karta oceny ryzyka na stanowisku pracy

Pobierz dokument
karta oceny ryzyka na stanowisku pracy.rtf
Rozmiar 136,3 KB

KARTA ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

WEDŁUG POLSKIEJ NORMY PN-N-18002/2000


Zakłady mięsne „JANDAR”

sp.z o.o

KARTA OCENY RYZYKA
ZAWODOWEGO
NA STANOWISKU PRACY

Data ; 29.10.07

numer karty 1

Sporządził ; PAWEŁ PALIGA

Stanowisko pracy:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY


Zatwierdził :

Charakterystyka stanowiska pracy magazyniera ;

Praca w dużym magazynie na stanowisku pracownika magazynowego:

-operowanie wózkiem widłowym

- realizowanie zamówień

- kontrola stanów magazynowych.

- kontrola jakościowa towaru

-obsługa komputerów

-obsługa maszyn pakujących

- pakowanie próżnioweLp.

Zdarzenie

Przyczyna zagrożenia

Skutki zagrożenia

Ocena parametru „P”

Ocena parametru „S”

Oszacowane ryzyko

Działania obniżające

ryzyko

1.

Kontakt pracownika z elementami będącymi lub mogącymi znaleźć się pod napięciem

- niewłaściwa izolacja i połączenie przewodów,

 • nieprawidłowe wyłączniki,

 • uszkodzony osprzęt elektryczny wózka

poparzenie, migotanie komór serca,

śmierć

3

7

1,5 - 48 (akceptowalne)

Wzmożona uwaga – sprawność urządzeń

2.

Kontakt pracownika z elementami ostrymi i wystającymi

- nieuwaga,

 • nieostrożność,

 • niestosowanie rękawic ochronnych przy ręcznych pracach transportowych

skaleczenia zwłaszcza kończyn górnych

3

3

(akceptowalne)

Stosowanie bezpiecznych metod pracy, środki ochrony indywidualnej

4.

Upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia w miejscu wykonywania pracy

- zła organizacja pracy,

- nieporządek panujący na stanowisku pracy,

- pośpiech

skaleczenia, zadrapania, stłuczenia,

złamania lub zwichnięcia kończyn

6


1


(akceptowalne)

Wzmożona uwaga

Odpowiednie obuwie

5.

Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo – kostnego) przez przenoszenie i podnoszenie towaru

- niestosowanie norm dotyczących przenoszenie i podnoszenia

schorzenia układu kostnego (zwyrodnienia kręgosłupa i stawów)

1

3

(akceptowalne)

Poprawna postawa przy wykonywaniu pracy

6.

Uderzenie przez spadający towar w czasie magazynowania i transportu

-niezachowanie odległości miedzy składowanym towarem, umożliwiającej stosowanie środków transportowych oraz bezpieczne operowanie tymi środkami

-źle ułożony i zamocowany towar podczas

magazynowania i transport

ogólne potłuczenie ciała,

złamania kości,

śmierć

0,5

3

(akceptowalne)

Zalecana ostrożność,

Prawidłowe układanie i magazynowanie towaru

7.

Uderzenie przez spadający towar

 • nieprawidłowo ułożony towar,

 • niestabilne układanie towaru, bez uwzględnienia środka ciężkości, niezapobiegające ich wywróceniu lub spadnięciu,

ogólne potłuczenie ciała,

złamania kości,

śmierć

1

3

(akceptowalne)

Prawidłowe układanie towaru

8.

Potrącenie przez środki transportu

 • - źle wyznaczone drogi transportu,

 • nieuwaga,

 • nieostrożność

potłuczenia,

złamania kości

7

15

48 - 270

(średnie)

Zalecana ostrożność

9.

Przewrócenie wózka

 • - przewożenie ładunku w innym miejscu niż najniższe położeniu wideł,

potłuczenia,

złamania kości,

śmierć

0,1

7

(akceptowalne)

Kontrola nad sprawnością urządzenia ,

zalecana ostrożność

10.

Pożar lub wybuch

 • - zaprószenie ognia

 • - brak prawidłowo działającej instalacji wózka w zabezpieczenia przeciwwybuchowe

poparzenia,

śmierć

0,1

3

(akceptowalne)

Szkolenia

11.

