaczenia dla jakości obrazu

 1. Podłoża selektywne są używane do:

 1. hodowli określonego gatunku bakterii

 2. uzyskania szczególnie obfitego rozwoju rzęsek bakteryjnych u bakterii urzęsionych

 3. różnicowania bakterii chorobotwórczych od saprofitycznych

 4. hodowli bakterii o dużych wymaganiach odżywczych

 1. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

 1. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

 2. denaturację białka

 3. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

 1. kontrolę fizyczną ciągłą

 2. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

 3. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

 4. wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr.I

.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

 1. Sterylizacja to proces w którym następuje:

 1. ograniczenie ilości bakterii w środowisku

 2. zabicie tylko form zarodnikujących

 3. zabicie tylko form wegetatywnych (bakterii, grzybów i wirusów)

 4. zabicie zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących bakterii, grzybów i wirusów

 1. Z pośród wymienionych związków zakreśl ten, który należy do antyseptyków:

 1. chloramina T

 2. 0,15-1,3% roztwór izalu

 3. lizol

 4. 2% nadmanganian potasu (KMnO4)

 1. Czwartorzędowe związki amoniowe działają:

 1. tylko przeciwbakteryjnie

 2. tylko przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo

 3. tylko przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie

 4. działają zarówno przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo

 1. Tyndalizacja to:

 1. sterylizacja w aparacie Kocha

 2. sterylizacja poprzez promieniowanie

 3. sterylizacja w autoklawie

d) sterylizacja za pomocą ultradźwięków

5. Do sterylizacji metodami chemicznymi używamy następujących związków:

 1. tlenek etylenu, formaldehyd-gaz, 2% aldehyd glutarowy

 2. 1% kwas borny, 0,1% roztwór sterinolu, 70% alkohol etylowy

 3. septyl, lizol, betadinę

 4. chloraminę T, podchloryn wapniowy, dichloraminę T

Medycyna spr.I

.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

1. Związki jodoforowe mają działanie:

 1. przeciwbakteryjne

 2. przeciwwirusowe

 3. przeciwgrzybicze

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

 1. podłoża wzbogacone

 2. agar zwykły

 3. podłoża specjalne

 4. bulion zwykły

3. Antyseptyka jest stosowana przy:

 1. odkażaniu pomieszczeń

 2. odkażaniu narzędzi stomatologicznych

 3. odkażaniu stołów laboratoryjnych

 4. odkażaniu ran

4. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

 1. formy wegetatywne bakterii

 2. wirusy i grzyby

 3. przetrwalniki bakteryjne

 4. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

 1. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

 1. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

 2. do dezynfekcji powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

 3. do wyjaławiania leków

d) do wyjaławiania opatrunków

Medycyna spr.I…………………………………………………………………………….

imię, nazwisko, grupa

1.Technika barwienia met. Grama wykorzystuje różnice w :

 1. budowie ściany komórkowej bakterii

 2. składzie cytoplazmy bakterii

 3. budowie błony cytoplazmatycznej bakterii

 4. właściwości enzymatycznych bakterii

2. Promieniowanie ultrafioletowe może być stosowane do:

 1. niszczenia zużytych materiałów bakteriologicznych

 2. dezynfekcji pomieszczeń

 3. sterylizacji narzędzi chirurgicznych

 4. sterylizacji podłoży bakteriologicznych, których składniki mogą ulec degradacji w wysokiej temperaturze

3. Oportunistyczna flora bakteryjna to:

 1. drobnoustroje powodujące zakażenie o łagodnym, nietypowym i najczęściej krótkim przebiegu

 2. drobnoustroje, którym stworzono warunki wywołania przez nie zakażenia

 3. drobnoustroje powodujące zakażenie w wyniku bezpośredniej lub pośredniej styczności z zakażonym człowiekiem

 4. drobnoustroje powodujące zakażenie przebiegające bez widocznych objawów chorobowych

4. Antyseptyka polega na:

 1. działaniu środkami odkażającymi na drobnoustroje znajdujące się na skórze, w ranach i jamach ciała

 2. niedopuszczenia do zakażenia miejsc, płynów lub przedmiotów jałowych

 3. niszczeniu wegetatywnych form drobnoustrojów za pomocą środków chemicznych

 4. utrzymaniu wszystkich mikroorganizmów poza obszarem pracy

5. Które partie ciała pozbawione są flory bakteryjnej:

 1. krew

 2. jelito grube i jelito cienkie

 3. nosogardziel

 4. pochwaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron