Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, Sesja, PKM-semestr 2, PKM, pytania


7)Wyprowadzić wzór na moment dokręcenie śruby?

M=Mτ + M ; Mτ=1/2ds⋅Q⋅tg(ϕ±ρ) ; M=0,5⋅dm⋅Q⋅μm

M=1/2ds⋅Q⋅tg(ϕ±ρ)+1/2dm⋅Q⋅μm Mτ-moment obrotowy wynikający z oporu jaki stawia nakrętka. M-moment oporu wynikający z przesuwania się nakrętki. Dm - średnica powierzchni styku ,μm- wsp tarcia pomiędzy powierzchniami

8)Przedstawić sposoby zabezpieczenia nakrętki przed odkręceniem? A)podkł sprężysta B)nakrętka koronkowa z zawleczką, C) podk odginane, D) podkł odginane, E) podkł ząbkowane F) sprężyny G) dodatkowe wkręty H) przeciwnakrętek

11)Co to jest samohamowność gwintu?

0x08 graphic
ρ-pozorny kąt tarcia, Q-siła bierna ,F-siła obwodowa. F=Q⋅tg(γ±ρ) Połacze- nie śrubowe będzie samohamowne w przypadku gdy dowolnie duża siła Q obciążająca śrubę, nie powoduje jej obrotu. Gwint jest samohamowny gdy

0x08 graphic
γ≤ ρ 12)Omówić zasadę funkcjonowania połączenia wciskowego.

N=dz-Dw N- wcisk ujemny

{Nmax=dzmax -Dwmin

{Nmin=dzmin -Dwmax Połączenie wciskowe powstaje w wyniku montażu części o większym wymiarze zewnętrznym (np. czopa wałka) z częścią o mniejszym wymiarze wewnętrznym. W zależności od technologi montażu rozróżnia się połączenia wtłaczane i skurczowe (na gorąco)

19)Omówić typy łożysk tocznych Łożyska poprzeczne a)łoż kulkowe - zwykłe, Do iskrowników, Skośne 1 i 2 rzędowe, Skośne 1rzędowe 2kierunkowe, Skośne wahliwe. b)łoż wałeczkowe - Walcowe, Walcowe wielo rzędowe, Igiełkowe, Złożenia igiełkowe, Stożkowe, Baryłkowe. Łożyska wzdłużne a)łoż kulkowe - 1 i 2kierunkowe, 1 i 2kierunko z pierścieniem kulistym i podkładką. B)łoż wałeczkowe -złożenia igiełek, baryłkowe.

20)Pokazać schemat doboru łożyska tocznego

1)Obliczenie wartości sił czynnych -osiowej Fo i promieniowej Fr. 2) Ustalenie wielkości obrotów

n≤10 statyczne | n>0 -dynamiczne.

3)Obliczenie obciążenia zastępczego.

Po=Xo⋅Fr+YoFo | P=X⋅Fr+y⋅Fo

Yo-wsp obciążenia zależy od Fo/ϖ=0.003, x i yzależą od Fo/Fr. 4)Wyznaczenie nośności so-liczba bezpieczeństwa

Co=So⋅Po | L=1660/n(c/p)^q=Cmin=sqrt((Lnp^2)/1660)

5)Dobór łożyska cτ≥Co min | C łoż =Cmin

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
PNOM NOTATKI na exam, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
Wytrzymałość na rozciąganie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se

więcej podobnych podstron