p osobowosci 18112010, Psychologia, Semestr V, Psychologia osobowości


PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI - wykład, dn. 18.11.2010.

Teoria relacji z obiektem - MARGARET MAHLER

*Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta. Amerykańska odnoga psychoanalizy.

*Główne odkrycie:

-Prawo rozwoju „separacja (oddzielenie) - indywiduacja (budowanie własnej tożsamości)”.

-Konflikt ten istnieje od zawsze, od momentu urodzenia, i trwa do śmierci.

*Zaproponowała następujący model rozwoju osobowości - najważniejsze dla naszego rozwoju są 4 pierwsze lata życia.

1. Wiek w miesiącach:

a) 0-1 miesiąc - autyzm

b) 2-5 miesiąc - symbioza

c) 6-9 miesiąc

d) 10-15 miesiąc

e) 16-23 miesiąc

f) 24-30 miesiąc

2. Stadia rozwoju:

a) 0-1 miesiąc

b) 2-5 miesiąc

c) 6-9 miesiąc - separacja - indywiduacja

d) 10-15 miesiąc - separacja - indywiduacja

e) 16-23 miesiąc - separacja - indywiduacja

f) 24-30 miesiąc - separacja - indywiduacja

0x08 graphic
3. Fazy rozwoju

*Okres od stadium symbiozy do początków kształtowania się tożsamości (czyli do 4 roku życia - zakończenia stadium separacji-indywiduacji):

-Szczególnie ważny dla rozwoju osobowości człowieka.

-Nazywany psychologicznymi narodzinami dziecka, ponieważ w tym stadium występuje popęd prowadzący do osiągnięcia poczucia odrębności od świata zewnętrznego, a jednocześnie poczucia związku z tym światem, zwłaszcza w odniesieniu do przeżyć związanych z własnym ciałem i do głównego reprezentanta tego świata, to jest pierwotnego obiektu miłości (matki). Ten proces trwa przez całe nasze życie, ponieważ jest procesem intrapsychicznym.

-Relacje z obiektem pierwotnym wpływają na nasze relacje w dorosłym życiu.

*Faza pierwsza - autystyczna:

-Nazywana jest również fazą pierwotnie niezróżnicowanego stadium rozwoju.

-Dziecko funkcjonuje w tej fazie jako względnie zamknięty system, jest skoncentrowane na własnych procesach fizjologicznych i nie wykazuje zainteresowania otoczeniem społecznym.

*Faza symbiotyczna:

-Jest fazą jedności z matką (pierwsza relacja dziecka).

-W tym okresie zaczyna kształtować się rdzeń „mnie” - self lub „poczucie mnie”, które tworzą odniesienia (doświadczenia) wewnętrznych wrażeń.

-Jest to okres fizjologicznej symbiozy (dziecko powinno się „kleić” fizycznie i emocjonalnie do rodziców).

-Dziecko uwrażliwia się na zewnętrzne pobudzenie.

-Symbioza oznacza stan niezróżnicowania (z punktu widzenia dziecka), czyli następuje zlanie się z matką, w którym Ja nie jest odróżnione od nie-Ja - zatem istotą symbiozy jest zlanie się z wszechmocną reprezentacją matki (dziecko do 3 r.ż. niespecjalnie odróżnia siebie od matki).

-Matka staje się partnerem więzi symbiotycznej poprzez proces przywiązania. Poza tym symbioza pojawia się wcześniej niż świadomość różnicowania Ja od obiektu.

-W tym okresie przywiązanie jest jeszcze chwiejne i niespecyficzne.

-Podczas tej fazy niemowlę zaczyna organizować swoje przeżycia, czemu sprzyja dojrzewanie podstawowych, autonomicznych funkcji ego, zwłaszcza pamięci.

-Z perspektywy związku z obiektem faza autystyczna jest bezobiektualna, zaś faza symbiotyczna jest fazą preobiektualną.

