T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


Outsourcing w transporcie

Outsourcing to przekazanie części działalności przedsiębiorstwa w ręce innego, wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, aby obniżyć koszty własnej działalności.

Rodzaje outsourcingu:

Warianty outsourcingu:

Obniżenie kosztów, poprawa wydajności i jakości oraz zwiększenie poziomu obsługi rynku to podstawowe założenia strategiczne nowoczesnych przedsiębiorstw działających na silnie konkurencyjnych rynkach. Aby osiągnąć te cele, konieczna jest ich koncentracja na podstawowej działalności, natomiast wszelkie inne czynności powinny być zlecane w miarę możliwości firmom zewnętrznym.

Outsourcing na rynku transportowym dotyczy nie tylko procesów związanych wyłącznie z transportem, ale obejmuje także usługi serwisowe, kontrole jakości czy też obsługę marketingu bezpośredniego.

Zakres oferowanych usług outsourcingowych dla swoich klientów przez spedy­torów jest coraz większy i dotyczy dodatkowo m.in.:

Jakość i terminowość wykonania usług przekazanych spedytorowi przez klienta w ramach outsourcingu ma bezpośredni wpływ na wizerunek klienta na rynku i konkurencyjność jego oferty.

Korzyści outsourcingu w transporcie:

Wady outsourcingu w dziedzinie transportu:

Decyzja o outsourcingu w dziedzinie transportu nie jest łatwa i wymaga zbadania jego opłacalności. Na początku jednak należy zidentyfikować w firmie obszary, będące wyróżnikiem jej na rynku, decydujące o tym, że klient wybiera usługi bądź produkty tej właśnie firmy, nie zaś firmy konkurenta. Nie powinniśmy nigdy przekazywać innym naszych kluczowych umiejętności, które wynikają z połączenia wiedzy, specjalizacji i technologii, informacji i metod działania charakterystycznych dla danej firmy i w dużym stopniu gwa­rantujących sukces na rynku.

Decyzja o outsourcingu powinna być połączona z analizą kosztów i oczekiwanych efektów. Należy wziąć przede wszystkim pod uwagę analizę finansową (obecne i przyszłe koszty procesów będących przedmiotem outsourcingu) i zbadać zależności między obecną efektywnością obszaru, który firma zamierza przekazać zewnętrznemu partnerowi a jej pożądaną wielkością.

W niektórych gałęziach przemysłu (lub w dużych koncernach produkcyjnych czy handlo­wych) outsourcing może iść znacznie dalej. W przypadku przemysłu samochodowego może obejmować dodatkowo:

Grupa kryteriów, które zazwyczaj brane są po uwagę przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu, skupia się na przesłankach organizacji przewozów. W wypadku obsługi zewnętrznej może posłużyć do wyboru najlepszego przewoźnika oraz wynegocjowania niższych, korzystniejszych stawek przewozowych.

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze przewoźnika:

„Harvard Business Review" określił outsourcing największym odkryciem ostatnich 75 lal. Badania przeprowadzone przez magazyn „Fortune" jednoznacznie wskazują, że wiodące firmy aktywnie wykorzystują w swojej działalności outsourcing w celu osiągnięcia wyników gospodarczych. Prowadzone badania wskazują, że ponad 90% firm, które zdecydowały się na outsourcing, jest zadowolonych ze swoich partnerów.

Ok. 25 % ogólnych kosztów logistycznych to koszty związane z prze­wozem ładunków. Outsourcing w obszarze transportu jest traktowany jako droga do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa. Często od tej decyzji zależy, czy osiągnie ono sukces rynkowy, czy też zakończy swój samodzielny byt, posiadając nadmiernie rozbudowaną, kosztochłonną strukturę organizacyjną.

W strukturze każdej firmy możliwa jest identyfikacja wadliwych lub nie w pełni spraw­nych ogniw, które pochłaniają nadmiernie bądź niepotrzebnie czas, przestrzeń i koszty. Idea outsourcingu w transporcie stwarza właśnie możliwość eliminacji takich ogniw i „przeniesienie" ich na partnera zewnętrznego. Nie brakuje jednak obaw przed korzysta­niem z niego, a do najczęstszych powodów należą:Wyszukiwarka