Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 54

MODLITWA

Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie.

PLANSZA

PASCHA - uczta dziękczynna, w czasie której Izraelici wspominali wyjście z niewoli egipskiej i zawarcie Przymierza.

STARE PRZYMIERZE - zawarł je Bóg z Izraelitami przez pośrednictwo Mojżesza na górze Synaj. Zapowiadało ono Nowe Przymierze.

NOWE PRZYMIERZE - doskonałe i wieczne przymierze, które zawarł Bóg ze wszystkimi ludźmi. Dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

BAZWDBBOAIPWKIIDNECANMKIWE

(BAZWDBBOAIPWKIIDNECANMKIJUE - ZBAWIENIE)

Tekst: 1 Kor 11,23-26

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie aż przyjdzie.

Jezus tej nocy …….... 
Jezus wziął …..... 
Jezus, dzięki uczyniwszy …....... 
Jezus rzekł: …...... 
Jezus rzekł: czyńcie to ….......
Jezus wziął kielich, mówiąc …......

Aklamacje:

AKLAMACJA PIERWSZA
Oto wielka tajemnica wiary. 
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA DRUGA
Wielka jest tajemnica wiary. 
Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha, * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA TRZECIA
Uwielbiajmy tajemnicę wiary. 
Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA
Tajemnica wiary. 
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus:

- daje nam pokarm

- składa ofiarę Bogu dla naszego zbawienia

- przekazuję tę ofiarę Apostołom

0x01 graphicWyszukiwarka