2004, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY


Test z Interny z 2004-06-02. V Rok

 1. Najczęstsza lokalizacja śluzaka:

 1. lewa komora

 2. ujście aorty (albo coś w tym stylu)

 3. lewy przedsionek

 4. prawy przedsionek

 5. tak samo często w LP jak i w PP

 1. 30-letnia narkomanka (heroinę sobie iv. bierze od jakiegoś czasu) przychodzi do lekarza z opuchniętą, ciepłą, bolącą nogą i szmerem nad zastawką trójdzielną. Rozpoznanie:

 1. zakrzepowe zap. żył głębokich, bakt. zap. wsierdzia

 2. gorączka reumatyczna

 3. ...

 1. Najb. charakterystyczne objawy chorób ukł. oddechowego:

 1. kaszel, duszność, krwioplucie, ból w klacie

 2. kaszel, duszność, krwioplucie, utrata masy ciała

 3. inne kombinacje, razem ze wzrostem temperatury i innymi takimi

 1. Do jakiego ciśnienia dążymy u 30-latki z cukrzycą?

 1. <130/80

 2. <135/85

 3. <140/90

 4. jakieś wyższe

 1. Ekg - trzepotanie przedsionków

 2. Ekg - chyba Mobitz I (Wenckebach), ale b. niewyraźny

 3. (I) W rozedmie płuc następuje zwiększenie podatności, ponieważ (II) na jednostkę wzrostu ciśnienia w j. opłucnej przypada większy wzrost objętości płuc - coś w tym stylu (nie pamiętam jak to było dokładnie, ale brzmiało po czarodziejsku)

 4. (I) W marskości wątroby pwsk jest laktuloza, ponieważ (II) zaparcia mogą wywołać lub nasilić encefalopatię wątrobową

 5. POCHP nie trzeba różnicować z:

 1. astmą

 2. rozstrzeniami oskrzeli

 3. zarastającym zap. oskrzelików

 4. sarkoidozą

 5. mukowiscydozą

 1. W zespole Conna jest:

 1. hipernatremia

 2. hipokaliemia

 3. spadek akt. reninowej osocza

 4. a + b

 5. wszystkie

 1. Najbardziej charakterystyczny obraz zespołu Cushinga:

 1. otyłość, HA, cukrzyca, rozstępy, zab psychiczne, hipokaliemia

b), c) … różne kombinacje z powyższymi, z hiperkaliemią itp.

 1. Najczęstsza przyczyna hiperkortyzolemii:

 1. sterydoterapia

 2. gruczolak nadnercza

 3. ektopowe wydz. ACTH

 4. rak nadnercza

 5. coś z przysadką

 1. Aby potwierdzić rozpoznanie choroby Gravesa-Basedowa należy wykonać:

 1. pc p/rec TSH

 2. USG tarczycy

 3. scyntygrafię tarczycy

 4. TSH i FT4

 5. wszystkie w/w

 1. Nie są wskazaniem do profilaktyki IZW

 1. kardiomiopatia przerostowa zawężająca

 2. ubytek m/przeds o charakterze ostium secundum

 3. niedomykalność trójdzielnej bez zab. hemodynamicznych

 4. kombinacje w/w

 1. Przeciwskazaniem do wysiłkowego EKG jest:

 1. tętniak aorty i serca

 2. zwężenie zast aorty z objawami

 3. nieopanowana arytmia serca

 4. świeży zawał

 5. coś jeszcze (Kokot t. I, str. 140)

 1. Objawy ubytku międzyprzedsionkowego

 1. kombinacje kilku rzeczy, typu:

 1. Pytanie o zawały (wybierz prawdziwe):

 1. w zawale jest ból zamostkowy 20-30 min, nie ustępuje po nitratach

 2. coś o czymś

 3. wzrost troponiny to na pewno zawał i nigdzie indziej nie występuje

 4. warunkiem leczenia fibrynolitycznego jest stwierdzenie wzrostu troponiny

możliwe kombinacje

 1. NYHA III odpowiada:

 1. kilka różnych rzeczy, w tym: objawy przy aktywności mniejszej niż zwyczajna z brakiem obj. w spoczynku

