Obwody magnetycznie sprzężone p, Elektrotechnika, SEM4, Teoria Pola Krawczyk


LABORATORIUM

PODSTAW

ELEKTROTECHNIKI

Politechnika Radomska

Wydział Transportu

Temat ćwiczenia:

Obwody magnetycznie sprzężone

Ćwiczenie nr:...............

Zespół nr:.............

Grupa:..................

Dnia:....................

Rok akad.:.............

Skład zespołu:

1.......................................

2.......................................

3.......................................

4.......................................

Ocena:........................

Podpis

prowadzącego:.............

Uwaga !!! Maksymalny prąd płynący przez cewki może wynosić 0.5A

1.Pomiar indukcyjności własnej cewek.

a) Schemat połączeń badanego układu.

0x08 graphic

b) Tabela pomiarowa.

Pomiar indukcyjności własnej cewek.

Pomiary

Obliczenia

Lp.

Cewka

f

U

I

R

Z

xL

L

[Hz]

[V]

[A]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[mH]

Cewka zewnętrzna (duża)

1

1

2

1

3

1+rdzeń

4

1+rdzeń

Cewka zwewnętrzna (mała)

5

2

6

2

7

2+rdzeń

8

2+rdzeń

0x01 graphic

Jako wynik pomiaru przyjąć wartość średnią indukcyjności zmierzonej przy dwóch różnych wartościach napięć zasilających

Cewka zewnętrzna L1 = Cewka wewnętrzna L2 =

2. Wyznaczanie współczynnika sprzężenia metodą pomiaru napięcia indukowanego.

a) Schemat połączeń badanego układu.

0x08 graphic

b) Tabela pomiarowa.

Wyznaczanie współczynnika sprzężenia metodą pomiaru napięcia indukowanego.

Pomiary

Obliczenia

Lp.

Rdzeń

Δl

U

I

f

M

k

[%]

[V]

[A]

[Hz]

[mH]

1

brak

100

2

brak

50

3

jest

100

4

jest

50

0x01 graphic

3. Wyznaczanie współczynnika sprzężenia metodą szeregowego łączenia cewek.

a) Schemat połączeń badanego układu.

0x08 graphic

Wyznaczanie współczynnika sprzężenia metodą szeregowego łączenia cewek.

Pomiary

Obliczenia

sprzeż

Układ a

Układ b

Lp.

Δl

U

I

U

I

M

k

[%]

[V]

[A]

[V]

[A]

[mH]

1

100

2

50

3

b. rdz 100

4

b. rdz50

0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Zakładając początek cewki jak na rysunku oznaczyć początek cewki L2

6

3

L

At

A

V

L2

L1

At

A

V

b)

a)

L2

L1

L2

L1

At

A

V

L1

L2Wyszukiwarka