Referencje dla kandydatki na sekretark ea

REFERENCJE DLA KANDYDATKI NA SEKRETARKĘ

......................., dnia ...................

Adresat: ......................................


Szanowni Państwo,


Panią ...................................... (imię i nazwisko) mogę szczerze polecić jako wysoko wykwalifikowaną sekretarkę. Pracowała dla mnie w okresie ................................ (od ..... do ......). W tym czasie wykazała się jako osoba skuteczna, dobrze zorganizowana i taktowna w stosunku do wszystkich, z którymi przyszło jej współpracować.

Nawet przez moment nie wahałam się z udzieleniem jej referencji.Z poważaniem,

...............................................

(podpis)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Referencje dla kandydata na ksi Nieznany
Referencje dla kandydata na księgowego
Referencje dla kandydatki na se Nieznany