cw 1 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia

Pobierz dokument
cw.1.zad.pomoc.dla.studenta.mikro.i.doc
Rozmiar 30 KB

Zadania z wprowadzenia do mikroekonomii

 1. Dopasuj definicje do następujących pojęć
  a. zasoby ludzkie.
  b. środki produkcji.
  c. dobra wolne.
  d. koszt alternatywy.
  e. towar.
  f. zasoby kapitału rzeczowego.
  g. krzywa transformacji,
  h. rzadkość.
  i. mikroekonomia.
  j. makroekonomia,
  k. ekonomia pozytywna.
  1. ekonomia normatywna.

1. Produkt pracy ludzkiej przeznaczony na wymianę.
2. Gałąź ekonomii zajmująca się badaniem procesów podejmowania decyzji przez poszczególne podmioty gospodarcze.
3. Luka (asymetria) między zapotrzebowaniem ludzi na dobra a ograniczonymi zdolnościami ich wytworzenia.
4. Najlepsza możliwość utracona w wyniku dokonanego wyboru.
5. Pracownicy wraz ze swoimi talentami, umiejętnościami i doświadczeniem.
6. Sądy ekonomiczne oparte na subiektywnym systemie wartościowania oraz istniejących
normach i wzorcach.
7. Dział ekonomii zajmujący się badaniem gospodarki narodowej jako systemu gospodarczego.
8. Dobra dane przez naturę, których cena wynosi O (zero).
9. Wyjaśnia realne zjawiska gospodarcze oraz funkcjonowanie systemu gospodarczego
bez formułowania ocen. Czy osiągnięte wyniki są dobre, czy złe?
10. Wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych będące wytworem pracy człowieka
11. Środki, z których wytwarza się dobra, lub takie, które zużywa się w trakcie świadczenia
usług.
12. Wszystkie możliwe kombinacje ilościowe dwóch dóbr, jakie mogą być jednocześnie
wytworzone przez ten sam zespół czynników produkcji, gdy wszystkie zasoby są w pełni i w najlepszy sposób wykorzystane.

2 Proszę uzupełnić niżej podane zdania.

1. Ekonomia jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się dokonywaniem (wyborów / przekształceń) spośród (zasobów / strumieni) dóbr (wolnych / rzadkich) w celu zaspokajania nieograniczonych potrzeb oraz podziału między członków społeczeństwa.
2. Najważniejsze niezgodności między ekonomistami dotyczą analizy (pozytywnej / normatywnej).
3. Modele, które opisują zdarzenia ekonomiczne, należą do ekonomii (pozytywnej / normatywnej).


3 Wskaż, czy dane stwierdzenie ma charakter stwierdzenia pozytywnego czy też stwierdzenia normatywnego.

2. Stopa inflacji jest to procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach.
3. Należy bardziej równomiernie dzielić dochód naszego kraju.
4. W ostatnim czasie cena euro wzrosła na międzynarodowym rynku walutowym.
5. W ostatnim okresie stopa inflacji jest zbyt wysoka.
6. W okresie transformacji w Polsce sprywatyzowano wiele przedsiębiorstw państwowych,
7. Place realne w sferze budżetowej są zbyt niskie.
8. Stopa bezrobocia w Polsce w ostatnich latach wzrosła.


 


Pobierz dokument
cw.1.zad.pomoc.dla.studenta.mikro.i.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cw 2 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw3 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw4 zad, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
cw6 zad1, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
wskazniki elastycznosc popytu i podazy, pomoc dla studenta, mikro i makroekonomia
Badanie Rynku, POMOC DLA STUDENTA
ćw 3 dla studentów
Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia, Dla Studentów, Makroekonomia
Wzrost i rozwój gospodarczy, Dla Studentów, Makroekonomia
ZADANIA NA ZALICZENIE Z MIKRO DLA STUDENTÓW
Makroekonomia ćwiczenia, Dla Studentów, Makroekonomia
dla studentow 3-cw, formularz diagnozy, Formularz: Diagnoza fitosocjologiczna

więcej podobnych podstron