Praca w zmiennych warunkach mikroklimatycz-nych

 • - praca w klimacie zimnym

 • ( chłodnia od 4' do 8' )


 • przeziębienie,

odmrożenia,6

1

(akceptowalne)Odpowiednie ubrania w zależności w jakim pomieszczeniu się znajdujemy

12.

Stres psychospołeczny

 • narzucone tempo pracy,

 • praca na zmiany

osłabienie psychiczne,

przemęczenie fizyczne, konflikty,

złe samopoczucie pracownika

3

1

(akceptowalne)

stałe doskonalenie organizacji pracy, optymalizacja

własnych stanowisk pracy,

umiejętności pracy zespołowej13.

Uderzenie o nieruchome elementy

-wejścia, dojścia, wyposażenie stanowiska

Drobne urazy całego ciała, siniaki

3

1

(akceptowalne)

Prawidłowa organizacja prac, zalecanie ostrożności14.

Oświetlenie

Lampy w pomieszczeniu pracy

Uszkodzenie narządu wzroku

0,5

1

Poniżej 1,5

(zanie-dbywalne)

Oświetlenie zgodne z wymaganiami dla danego stanowiska15.

Wymuszony kontakt z wilgocią

Wilgotne produkty

Choroby skóry

6

1

(akceptowalne)

Środki ochrony indywidualnej

16.


Hałas

Prace przy maszynach

83 db

Utrata słuchu

6

3

(akceptowalne)

Stosowanie środków ochrony indywidualnej,

Zatyczki do uszu


17.

Oparzenie

Prace przy maszynach zgrzewających

Uszkodzenie naskórka u dłoni

1

3

(akceptowalne)

Stosowanie środków ochrony indywidualnej,

Rękawice ochronne


18.

Promieniowanie jonizujące

Praca przy komuterze

Bóle głowy i oczów

0,5

1

(zanie-dbywalne)

Stosowanie osłon na komutery

( Antypriomienio-twórcze)


19.

Srodki myjące i dezynfekujące

Wdychanie unoszących się oparów

Bóle głowy,

Bóle brzucha,

wymioty

1

1

(zanie-dbywalne)

Stoswanie środków ochrony indywidualnej,

Maski na usta nos


Ocena parametru P- prawdopodobieństwo


Wartość

Opis

Szansa

10

Bardzo prawdopodobne

50% (1 na 2)

6

Całkiem możliwe

10% (1 na 10)

3

Mało prawdopodobne ale możliwe

1% (1 na 100)

1

Tylkko sporadycznie możliwe

0,1% (1 na 1000)

0,5

Możliwe do pomyślenia

0,01% (1 na 10 000)

0,2

Praktycznie niemożliwe

0,001% ( 1 na 100 000)

0,1

Tylko teoretycznie możliwe

0,0001% (1 na 1000 000)Ocena parametru S – potencjalne skutki zagrożeń


Wartość

Strata

Straty ludzkie

Straty materialne

100

Poważna katastrofa

Wiele ofiar śmiertelnych

Powyżej mln PLN

40

Katastrofa

Kilka ofiar śmiertelnych

5-25 mln PLN

15

Bardzo duża

Ofiara śmiertelna

500 tyś – 5 mln PLN

7

Duża

Ciężkie uszkodzenie ciała

25-500 tyś PLN

3

Średnia

Absencja

5-25 tyś PLN

1

Mała

Udzielenie pierwszej pomocy

Poniżej 5 tyś PLN


Orientacyjna jakościowa ocena ryzyka R


Wartość

Ryzyko

Poniżej 1,5

Zaniedbywalne

1,5 – 48

Akceptowalne

48 – 270

Średnie

270 – 1440

Poważne


Pobierz dokument
karta oceny ryzyka na stanowisku pracy.rtf
Rozmiar 136,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY, Ocena ryzyka zawodowego(2)
karta oceny ryzyka na stanowisku pracy
9.3.5 karta oceny ryzyka na stanowisku pracy, Analiza i ocena zagrożeń
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY[1], KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY SPAWACZA
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY kierowca samochodu ciężarowego
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU - PUSTA, BHP
035 Karta oceny ryzyka kucharza, organizacja-pracy
Karta oceny ryzyka dla stanowiska Kierowca przewożący materiały niebezpieczne, oceny ryzyka zawodowe
036 Karta oceny ryzyka dozorcy, organizacja-pracy
034 Karta oceny ryzyka ksiegowej, organizacja-pracy
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY, KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU