zabawy integracyjne na dzień babci i dziadka, wf


TANIEC

 1. Taniec z balonem (babcia z dziadkiem):
  W zabawie uczestniczą pary- babcia/ dziadek z wnuczką/ wnuczkiem.
  Każda para otrzymuje balon, który umieszcza między różnymi częściami ciała (brzuchami, czołami, plecami). Ręce uczestnicy trzymają za plecami. Pary tańczą w rytm muzyki. Wygrywa ta para, która utrzyma swój balon najdłużej.
  Na zakończenie zabawy zwycięzcy otrzymują nagrody.

 2. Taniec integracyjny w parach pt.: "Zmień partnerkę":
  Babcie tańczą z dziadkami w parach. Na przerwę w muzyce dziadkowie
  zmieniają swoje partnerki. Z nowymi partnerkami tańczą w rytm muzyki
  do następnej przerwy w muzyce.

 3. Taniec na gazecie. Para otrzymuje gazetę jednakowej wielkości, na której rytmicznie tańczy. Gdy muzyka przestanie grać, należy złożyć gazetę na połowę i tańczyć dalej. Obszar do tańczenia staje się mniejszy. Z gry odpada ta para, która nie potrafi zmieścić się na wyznaczonym miejscu. Wygrywa para, która mieści się na najmniejszej powierzchni gazety.

 4. „Taniec integracyjny z czapeczką”
  Gra muzyka. Dzieci ustawione są w kręgu. Prowadzący zakłada na głowę czapeczkę
  i tańcząc wykonuje jakieś charakterystyczne ruchy - pozostali naśladują go. W pewnym
  momencie przekazuje czapeczkę w lewą stronę. Teraz osoba posiadająca czapeczkę
  wymyśla jakiś ruch a wszyscy go naśladują. Zabawa trwa aż czapeczka wróci do
  prowadzącego.

 5. Taniec komplementów Taniec w dwóch kręgach parami. Tańczy każdy z każdym. W trakcie tańca następuje wymiana komplementów.

 6. Taniec z numerem Panowie losują numer z jednego koszyka, panie z drugiego. Po zatańczeniu z wylosowanym partnerem oddają numerki do koszyków i losują kolejnego

 7. taniec z rzeczą z torebki Wszystkie panie wkładają do kosza/ pudełka coś ze swojej torebki. Panowie losują po jednej rzeczy i szukają właścicielki, z którą mogą zatańczyć.23

 8. Taniec z balonem Jedna osoba ma przyczepionego do nogi balon. Druga osoba ma za zadanie przebić balon innej pary uważając, by ktoś inny nie przebił im swojego. Para bez balonu odpada z gry.

 9. Taniec z przeszkodami Pary tańczą pomiędzy butelkami plastikowymi. Która para jakąś przewróci odpada z gry.

 10. Taniec z kartonikami Prowadzący rozkłada na podłodze kolorowe (kwadratowe lub w kształcie koła) kartoniki takiej wielkości, by zmieściła się na nich jedna para. W czasie trwania muzyki pary tańczą pomiędzy kartonikami (jeżeli któraś nadepnie na kartonik odpada z gry). Gdy muzyka przestaje grać, każda para stara się stanąć na wolnym kartoniku. Para, która nie znalazła kartonika, odpada z gry. Liczba kartoników jest mniejsza niż ilość tańczących par.

 11. Znajdź swoją parę Tancerka dostaje połówkę wyciętego z papieru serca. Drugą połówkę dostaje tancerz. Ich zadaniem jest znaleźć się w tańcu. Tancerze mogą dostać przepołowione symbole, cytaty, przysłowia, np. „stara miłość”, „nie rdzewieje”

 12. Okradziony Gdy ktoś nie znalazł partnera do tańca, podchodzi do tańczącej pary, klaszcze w dłonie i „porywa” partnera. „Okradziony” klaszcze tak samo przy innej parze28. Wariant 1: Tańczący z miotłą/ chustą/ innym przedmiotem przekazuje ją parze, porywając jednego z partnerów. Wariant 2: Tańczący z koszem z cukierkami częstuje się „dla osłody” i poszukuje nowego partnera przekazując kosz.

 13. Taniec z krzesłami.
  (Na środku sali ustawiamy krzesła, o jedno mniej niż uczestników zabawy. Dzieci tańczą wokół krzeseł. Gdy muzyka milknie dzieci starają się usiąść na krześle. Odpada to dziecko, które nie zajęło miejsca na krześle).

 14. Taniec z kapeluszem Od pary do pary dodawany jest kapelusz (nakładany jest na głowę jednemu z tańczących). Para, która jest w posiadaniu kapelusza, musi odpaść, gdy muzyka umilknie. Gdy muzyka milknie

Wszyscy muszą ukucnąć. Kto nie zdąży odpada z gry.
Prowadzący wymieni jakąś liczbę. Pary muszą się złączyć w podaną liczbę. Kto zostanie odpada z gry
Należy przynieść prowadzącemu: coś zielonego, coś miękkiego, coś z papieru, itd.

KONKURSY

 1. Konkurs pt.: "Czyj to wnuczek, czyja wnuczka?" - rozpoznawanie głosu
  wnuczka przez babcie i dziadków

  Babcia (dziadek) siada z zawiązanymi oczami na krześle ustawionym na środku sali. Kilkoro dzieci ustawia się w rzędzie przed babcią (dziadkiem). Zadaniem dorosłej osoby jest rozpoznać po głosie swojego wnuczka lub wnuczkę. Zadaniem dzieci jest tak modulować swoim głosem, aby dziadkowie ich nie rozpoznali. Dzieci mówią tekst: to ja, to ja Twoja wnuczka ( Twój wnuczek).

 2. Konkurs pt.: "Ekologiczny strój dla wnuczka / wnuczki". (Wykonać
  najdokładniej, na czas)

  W zabawie tej uczestniczą pary- wnuczka / wnuczek z babcią/ dziadkiem. Dorosły uczestnik konkursu otrzymuje 1 rolkę papieru toaletowego. Zadanie polega na jak najdokładniejszym ubraniu (owinięciu) wnuczka lub wnuczki przez babcię / dziadka, od stóp do szyi. Wygrywa ta para, która wykona zadanie najdokładniej i w najkrótszym czasie.

 3. Babcia z wnuczką otrzymują kawałek włóczki, która szybciej zrobi kłębek ta wygrywa. Oceniają dziadkowie.

 4. Babcia (ewentualnie wnuczka ) otrzymuje igłę, nitkę, guzik i tkaninę, która babcia (wnuczka)szybciej i poprawnie przyszyje guzik ta wygrywa. Oceniają dziadkowie.

 5. Dziadek ma zawiązać kokardę na głowie wnuczki lub zrobić jej kucyki. Oceniają babcie.

 6. Wnuczka ma zawiązać krawat na szyi dziadka. Oceniają babcie.

 7. Dziadek (babcia)obiera jabłko, wygrywa najdłuższa obierka. Oceniają babcie (dziadkowie).

Wyścigi konne
Dzieci siedzą na dywanie w siadzie skrzyżnym, słuchają relacji nauczyciela z wyścigów konnych i wykonują wszystkie gesty za nauczycielem:
Konie podchodzą do startu /wolno, miarowo uderzają dłońmi o kolana, raz w lewe, raz
w prawe/ jeden kuleje /jedno dziecko uderza niemiarowo/.
Bomba w górę - bum! /dzieci wyraźnie wymawiają BUM! unosząc jedną dłoń w górę/.
Poszły /bardzo szybko uderzają dłońmi o kolana raz w prawe, raz w lewe/,
Zakręt w prawo / ostro przechylają się w prawo nie przestając uderzać w kolana/,
zakręt w lewo /przechylają się w lewo/.
Przeszkoda /wymawiając HOP! Udają przeskok przez płot (ręce ułożone jak w skoku do wody)/.
Konie pędzą po moście /pięściami uderzają w piersi/, po wodzie /pięściami uderzają o napuszone policzki/, rów z wodą /wymawiają PLUM! uderzając dłońmi o podłogę/.
Biegną dalej /cały czas szybko uderzając dłońmi o kolana/.
Meta już blisko, kto będzie pierwszy? /dzieci uderzają coraz szybciej/.
Meta! /dzieci padają zmęczone/.

FANTY

 1. Gdzie upadł klucz Uczestnicy ustawiają się w szeregu i zasłaniają sobie oczy. Prowadząca rzuca na podłogę klucz. Każdy z uczestników idzie w kierunku miejsca, w którym powinien leżeć klucz. Na sygnał prowadzącego wszyscy zdejmują opaski. Osoba, która stoi najdalej daje fant

 2. Piosenka po kole Uczestnicy siedzą w kole. Wskazany przez prowadzącego rozpoczyna śpiew znanej piosenki. Śpiewa tylko jeden wyraz. Piosenkę kontynuuje jego prawy sąsiad. On też śpiewa tylko jeden wyraz, potem śpiewa następny uczestnik itd. Piosenka krąży po kole. Wcześniej umawiamy się których wyrazów nie należy śpiewać (zamiast nich śpiewa się tra-la-la). Kto się pomyli daje fant.

 3. ,,Krążące pudełko”
  Dzieci stoją w kole. W czasie trwania muzyki krąży pudełko. gdy muzyka milknie osoba u której pudełko się znajduje, wyjmuje jeden los, na którym zapisane jest zadanie. Należy zadanie wykonać i zabawa zaczyna się od początku. (Przykładowe zadania: zaszczekaj jak mała psinka, złóż życzenia wybranej osobie, podaj rękę wszystkim osobom, których imię zaczyna się na P itd.)

 4. Parząca łyżeczka
  Uczestnicy ustawieni są w luźne koło. Prowadzący klaszcze, śpiewa lub gra na jakimś instrumencie (wykorzystuje magnetofon). W tym czasie w kole podawana jest z rąk do rąk łyżeczka. Nieoczekiwanie prowadzący przerywa muzykę i w tym momencie następuje przerwa w podawaniu łyżeczki. Ten, w którego rękach znajduje się „parząca łyżeczka” daje fant.

sposoby wykupywania fantów

Zaśpiewać dowcipnie swój życiorys

Zgasić świeczkę odpowiednio gwiżdżąc znaną piosenkę

Zaśpiewać alfabet każdą literę na inną melodię /zastosować melizmaty/

Przedstawić przysłowie w formie opery /może pomóc kilka osób/

Dyrygować do muzyki z płyt

Zanucić piosenkę - reszta zgaduje jej tytuł

Przeprowadzić grę lub zabawę muzyczną

Zatańczyć do muzyki mechanicznej

Naśladować grę na wyimaginowanym instrumencie muzycznym8

Zaimprowizować melodię do podanego tekstu słownego

Naśladować ruch i dźwięk parowozu

Przeczytać urywek artykułu z gazety zmieniając go w operową arię

Każdemu inaczej się ukłonić, stosując taneczne ruchy

Dyrygować w przesadny sposób niewidoczną orkiestrą

Zaśpiewać piosenkę przekształcając ją w rytm walca, tanga, oberka, krakowiaka

Zaśpiewać stosując wyłącznie intonacje poszczególnych liter alfabetu

Zaśpiewać stosując liczenie od 1 do 20
 1. Gra "Życiowa szansa”:
  Nauczycielka wybiera pierwszego gracza. Zaprasza na środek, gdzie
  stoją dwa krzesła odwrócone do siebie tyłem. Jedno krzesło zajmuje
  gracz, drugie zaś gracz telefoniczny wybrany przez gracza (n.
  zmierza do tego by graczem telefonicznym był właściwy dziadek lub
  babcia, lub odwrotnie, dla babci lub dziadka odpowiedni wnuk).
  Komputer losuje pytanie (gra pozytywka). N. kieruje pytanie do
  gracza telefonicznego (w tym czasie gracz zakłada słuchawki na
  uszy), gdy udzieli odpowiedzi, na to samo pytanie odpowiada gracz.
  Zgodne odpowiedzi nagradzane są brawami. Następuje losowanie
  kolejnego gracza (wybierani są na zmianę raz dziecko, raz osoba
  dorosła). I postępujemy podobnie jak wcześniej. W zabawie powinny
  brać udział kolejno wszystkie dzieci.
  Oto przykłady pytań:
  Dziedzina ,"Moi dziadkowie" (pytania kierowane w pierwszej
  kolejności do dziecka):

  -Jaką piosenkę babcia (dziadek) śpiewa najczęściej?
  -Czy twoja babcia nosiła warkocze, gdy była dzieckiem?
  -Czy twoja babcia jest kobietą?
  -Czy twoja babcia (dziadek) oglądała bajki w telewizji, gdy była dzieckiem?
  -Ile nóg ma ukochane zwierzątko babci?
  -Jakie kwiaty lubi najbardziej twoja babcia?
  -O czym marzy twoja babcia (dziadek)?
  -Jakie ciasto lubi najbardziej twój dziadek?
  -Czy twoja babcia jest kochana?
  -Do czego potrzebna jest babcia (dziadek)?
  -Jaki serial telewizyjny ogląda babcia?

  Dziedzina ,"Mój wnuk, moja wnuczka" (pytania kierowane w pierwszej
  kolejności do dziadków):
  -Co jest największym przysmakiem wnuka (wnuczki)?
  -Jaki program telewizyjny lubi najbardziej oglądać wnuk?
  -Jakie zwierzątko ma w swoim domu wnuk?
  -Lody o jakim smaku lubi wnuczka najbardziej?
  -Jaki kolor czapki ma wnuczka?
  -Jak ma na imię koleżanka wnuczki?
  -Do której grupy uczęszcza wnuk?
  -Jaką zabawkę pragnie mieć wnuk?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wiersze na Dzień Babci i Dziadka, Dokumenty(1)
Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka, Praca, dzień Babci
Babcia2(1), dokumenty, SCENARIUSZE RÓŻNE PRZEDSZKOLE, SCENARIUSZE NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
scenariusze na Dzien- Babci i Dziadka, Scenariusze uroczystości
piosenki i wiersze na dzien babci i dziadka
Scenariusz Na Dzień Babci i Dziadka, scenariusze
Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka
Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka-2011, Praca, dzień Babci
Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka zmienione
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA(2), dzień babci i dziadka
wiersze na dzien babci i dziadka
Na dzień babci i dziadka, pomoce dydaktyczne od anki, pomoce dydaktyczne od moni, prace plastyczne
Dla mojej babci(1), dokumenty, SCENARIUSZE RÓŻNE PRZEDSZKOLE, SCENARIUSZE NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA
WIERSZe na dzien babci i dziadka, SZKOLA, INSCENIZACJE I SWIETA
scenariusze zajęc na dzień babci i dziadka, Scenariusze zajęć

więcej podobnych podstron