cwp40, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń

Pobierz dokument
cwp40.towaroznawstwo.sggw.rok.i.semestr.i.doc
Rozmiar 23 KB


Ćwiczenie nr P40


Sprawdzanie prawa Ohma

Dlaczego przy częstotliwości 60 Hz zmierzono jedną wartość oporu a dla częstotliwości 0,3 Hz dwie?

Opór przewodnika metalicznego jest stały pod warunkiem, że stała jest jego temperatura. Zmianę temperatury powoduje odpowiednio długotrwały przepływ prądu o danym natężeniu. Przepływ prądu o wysokim natężeniu powoduje wytwarzanie tzw. ciepła Joule'a, wskutek czego przewodnik nagrzewa się i jego opór wzrasta?

W przypadku prądu zmiennego o wysokiej częstotliwości (np. 60Hz) zmiany natężenia prądu są zbyt szybkie aby zdarzyła zmienić się temperatura włókna żarówki, więc również jego opór pozostaje stały. Jednak przy niższej częstotliwości (np. 0,3Hz) zmiany natężenia prądu zachodzą na tyle wolno, że dochodzi również do zmian temperatury włókna i w efekcie do zmian oporu. W związku z tym wyznaczyć można najwyższą i najniższą wartość zmieniającego się cyklicznie oporu, co zostało zrobione podczas wykonywania ćwiczenia.


1


Pobierz dokument
cwp40.towaroznawstwo.sggw.rok.i.semestr.i.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ćw52 97-2003, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
Cwiczenie 40 (6), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka
cw 64, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
cw74, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń
fizyka114, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
cwp19, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń
fizyka408, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
240, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, sprawozdania (fizyka)
Ćwiczenie 10 (2), Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Op
sprawozdanie ćw p40, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka
cw42b, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeń

więcej podobnych podstron