ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ - KONSTRUKCJA BUDYNKU, Budownictwo, Budownictwo ogólne, BO II, projektowanie, stropy


ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ JEDNOSTKOWYCH

I.

elementy konstrukcji budynku

Lp

Rodzaj obciążenia

Wartość charaktery-styczna obciążenia

Współcz.

obciążenia

Wartość obliczeniowa obciążenia

Jednostka

1.

Ciężar pokrycia dachowego:

- pokrycie:

- podkład:

- izolacja cieplna:

- okładzina wewnętrzna:

Razem:

2.

Ciężar 1m² ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnej (część konstrukcyjna):

- ściana:

- tynk:

Razem:

3.

Ciężar 1m² ściany wewnętrznej kondygnacji nadziemnej:

- ściana:

- tynk:

Razem:

4.

Ciężar 1m² ściany zewn. piwnic (część konstrukcyjna):

- ściana:

- tynk:

Razem:

5.

Ciężar 1m² ściany wewnętrznej piwnic:

- ściana:

- tynk:

Razem:

6.

Ciężar 1m² w-wy elewacyjnej ściany zewnętrznej:

- ocieplenie:

- w-wa elewacyjna:

- tynk:

Razem:

7.

Nadproże kond. powtarzalnej (część konstrukcyjna):

- nadproże:

- tynk:

Razem:

8.

Nadproże kond. powtarzalnej (część elewacyjna):

- nadproże:

- ocieplenie:

- tynk:

Razem:

9.

Wieniec kondygnacji powtarzalnej:

10.

Strop kondygnacji najwyższej:

- posadzka:

- izolacja p-wilgociowa:

- izolacja cieplna:

- strop:

- tynk:

Razem:

11.

Strop kondygnacji powtarzalnej:

- posadzka:

- podkład betonowy:

- izolacja p-wilgociowa:

- izolacja akustyczna:

- strop:

- tynk:

Razem:

12.

Strop parteru:

- posadzka:

- podkład betonowy:

- izolacja p-wilgociowa:

- izolacja akustyczna:

- strop:

- izolacja cieplna:

- tynk:

Razem:

13.

Płyta spocznikowa:

- posadzka:

- spocznik żelbetowy:

- tynk:

Razem:

14.

Płyta balkonowa:

- posadzka:

- podkład betonowy:

- izolacja p-wilgociowa:

- warstwa kształtująca spadek:

- płyta żelbetowa:

Razem:

15.

Posadzka piwnic (podłoga na gruncie) :

- posadzka:

- izolacja p-wilgociowa:

Razem:

16.

Obciążenie ściankami działowymi:

- 1m² ścianki:

- tynk:

Razem:

II.

obciążenia technologiczne równomiernie rozłożone

Lp

Rodzaj obciążenia

Wartość charaktery-styczna obciążenia

Współcz.

obciążenia

Wartość obliczeniowa obciążenia

Jednostka

1.

Obciążenia użytkowe:

- strop kondygnacji najwyższej:

- strop kondygnacji powtarzalnej:

- klatka schodowa:

- balkony:

współczynnik redukcji obciążeń:

4Wyszukiwarka