Scenariusz imprezy rekreacyjne dla uczniów gimnazjum im

Scenariusz imprezy rekreacyjne dla uczniów gimnazjum im. Św. S. Kostki w Kamieniu

 

Tytuł imprezy: Witaj Wiosno!!!

Termin: 21.03.2014r.

Godz.: 10.00

Miejsce: hala sportowa w zespole szkół im. Św. S. Kostki w Kamieniu

ORGANIZATORZY: nauczyciele wychowania fizycznego

Konkurencje:

 1. Rzut piłką lekarską

 2. Tor przeszkód

 3. Skoki na skakance.

 4. Kręcenie hula- hop

 5. Skok w dal

 6. Siłowanie na ręce

 7. Rzuty piłką do kosza

 

Regulamin:

 

1.    Nazwa imprezy  ,,Witaj Wiosno!!!”.

2.    Cel imprezy – integracja społeczności szkolnej, tworzenie nowej tradycji szkoły, aktywne i bezpieczne obchody Pierwszego Dnia Wiosny.                           

3.    Organizatorzy i sponsorzy imprezy- nauczyciele wychowania fizycznego, Rada Rodzicielska, wójt gm. Kamień

4.    Gospodarz imprezy- samorząd szkolny oraz opiekun samorządu.

5.    Termin i miejsce realizacji imprezy- 21 marca 2014 , Kamień, Zespół Szkół im św. S. Kostki w Kamieniu (hala sportowa).

6.    Zasady uczestnictwa: uczestnikami mogą być uczniowie gimnazjum w Kamieniu, a także goście honorowi , osoby biorące udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach są zobowiązaniu do posiadania odpowiedniego stroju, wszyscy muszą przestrzegać regulaminu.

7.    Sposoby ogłaszania wyników i przyznawania nagród- Pod koniec imprezy sędziowie po podliczeniu pkt ogłoszą wyniki i rozdadzą nagrody i dyplomy.

8.    Postanowienia końcowe - organizator zastrzega sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora, nieprzestrzeganie zasad zwartych w regulaminie będzie karane wycofaniem z imprezy.

Zgoda

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka:

………………………………………………… w imprezie organizowanej z okazji powitania wiosny pt. ,,Witaj Wiosno!!!” w dn. 21.03.2014 (w godz. od 10:00- 15:00). Oświadczamy że dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do aktywnego udziału w konkurencjach, które są przewidziane w programie imprezy. Telefon kontaktowy do rodziców:…………………………..……………….

……………….,dnia……………….. podpisy rodziców:

………………………………………….

………………………………………….

Plan imprezy:

10:00- uroczyste powitanie przybyłych gości.

10:10- krótkie przedstawienie pt. ,, Pożegnanie z Marzanną”.

10:35- pokaz mody wiosennej.

11:00- taniec z gwiazdami.

11:20- zawody sportowe dla klas I- III gimn.

13:00- zakończenie rozgrywek

13:15- mały ,,poczęstunek”

13:40 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

14:00- zakończenie imprezy

Zażalenie

1. Składający skargę:

Nazwisko: Imię: ……………..……………………………….

Adres: ……………………………………………………………

Kod pocztowy:………………………………………….

Miasto: …………………………

Kraj: ………………………..

Numer telefonu: E-mail: ………………………………….

2. Skarga dotyczy:

Organizator imprezy: nauczyciele wychowania fizycznego gm. Im. Św. S. Kostki w Kamieniu

Planowany czas i miejsce imprezy: 21.03.2014r., hala sportowa przy Zespole Szkół im. Św. S. Kostki w Kamieniu

3. Krótki opis zdarzenia, z powodu którego składa Pan/Pani skargę (np. odwołanie

imprezy): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….

(własnoręczny podpis)

Zaproszenie

  Mamy zaszczyt zaprosić …………………………………………………………………na uroczyste powitanie wiosny pt. ,,Witaj Wiosno!!!”, które odbędzie się 21 marca 2014 roku na hali sportowej w Zespole Szkół im. Św. S. Kostki w Kamieniu o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy!!!

…………………………… dnia ……………………

………………………………………………………………………

(nazwa szkoły)

…………………………………………………………………………………….

(adres szkoły)

Zespół Szkół im. Św. Stanisława kostki w Kamieniu

ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Imię i nazwisko ucznia

(drukowanymi literami)

Klasa Dyscyplina sportowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieczęć szkoły Dyrektor Szkoły

Wzór druku zgłoszenia indywidualnego do udziału w zawodach sportowych

…………………………… dnia ……………………

Zespół Szkół im. Św.

Stanisława Kostki w Kamieniu

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Nazwisko i imię ucznia

…………………………………………………………………………………………………..

Szkoła

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Klasa

…………………………………………………………………………………………………..

Dyscyplina sportowa

……………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica

…………………………………………………………

Preliminarz

_____________________________________________________________________

(rodzaj imprezy, organizator, termin, miejsce)

 1. Informacja wstępne:

Rodzaj imprezy: powitanie wiosny pt. ,,Witaj Wiosno!!!”

Miejsce: hala sportowa w Zespole Szkół im, św. S. Kostki w Kamieniu

Czas imprezy: 21.03.2014r.

Liczba uczestników imprezy: 137

Ilość osób biorących udział w zawodach: 39

 1. Wydatki:

L.p. Rodzaj wydatków Ogólnie poniesiony koszt
Nagrody 450 zł
Zaproszenia, dyplomy 60 zł
Ubezpieczenie 1950 zł
Wyżywienie 300 zł
Razem: 2760 zł
 1. Wpływy:

Kwota dotacji z urzędu gminy 3000 zł
Razem: 3000 zł
 1. Pozostałe po imprezie środki zostaną wykorzystane na:

- zakup nowych książek do szkolnej biblioteki

Impreza zostanie rozliczony w książce finansowej jednostki organizującej.

_________________________

(podpis organizatora)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusz konkursu czytelniczego dla uczniow gimnazjum pt basniopisarze 1242802083, Dokumenty, Dok
SCENARIUSZ DROGI KRZYŻOWEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM
Scenariusz imprezy rekreacyjnej dla studentów drugiego roku turystyki i rekreacjui
Blokersi Scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla uczniow gimnazjum
Szansa to dobre slowo Scenariusz przedstawienia profilaktycznego dla uczniow gimnazjum
starożytne cywilizacje 4, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
nieznany żołnierz B, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
Scenariusz zabawy andrzejkowej dla uczniów kl, Scenariusz zabawy andrzejkowej dla uczniów kl
Scenariusz zabawy andrzejkowej dla uczniów kl, Scenariusz zabawy andrzejkowej dla uczniów kl
Impuls Wychowawczy Program Autorski Dla Uczniow Gimnazjum Klasa Humanistyczna
starożytne cywilizacje 3, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
starożytne cywilizacje 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy I, dla klasy I C sprawdz
piłsudski2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
materiały na sprawdzian II wojna, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III
impuls wychowawczy program autorski dla uczniow gimnazjum klasa humanistyczna
Scenariusz przedstawienia teatralnego dla uczniów nauczania zintegrowanego
KONKURS MATEMATYCZNY W LUBELSKIM DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2011, Konspekty szkolne i zad
Dzień sportu - scenariusz imprezy, Rekreacja, Imprezy rekreacyjne - scenariusze
niepodleglość 2, materiały z historii dla uczniów gimnazjum, klasy III

więcej podobnych podstron