 1. Gammapatia monoklonalna nie występuje w:

 1. szpiczaku mnogim

 2. ch. Waldestroma

 3. marskości wątroby

 4. ch. łańcuchów ciężkich

 5. ch. Bence-Jonesa

 1. Zestaw najb. charakterystycznych obj. niedomykalności zast. aorty:

 1. b)... różne kombinacje zawierające: tętno celer et altus, duszność wysiłkowa, kołatanie serca, omdlenia, ból w klacie, zawroty głowy, obrzęki i inne

 1. (I) Z. nerczycowy predysponuje do zaburzeń krzepnięcia. (II) Jedną z przyczyn jest utrata niektórych cz. krzepnięcia z moczem.

 2. W posocznicy może wystąpić

 1. monocytoza

 2. DIC

 3. małopłytkowość

 4. odczyn białaczkowy

 5. chyba niedokrwistość

Do wyboru kombinacje

 1. Najmniejsza dawka śmiertelna paracetamolu:

 1. 2-5g

 2. 15-25g

 3. 50-75g

 4. 75-100g

 5. >100g

 1. (I) W leczeniu ostrej białaczki promielocytowej wykorzystuje się retinoidy (ATRA) (II) ponieważ hamują one dojrzewanie promielocytów do granulocytów wielkocoś tam...

 2. Mierzenie ciśnienia u osoby otyłej standardowym mankietem

 1. zawyży wynik

 2. zaniży wynik

 3. nie wpłynie na wynik

 4. coś tam jeszcze

 1. Perforacja wrzodu:

 1. występuje w 2-7% przypadków

 2. w 50% występuje bez wcześniejszych dolegliwości dystpeptycznych

 3. palenie jest istotnym cz. ryzyka perforacji

 4. NLPZ zwiększa klika razy prawdop. perforacji

Kombinacje

 1. Odynofagia to:

 1. ból przy przełykaniu

 2. ból wynikający z jakiegoś tam skurczu

 3. .....

 1. Wsk. do USG klatki piersiowej

 1. międybłoniak opłucnej

 2. płyn w j. opłucnej

 3. nowotwory położone w płucach obwodowo

 4. zap. płuc

kombinacje

 1. (I) Chemioterapia w gruźlicy ma decydujące znaczenie w epidemiologii gruźlicy ponieważ (II) odprątkowanie chorego powoduje zlikwidowanie źródła zakażenia.

 2. Który zespół rokuje najlepiej?

 1. z Gilberta

 2. z. Criglera-Najjara

 3. ch. Wilsona

 4. ...

 1. Rak brodawkowaty tarczycy:

 1. szerzy się drogą limfatyczną

 2. przy dobrym prowadzeniu całkowite wyleczenie u 90%

 3. jest najczęstszym złośliwym neo tarczycy

 4. ...

Kombinacje

 1. Przy jakiej kreatyninie jest najlepiej zacząć dializę w przewlekłej niew. nerek

 1. 3mg%

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. ?

 1. Jakiego objawu nie ma w nadczynności tarczycy?

 1. drżenie mięśniowe

 2. potliwość

 3. polidypsja

 4. spadek masy ciała

 5. uczucie ciepła

 1. Ambulatoryjnie, bez możliwości wykonania badań lab. nie jest błędem w sztuce podanie w śpiączce cukrzycowej:

 1. insuliny

 2. glukagonu

 3. 5% glc

 4. a,b,c

 5. b,c

 1. (I) Legionella pneumophila należy do flory fizjologicznej gardła, więc (II) wykrycie jej w posiewie nie jest jednoznaczne z zakażeniem

 2. (I) Żółtaczka cholestatyczna może być przyczyną skazy krwotocznej, ponieważ (II) żółć jest niezbędna do wchł wit K która jest potrzebna do syntezy cz. krzepnięcia

 3. Wydłużenie czasu krzepnięcia występuje przy:

 1. aspiryny

 2. małopłytkowości

 3. trombocytopatii

 4. podawaniu Acenokumarolu

 5. skazach naczyniowych

Kombinacje

 1. Po usunięciu zęba trudne do zatamowania krwawienie zaszynające się po 2-3 h wskazuje na:

 1. skazę naczyniową

 2. skazę osoczową

 3. skazę płytkową

 4. a+b

 5. b+c

 1. (I) Przyjmowanie Acenokumarolu zwiększa INR ponieważ (II) lek ten jest antagonistą witaminy K, a ona wiadomo do czego jest potrzebna

 2. (I) Glukozuria nerkowa to wydalanie glc z moczem przy prawidłowym poziomie glc we krwi, (II) wynikające z zaburzenia przepływu (czy czegoś w tym stylu) w kłębuszkach nerkowych.

 3. (I) W celu stwierdzenia nefropatii cukrzycowej wykonuje się posiew moczu, (II) ponieważ zakażenie układu moczowego może być przyczyną białkomoczu.

 4. Patogeneza moczówki prostej:

 1. zab. wchł. wody w kanaliku bliższym

 2. zab. wchł. wody w kanaliku dalszym

 3. zab wchł Na

 4. niemożnośc zagęszczenia moczu >1015

 5. ...

 1. W hiperosmotycznej śpiączce cukrzycowej jest:

 1. kwasica metab

 2. glc>1000mg

 3. ketonemia

 4. ???

 1. Przyczyna obecności glukozy i c. ketonowych w moczu:

 1. kwasica mleczanowa

 2. śpiączka hiperosmotyczna

 3. kw. ketonowa

 4. jakieś kombinacje

 1. Postępowanie w tamponadzie serca

 1. nakłucie wora osierdziowego

 2. furosemid

 3. chyba był też drenaż worka

 4. kombinacje

 1. Grzyb śmiertelnie trujący:

 1. muchomor sromotnikowy

 2. krowiak podwinięty

 3. szmaciak gałęziasty

 4. wszystkie do kupy

 1. OB to:

 1. nieswoisty, ale praktyczny znacznik w dyslipidemii

 2. znacznie wzrasta w przerzutach neo

 3. wzrasta w czerwienicy

 4. kombinacje

 1. W niewydolności nerek nie należy

 1. ograniczać podaży płynów

 2. ograniczać podaży białek

 3. ograniczać podaży fosforanów

 4. ....

 1. (I) W przewlekłej niewydolności nerek dochodzi do upośledzenia wydalania K+ i kwasu moczowego, (II) czego skutkiem jest hiperurykemia i hiperkaliemia

 2. Łagodne chłoniaki uogólnione (wskaż fałszywe)

 1. częściej są u ludzi starszych

 2. często dają objawy uogólnione („B”)

 3. łatwo ulegają wyleczeniu

 4. dają hipogammaglobulinemię

 5. ...

 1. Najbardziej prawdopodobne przyczyny żółtaczki mechanicznej:

 1. PSC, przewlekłe zap. trzustki, kamica żółciowa, rak brodawki Vatera

 2. inne kombinacje, razem z zes. Criglera-Najjara i Gilberta i innymi takimi

 1. Nie jest objawem żółtaczki mechanicznej

 1. świąd

 2. odbarwiony stolec

 3. ciemny mocz

 4. poszerzenie dróg żółciowych

 5. bardzo duży wzrost enzymów wątrobowych

 1. W białkomoczu robienie biopsji traci sens, gdy:

 1. od roku pacjent ma rozpoznany toczeń trzewny

 2. białkomocz jest od roku i jest bezobjawowy (chyba)

 3. współwystępuje krwinkomocz

 4. ...

 1. Do zespołów mieloproliferacyjnych nie należą:

 1. nadpłytkowość samoistna

 2. mielofibroza

 3. czerwienica

 4. CLL

 5. CML

 1. Przyczyny zespołu nefrytycznego:

 1. ostre kzn

 2. ostre odmiedniczkowe zap. nerek

 3. coś tam innego i kombinacje

 1. Kobieta niehospitalizowana przyszła z objawami zakażenia układu moczowego i zrobiono jej posiew który wykazał dwie bakterie. Co powiesz?

 1. źle pobrano mocz

 2. prawdopodobnie ma raka

 3. ma ciężkie zakażenie UM

 4. coś jeszcze i kombinacje

 1. Badanie moczu: 1,025; białko (-); 2-3 leukocyty; 2-3 erytrocyty; wałeczki szkliste to:

 1. prawidłowy obraz moczu

 2. jakieś tam różne patologie były proponowane - nie pamiętam, ale na m.in. coś z zapaleniami

 3. ...

 1. Która skaza naczyniowa nie jest wrodzona?

 1. ch. Rendu Oslera

 2. ch. Shoenleina- Henocha

 3. z. Marfana

 4. ...

 1. Patologia w postaci braku ruchomości rzęsek (dyskineza?) ma podłoże:

 1. genetyczne

 2. metaboliczne

 3. pozakaźne

 1. Przyczyny leukocyturii bez bakteriomoczu

 1. rak nerki

 2. chlamydia

 3. gruźlica nerek

 4. kamica nerkowa

 5. wszystkie (albo kombinacje - nie pamiętam)

 1. (I) Bezobjawowa bakteriuria to coś tam i (II) w każdym przypadku powinna być leczona.

 2. Biopsja zmiany w wątrobie pod kontrolą TK lub USG nie wykazała obecności komórek neo. Wniosek:

 1. na pewno nie jest to złośliwy nowotwór

 2. komórki neo nie znalazły się w bioptacie i można rozważyć kolejną biopsję

 3. należy wykonać (a może rozważyć??) ECPW

 4. ...

 5. kombinacje

 1. Najlepsze leczenie mikroalbuminurii to:

 1. inh. ACE i blokery rec AT1

 2. diuretyki i bloker Ca

 3. β-bloker

 4. β-bloker i inh ACE

 5. A i B

 1. (I) Inhibitory ACE są bardzo przydatne w skurczowej niewydolności serca, ponieważ (II) zmniejszają obciążenie następcze i zwiększają wstępne.

 2. (I) U pacjenta po zawale, ze stabilną ch. wieńcową i LEF <40% dostającego Mononit, Enarenal i Hydrochlorotiazyd wskazane jest dodanie β-blokeru, (II) ponieważ w wielu badaniach wykazano ich pozytywny wpływ....

 3. Czym leczyć napadowe migotanie przedsionków po zawale, z niestab. ch. wieńcową?

 1. ajmalina

 2. amiodaron z sotalolem

 3. propranolol

 4. chyba jakaś nifedipina?

 1. Przyczyną ostrego zap. trzustki nie jest

 1. ECPW

 2. kamica żółciowa

 3. marskość wątroby

 4. alkohol

 5. ...

 1. W morfologicznym obrazie przewlekłego zap. trzustki stwierdza się

 1. obrzęk

 2. martwicę

 3. poszerzenie przewodów

 4. zwapnienia

 5. pseudotorbiele

kombinacje

 1. Ostra niedomykalność zastawki mitralnej:

 1. może występować bez powiększenia jam serca

 2. często bardzo skuteczne jest leczenie zachowawcze

 3. może być ze szmerem crescendo-decrescendo

 4. może przebiegać z obecnością IV tonu serca

 5. pierwszym objawem może być ciężki obrzęk płuc

 1. Cechy zwężenia zastawki aorty

 1. szmer romboidalny w fonokardiogramie

 2. duszność wysiłkowa

 3. serce w kształcie buta w Rtg

 4. ... i kombinacje

 1. Objawy niewydolności prawokomorowej:

 1. kombinacje różne z obrzękiem płuc, bólami głowy i innymi

 2. poszerzenie żył szyjnych, objaw wątrobowo-szyjny, obrzęki

 3. ...

 1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa:

 1. może przebiegać z poszerzeniem wszystkich jam serca

 2. często występują powikłania zatorowo-zakrzepowe

 3. ...

 1. (I) W migotaniu przedsionków trwającym od 7 dni można podjąć się umiarawiania bez wcześniejszego przygotowania p/zakrzepowego, ponieważ (II) w tym czasie jeszcze nie wytwarzają się skrzepliny

 2. Z enteropatią glutenową mogą współistnieć

 1. z. Downa

 2. z. Sjogrena

 3. cukrzyca

 4. ... kombinacje

 1. Jakie cztery objawy wystarczają do rozpoznania tocznia?

a) b) …wymienione białkomocz >0,5, motyl na twarzy, zapalenie stawów (raz zniekształcające, raz nie), hemolityczna niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia i inne w różnych kombinacjach

 1. Wybierz prawdziwe zdanie o cukrzycy

 1. 50% chorych w chwili rozpoznania ma już powikłania naczyniowe

 2. 50% cukrzyków ma otyłość

 3. zwykle rozpoznanie cukrzycy jest spóźnione o 10-12 lat

 4. często rozpoznanie jest przypadkowe

kombinacje

 1. Udowodnioną skuteczność w leczeniu rzekomobłoniastego zapalenia jelit ma:

 1. wankomycyna

 2. metronidazol

 3. penicylina

 4. ...

 5. kombinacje

 1. PSC często współistnieje z:

 1. nieswoistym zapaleniem jelit

 1. Duża zawartość chlorków w pocie wywołana ... (coś o resorpcji itp...) występuje w

 1. mukowiscydozie

 2. ...

 1. Powikłania typowe dla marskości wątroby:

 1. samoistne zapalenie otrzewnej

 2. zapalenie trzustki

 3. krwawienie z p. pok.

 4. skaza krwotoczna

kombinacje

 1. Jakiego badania nie stosuje się do diagnostyki chorób hemolitycznych

 1. test ureazowy

 2. test cukrozowy

 3. test Hama

 4. ...

 1. Kobieta przyszła do lekarza mówiąc, że od dwóch miesięcy ma ok. 38˚C (mierząc niesystematycznie). Co trzeba podejrzewać?

 1. gruźlica

 2. nowotwór

 3. kolagenoza

 4. kombinacje

 1. Przyczyny powiększonej śledziony

 1. białaczka włochatokomórkowa

 2. MDS

 3. inne hematologiczne

 1. (I) W leczeniu niedoczynności tarczycy i nadnerczy najpierw podajemy hydrokortyzon, ponieważ (II) jego niedobór hamuje wchłanianie L-tyroksyny z jelit

 2. (I) Kamica żółciowa predysponuje do ostrego zapalenia trzustki, ponieważ (II) enzymy wątrobowe działają toksycznie na trzustkę

 3. Czynnikiem ryzyka miażdżycy i CHNS nie jest

 1. dyslipidemia

 2. niedobór fibrynogenu

 3. hiperhomocysteinemia

 4. otyłość

 5. HA

 1. Leki nieprzydatne w zagrożeniu CHNS to:

 1. reduktazy HMGCoA

 2. pochodne czegoś tam (jakiś bloker Ca)

 3. ...

 1. Czynnikiem ryzyka kamicy jest

 1. leczenie fibratami

 2. otyłość

 3. odchudzanie

 4. estrogeny

 5. kombinacje

 1. Objawem typowym dla zaburzeń f-cji podwzgórza nie jest

 1. afazja

 2. zab. termoregulacji

 3. zab. apetytu

 4. zab. hormonalne

 1. Sarkoidoza to choroba cechująca się zajęciem płuc ... (wymienione inne jej cechy) oraz

 1. zajęciem skóry i oka

 2. zajęciem serca i ...

 3. zajęciem wątroby i śledziony

 4. ...

 5. kombinacje

 1. Przy podawaniu heparyn drobnocząsteczkowych kontrolujemy

 1. APTT

 2. czas protrombinowy

 3. ...

 1. W rozstrzeni oskrzeli występuje mieszna flora bakteryjna. W posiewie najczęściej spotyka się

 1. H. influenzae i S. pneumoniae

 2. Proteus i ...

 3. P. aeruginosa i ...

 4. Klebsiella i B. catharralis

kombinacje

TK

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin2(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
test z gastrologii(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2008v2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2006, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro1, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin3, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Regulamin egzaminu testowego z chorób wewnętrznych dla studentów V roku(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMI
2008, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
matuszkiewicz rowinska, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Test Interna 2007a(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
interna przyklad 2008(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
b(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
pyt z interny-1kolo-3 rok, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy

więcej podobnych podstron