Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

Pobierz dokument
stomatologia.test3.studia.3.rok.mikrobiologia.doc
Rozmiar 51 KB

Stomatologia test III

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. W ostrym okresie rzeżączki dwoinki ułożone są głównie:

 1. wewnątrz leukocytów

 2. na zewnątrz leukocytów

 3. ułożenie dwoinek nie ma znaczenia diagnostycznego

 4. brak leukocytów w preparacie

 1. Moraxella catarrhalis może wywoływać:

 1. nieżyty śluzówek dróg oddechowych

 2. infekcje oczu

 3. zakażenie układu moczowego

 4. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 1. Patogenność pałeczek Pseudomonas aeruginosa jest związana z:

 1. wytwarzaniem toksyn i enzymów proteolitycznych i kolagenolitycznych

 2. wytwarzaniem fibrynolizyny

 3. wytwarzaniem plazmokoagulazy

 4. wytwarzaniem streptolizyny

 1. W środowiskach zamkniętych (internaty, przedszkola) notuje się

zwiększoną liczbę nosicieli Neisseria meningitidis grupy serologicznej:

 1. A i C

 2. B i W 135

 3. D i Z

 4. wszystkich wymienionych

 1. Pałeczki Pseudomonas aeruginosa są przyczyną zakażeń

oportunistycznych u pacjentów:

 1. z rozległymi oparzeniami

 2. z urazami skóry

 3. po zabiegach w obrębie dróg moczowych

 4. we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach

Stomatologia test III

Grupa II

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Najniebezpieczniejszym dla chorych szpitalnych jest obecność

Pseudomonas aeruginosa:

 1. w oddziale leczenia oparzeń

 2. w oddziale intensywnej terapii

 3. w oddziale dermatologicznym

 4. we wszystkich wymienionych

2. Neisseria meningitidis może wywołać:

 1. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 2. bakteriemię

 3. zakażenia jamy nosowo-gardłowej

 4. wszystkie te zakażenia

3. Mikrobiologiczna diagnostyka rzeżączki polega na pobraniu do badań

następującego materiału biologicznego:

 1. wymazu z odbytu

 2. ropnego wycieku z dróg rodnych lub moczowych

 3. wymazu z cewki moczowej u mężczyzn, u kobiet z dróg rodnych

 4. wszystkie wyżej wymienione

4. Która z wymienionych bakterii jest czynnikiem etiologicznym zapalenia

ucha zewnętrznego , tzw. „ ucha pływaka”:

 1. Staphylococcus aureus

 2. Streptococcus pyogenes

 3. Neisseria meningitidis

 4. Pseudomonas aeruginosa

5. Moraxella catarrhalis najczęściej powoduje:

 1. zapalenie ucha środkowego i zatok

 2. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 3. ropne zapalenie stawów

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Stomatologia test III

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Dokładne ustalenie czynnika etiologicznego zapalenia opon mózgowo

rdzeniowych polega na badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego następującymi metodami:

 1. barwienie metodą Grama

 2. testy do szybkiej diagnostyki (np. lateksowe)

 3. posiew

 4. wszystkie wyżej wymienione

2. Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

 1. chorobę weneryczną

 2. zatrucia pokarmowe

 3. owrzodzenia skóry

 4. zapalenie płuc

3. W leczeniu ostrej rzeżączki zaleca się:

 1. podawanie antybiotyków

 2. stosowanie szczepionki

 3. podawanie antytoksyny

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Pałeczki Pseudomonas aeruginosa przeżywają w środowisku wodnym

(ścieki, woda rzeczna, morska) ponieważ chroni je:

 1. otoczka alginianowa

 2. proteazy, elastazy

 3. fosfolipazy

 4. LPS

5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez N.meningitidis

może przebiegać:

 1. jako schorzenie epidemiczne

 2. jako schorzenie ostre

 3. obydwie wyżej wymienione możliwości

 4. jako schorzenie przewlekłe

Stomatologia test III

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Epidemie meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

najczęściej wywołane są przez serotyp:

 1. A i C

 2. Z

 3. W 135

 4. nie ma związku między serotypem N. meningitidis a zachorowaniami epidemicznymi

 1. Egzotoksyna A wytwarzana przez szczepy Pseudomonas aeruginosa:

 1. hamuje syntezę białek

 2. wzmaga przyleganie bakterii do błon śluzowych

 3. powoduje wstępną kolonizację tkanki nabłonkowej

 4. umożliwia bakteriom przeżycie w środowisku

 1. Charakterystycznym objawem ostrego okresu rzeżączki u mężczyzn jest:

 1. owrzodzenie cewki moczowej

 2. obfita ropna wydzielina

 3. wysypka na skórze

 4. wszystkie wyżej wymienione objawy

 1. Moraxella catarrhalis może powodować:

 1. zapalenie ucha środkowego

 2. zapalenie zatok

 3. stany zapalne górnych dróg oddechowych

 4. wszystkie wyżej wymienione zakażenia

5. Powikłania po przebytej rzeżączce to:

 1. niepłodność

 2. zapalenie stawów

 3. zapalenie wsierdzia

 4. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test III

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Infekcje wywołane przez Neisseria gonorrhoeae mogą przebiegać jako:

 1. zapalenie kanału szyjki macicy i cewki moczowej

 2. zapalenie odbytu

 3. zapalenie gardła

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Drogi przenoszenia Pseudomonas aeruginosa w szpitalach (przy

zakażeniach szpitalnych) to:

 1. cewniki

 2. brudne ręce

 3. sprzęt wspomagający oddychanie

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Najczęstszą drogą zakażenia Neisseria meningitidis jest:

 1. droga kropelkowa

 2. droga płciowa

 3. droga parenteralna

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Pseudomonas aeruginosa wytwarza:

 1. alkaliczną proteinazę

 2. toksynę A

 3. elastzę

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. W przypadku meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

materiał do badań winien być transportowany:

 1. w temperaturze pokojowej

 2. w temperaturze 37˚ C

 3. schłodzony do temperatury 4˚ C

 4. temperatura w czasie transportu nie jest istotnym parametrem

Stomatologia test III

Grupa VI

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Piorunująca posocznica meningokokowa powoduje:

 1. zespół Waterhouse'a-Friderichsena

 2. TSS (toxic shock syndrom)

 3. SSS

 4. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

 1. Zabieg Crede'go stosuje się w profilaktyce:

 1. ostrej rzeżączki

 2. rzeżączkowego noworodkowego zapalenia gałki ocznej

 3. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

 4. w żadnym z wyżej wymienionych

 1. Okres wylęgania rzeżączki wynosi:

 1. 2-5 dni

 2. 10-14 dni

 3. powyżej 21 dni

 4. po 24 godzinach

 1. Zakażenie rogówkowo-spojówkowe o ciężkim przebiegu, prowadzące do

zmian destrukcyjnych rogówki oka jest spowodowane przez:

 1. Pseudomonas aeruginosa

 2. Neisseria meningitidis

 3. Streptococcus pneumoniae

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Pseudomonas aeruginosa może wywoływać:

 1. zapalenie ucha środkowego

 2. wrzodziejące zapalenie rogówki

 3. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 4. wszystkie wyżej wymienione


Pobierz dokument
stomatologia.test3.studia.3.rok.mikrobiologia.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron