Referencje dla kandydata na księgowego

REFERENCJE DLA KANDYDATA NA KSIĘGOWEGO
.............., dnia .................................................................

(adres osoby zwracającej się

z prośbą o referencje)Niniejszym pragnę potwierdzić, że Pan ................................................................ (imię i nazwisko) zatrudniony był w naszym przedsiębiorstwie ................................... (nazwa) w ciągu ostatnich czterech lat. W tym czasie wykazał się wyjątkową zdolnością w rozwiązywaniu problemów, a także przyczynił się do unowocześnienia naszego działu księgowości. Jego bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości i finansów będzie korzystne dla każdego przedsiębiorstwa potrzebującego tego typu usług. Pracując u nas okazał się być człowiekiem godnym zaufania, stawiającym ponad wszystko interes firmy. Dzięki swojej pracy i cierpliwości zarówno w stosunku do przełożonych, jak i podwładnych jest idealnym wzorem pracownika. Gdyby zechciał, zawsze może liczyć na pracę w naszej firmie, jeśli pojawi się ponowne zapotrzebowanie na tym etacie. Każdej firmie mającej zamiar zatrudnić Pana ............................... (imię i nazwisko) mogę dać moje jak najlepsze referencje. Sądząc po jego dotychczasowych sukcesach w naszej firmie, nie wątpię o jego przyszłych zasługach w każdej nowej firmie.Z poważaniem,


..........................

(podpis)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Referencje dla kandydata na ksi Nieznany
Referencje dla kandydatki na sekretark ea
Referencje dla kandydatki na se Nieznany