-Jeżeli dziecko jest dobrze doopiekowane przez matkę, uzyskuje wówczas poczucie siły i wewnętrzną atmosferę wiary w obiekt, która stanowi niezbędną bazę dla przyszłej fazy separacji. Natomiast jeśli dziecko cały czas musi się starać, żeby być zauważone, starać się o miłość rodziców, to będzie mu w przyszłości o wiele trudniej.

-Pozytywne doświadczenie jest warunkiem dalszego prawidłowego rozwoju relacji i osobowości dziecka.

-Matka jest pomocniczym ego niemowlęcia. Prowadzi dziecko w bezpieczną rzeczywistość, na której to opierając się w przyszłości dziecko może zbudować trwałe poczucie jaźni i innego świata obiektów.

*Faza separacji-indywiduacji:

-Zaczyna się od 6 miesiąca życia dziecka.

-Dodatkowo podzielona jest na 4 subfazy (różnicowania, praktykowania, ponownego zbliżenia, konsolidacji).

-Zaczyna się proces odkrywania odrębności istnienia od matki. Tworzy się wówczas napięcie pomiędzy stanem separacji, a koniecznością odrębnego istnienia, czyli indywiduacji.

-Indywiduacja jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesów adaptacji i aktualizowania własnego rozwoju i rozpoczyna się dzięki zdobywaniu przez dziecko umiejętności eksploracji rzeczywistości (świata).

-Dziecko zaczyna czuć konieczność separacji (od matki), dzięki czemu będzie mogło osiągnąć własną tożsamość. To wywołuje u niego niepokój (dziecko obawia się możliwości bycia wchłoniętym przez obiekt znaczący i nie umie zrezygnować z pragnienia osiągnięcia własnej indywidualności). Mamy do czynienia z problemem, gdy ten konflikt nie zostanie rozwiązany. Rozwiązanie go gwarantuje prawidłowa relacja z matką, czyli proces separacji z zachowaniem poczucia emocjonalnej więzi i znajdowania przy tym radości z samodzielnego doświadczania świata. Dzięki temu dziecko odważa się na odkrywanie własnej indywidualności. Stopniowo doświadcza poczucia odrębności przez rozwój umiejętności lokomocyjnych, a potem poprzez wchodzenie w relacje z innymi osobami, co prowadzi do wewnątrzpsychicznych reprezentacji siebie samego jako kogoś oddzielnego od reprezentacji świata zewnętrznego.

*Subfazy okresu separacji-indywiduacji:

1) Faza zróżnicowania:

2) Faza praktykowania:

3) Faza powtórnego zbliżenia

4) Faza stałości obiektu:

*Charakterystyka funkcjonowania osoby symbiotycznej:

-Funkcjonowanie osoby symbiotycznej można opisać w sferze:

*Mechanizmy obronne stosowane przez osoby symbiotyczne:

-Neutralizowanie agresji

-Sublimowanie popędu

-Tłumienie impulsów i wypieranie ich do nieświadomości

-Silne tendencje do rozszczepiania obiektów („albo dobre albo złe”).

-Rozszczepienie własnego Ja na dobre i złe („jestem albo najlepszy albo najgorszy”).

-Idealizacja.

-Projekcja.

-Identyfikacja projekcyjna.

-Zaprzeczenie rzeczywistości lub istnienia własnych potrzeb.

-Fuzja z obiektem przez introjekcję lub projekcję (ma ona chronić przed utratą tego obiektu i zapewnić nad nim kontrolę).

-Przeniesienie symbolicznej relacji z obiektem na relacje z partnerem.

a) 0-1 miesiąc

b) 2-5 miesiąc) 6-9 miesiąc - faza różnicowania

d) 10-15 miesiąc - faza praktyki (ćwiczenia)

e) 16-23 miesiąc - faza ponownego zbliżenia

f) 24-30 miesiąc - faza konsolidacji (stałości przedmiotowej)

separacja

-

indywiduacjaWyszukiwarka