GENETYKA W PSYCHIATRII, studia, 4 rok, psychiatria, materiały, genetyka


GENETYKA W PSYCHIATRII


Badania Rodzin

Wybór uczelni medycznej

(McGuffin and Huckle - Am J Hum Genet 1990)

Badania bliźniąt

Badania Adopcyjne

Badania adopcyjne służą oddzieleniu wpływu czynników genetycznych od środowiska rodzinnego.

Sposoby prowadzenia badań adopcyjnych

Badania genów kandydujących

genu w grupie osób chorych i zdrowych.

Niektóre geny kandydujące w psychiatrii:

Badania asocjacyjne - założenia

Potencjalne pułapki w badaniach asocjacyjnych genów kandydujących

(częstość alleli może się znacznie różnić pomiędzy grupami etnicznymi) - bad. DAT u osób uzależnionych od nikotyny w populacji US

Analiza sprzężeń

Promising candidate genes for schizophrenia that are currently under investigation (most of them also studied in bipolar affective disorder with encouraging results):

Choroby złożone

Dziedziczenie predyspozycji - choroby złożone

Problemy w badaniach genetycznych w psychiatrii

(geny protekcyjne)

(5) Gene - Environment Interaction

Endofenotypy:

Relationship between Serotonin Transporter (SERT or 5-HTT) polymorphism and antidepressant response:

Co w przyszłości?Wyszukiwarka